magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
@ Aktuálne -> Školstvo      Nov 04 2010 - 13:27 GMT

UPJŠ v Košiciach otvorí svoje brány vzdelávania širokej verejnosti v piatok 5. novembra 2010. Vybrané pracoviská, laboratóriá, ústavy a katedry Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy a Filozofickej fakulty tak umožnia všetkým záujemcom o štúdium zorientovať sa v ich rozhodovaní kam ísť ďalej študovať.

UPJŠ patrí svojou históriou a súčasnou kvalitou vzdelávania k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam. V súčasnosti na jej pôde študuje viac než 8 600 študentov v dennej a externej forme štúdia. Univerzita disponuje kvalitnými ľudskými zdrojmi, ktoré sú garanciou požadovanej úrovne vzdelávania. Každoročný prieskum uplatnenia absolventov univerzity v praxi ukazuje, že miera ich zamestnanosti bezprostredne po absolvovaní školy ostáva v kontexte pracovného trhu na Slovensku nadpriemerne vysoká.

Súčasťou UPJŠ sú univerzitné pracoviská. Ústav telesnej výchovy a športu zabezpečuje pedagogickú, výskumnú a spoločenskú činnosť v odbore telesná výchova a šport a ponúka študentom rôzne formy pohybovej aktivity. Botanická záhrada svojou edukačnou činnosťou prispieva k propagácii fytogenofondu smerom k odbornej a laickej verejnosti. Centrum informačných a komunikačných technológií vytvára podmienky na lepšie využitie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese a vo vedecko- výskumných činnostiach. Univerzitná knižnica ako informačné pracovisko UPJŠ svojimi rôznorodými aktivitami podporuje vedu a výskum na univerzite prostredníctvom prístupov k informačným zdrojom a okrem iného zabezpečuje činnosť Rakúskej knižnice a Európskeho dokumentačného centra. Študentské domovy a jedálne poskytujú ubytovanie a stravovanie študentom univerzity.

Viac informácií: www.upjs.sk

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk