magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Medzinárodné Trienále maliarstva STRIEBORNÝ ŠTVORUHOLNÍK
@ Kultúra -> Výtvarné umenie      May 10 2010 - 14:02 GMT

Pozývame vás na vernisáž výstavy Medzinárodné Trienále maliarstva Euroregiónu Karpaty STRIEBORNÝ ŠTVORUHOLNÍK Premysl 2009 , pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu, spojenú s odovzdávaním Národnej ceny, ktorá sa uskutoční 12. mája 2010 o 17.00 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, v priestoroch na Hlavnej 27.

Medzinárodné Trienále Maliarstva Euroregiónu Karpaty
STRIEBORNÝ ŠTVORUHOLNÍK

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice
Výstavná sieň B, C
12. máj - 6. jún
Vernisáž: 12.5.2010 o 17.00 hod.
Kurátorka slovenskej reprezentácie: Mária Kostičová

Východoslovenská galéria v Košiciach bola od r. 1972 organizátorkou Medzinárodného bienále maľby, ktorého sa v začiatkoch zúčastňovali umelci zo socialistických štátov, neskôr pribudlo bývalé západné Nemecko. Žiaľ, zámer, aby táto prehliadka súčasnej výtvarnej tvorby prerástla do ešte širšej konfrontácie, prerušili zmeny v 90. rokoch 20. storočia a s tým súvisiace aj finančné problémy, a tak sa jubilejný desiaty ročník už neuskutočnil.

Podobné podujatia však zrejme boli prínosom a tak vytvorenie priestoru na prezentáciu súčasného výtvarného diania Karpatského euroregiónu v oblasti maľby agilnou Galériou súčasného umenia v Przemysli privítali aj umelci, pôsobiaci na území Košického a Prešovského kraja, čoho dôkazom je ich účasť hneď na prvom ročníku bienálneho Strieborného štvoruholníka, a samozrejme aj na nasledujúcich prehliadkach. S potešením konštatujeme aj ich mená medzi odmenenými účastníkmi.

Pre účasť na tohtoročnom Trienále boli vybratí autori v súlade s jeho Štatútom - všetci sú absolventmi vysokých škôl výtvarného smeru a i keď miestom svojho narodenia nie sú "východniari", všetci pôsobia na území východoslovenského regiónu, hlavne v dvoch centrách, v Košiciach a Prešove. Široká škála akademického vzdelania zúčastnených autorov (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe, Akadémia krásnych umení v Krakove, Vysoká umelecko-priemyselná škola v St. Peterburgu, Ukrajinská akadémia umenia v Kyjeve, Akadémia výtvarných umení v Prahe a Fakulta umení Technickej Univerzity v Košiciach a v súčasnosti možnosť študijných pobytov na zahraničných školách) predurčuje okrem vlastného autorského vkladu rozmanitosť umeleckého prednesu. Zámerom výberu kurátorky bolo predstaviť súčasné výtvarné dianie v širšom zábere, bez generačných bariér, rozhodujúca je kvalita ich výtvarného prejavu a prínos do mozaiky obrazu výtvarného života východného Slovenska i Slovenska vôbec.

Medzi autormi sú mená výtvarníkov známych širšej verejnosti, už etablovaných na výtvarnej scéne, ale tiež mená mladých autorov, sotva končiacich vysokú školu, ale už s bohatou účasťou na výstavách doma a v zahraničí. Dá sa povedať, že súčasnej reprezentácie sa zúčastňujú tri generácie umelcov - najstaršieho a najmladšieho účastníka delí od seba 40 rokov.

Rozdielny prístup k médiu maľby zjednocuje vzťah k závesnému obrazu a poctivý prístup k umeleckému "remeslu". Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že väčšina zúčastnených umelcov pôsobí aktívne v umeleckom školstve, či už sú to katedry umení a výtvarnej výchovy na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, Prešovskej univerzity alebo Škole úžitkového výtvarníctva, atď. Okrem ich vlastného tvorivého napredovania rozvíjajú umelecké cítenie u mladých adeptov výtvarného kumštu.

Súčasný svet umožňuje umelcom širokú informovanosť, získavanie znalostí, bohatstvo inšpirácií a tvorivú slobodu ich využiť. Hlavne na nich záleží, ako tieto možnosti využijú – či v samote ateliéru alebo v neustálom kontakte s reálnym svetom vyplňujú svoj výtvarný program. Autori, ktorí prijali naše pozvanie zúčastniť sa tohto ročníka Trienále Strieborný štvoruholník, majú záujem predstaviť svoju tvorbu a my veríme, že i tento výber sa stretne so zaslúženou pozornosťou verejnosti zúčastnených krajín.

Zúčastnení autori pre Trienále Srebrny czworok¹t 2009 v Przemyºli:

Bačová Hana (Košice), Blažo Marko (Košice), Blonská Zdenka (Košice), Blonski Tadeusz (Košice), Attila Duncsak (Košice), Hausová Anna (Prešov), Kolisnyk Prokip (Prešov), Lányi Matúš(Spišské Podhradie), Špak Milan (Hačava), Vasilko Ján (Košice), Zbojan Martin (Prešov)

Medzinárodnej porote v zložení:
- prof. Antoni Kowalski – predseda (Akademia sztuk piêknych v Katoviciach), - mgr. Piotr Wójtowicz – kurátor poľskej časti výstavy,
- dr. Aurel Chiriac – kurátor rumunskej časti výstavy, (Muzeul Þãrii Criºurilor Oradea),
- dr. Mária Kostičová – kurátorka slovenskej časti výstavy, (Východoslovenská galéria v Košiciach),
- prof. Orest Holubec – kurátor ukrajinskej časti výstavy, (Centrum informačno – umelecké 365 v ¼vove),
- mgr. Albert Konya – kurátor maďarskej časti výstavy, (umelec v slobodnom povolaní, Debrecín),
- mgr. Andrzej Cieszyñski – kurátor/tajomník jury, (Galeria Sztuki Wszpó³czesnej v Przemysli)

bolo predložených 150 diel 72 autorov z výberu krajských kurátorov i z otvoreného konkurzu. Porota na svojom zasadnutí udelila v zmysle štatútu Trienále zúčastneným autorom tieto ceny:

4 NÁRODNÉ CENY TRIENÁLE 2009:

RUMUNSKÚ NÁRODNÚ CENU získal Oleg Davidenko z Ukrajiny za obraz Vajcia.

SLOVENSKÚ NÁRODNÚ CENU získal Roman Romanyšin z Ukrajiny za obraz Červený kôň.

UKRAJINSKÚ NÁRODNÚ CENU získal Antoni Nikiel z Poľska za obraz Tajomstvo I.

MAÏARSKÚ NÁRODNÚ CENU získala Urszula Chrobak za obraz XVI.

ČESTNÉ UZNANIA JURY TRIENÁLE 2009 získali:

Alexandra Grela z Maďarska za obraz Bez názvu
Ihor Janovyč z Ukrajiny za obraz Hmota III.
Tadeusz B³oñski zo Slovenska za obraz Veľké srdce
Peter Lenkey-Tóth z Maďarska za obraz Ja 10
Rena Wota z Poľska za obraz Od súmraku

CENU RIADITE¼A BIURA WYSTAW ARTYSZTYCZNYCH v RZESZOWE
získala Dorota Jajko – Sankowska za súbor obrazov

GRAND PRIX Ministra kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky získal Waldemar Kuczma z Poľska za obraz Svitanie.

CENU PODKARPATSKÉHO VOJVODU získal Tomasz Mistak z Poľska za diptych L VIII.

CENU MARŠÁLA PODKARPATSKÉHO VOJVODSTVA získal Attila Duncsák zo Slovenska za obraz Prasknuté zrkadlo.

CENU MESTA PRZEMYSL získal Jan Szczepkowski z Poľska Kočovníci.

CENU RIADITE¼A NÁRODNÉHO MÚZEA PRZEMYSLSKÉHO KRAJA v Przemysli získala Anna Hausová zo Slovenska.

CENU GALÉRIE SÚČASNÉHO UMENIA v Przemysli a ZVLÁŠTNU CENU Tomasza Porêmbu, hlavného poradcu skupiny UEN v komisii zahraničných záležitostí Európskeho parlamentu získal Aurel Rosu z Rumunska za obraz Archaický oltár.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk