magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Pozvánka na informačný seminár Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ – výzva OPVaV-2009/2.2/05-SORO – Podpora výskumno-vývojových centier
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      Jan 25 2010 - 07:30 GMT

Dňa  27. januára 2010 o 14.00 sa na Technickej univerzite v Košiciach, Boženy Němcovej 5, 042 00 Košice, Univerzitná knižnica – novostavba, Veľká konferenčná sála - prízemie uskutoční  informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Seminár organizuje Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ k výzve vyhlásenej dňa 21.decembra 2009 pod kódom: OPVaV-2009/2.2/05-SORO – Podpora výskumno-vývojových centier.
 
Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky
 
Lektori: Pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ   

Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. 

Pozývame záujemcov z radov potenciálnych žiadateľov – malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky, veľké podniky, ale aj z radov potenciálnych partnerov žiadateľov – výskumné organizácie, malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky, veľké podniky, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Výskum a vývoj.

Účasť na seminári je bezplatná, nie je potrebné prihlásiť sa vopred.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606