magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Takmer 2 milióny EUR na podporu Košice 2013
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      Jun 07 2011 - 03:27 GMT

Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom grantovej schémy určenej na podporu programových aktivít súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry tento rok podporilo 88 projektov v celkovej hodnote 1 022 842 Eur. Medzi úspešnými žiadateľmi sú organizátori tradičných košických podujatí, ale aj inovatívne umelecké produkcie. Práve vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 Košice zažijú 17. ročník festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák, Shengenský poludník, Višegrádske dni, či Košické imaginácie. Aj partnerské mesto Prešov sa znova môže tešiť na produkciu podporenú Košicami 2013, a vďaka Pentapolitane ožije kultúrou a umením rôznych žánrov takmer celý východ Slovenska.

Nezisková organizácie Košice 2013 tento rok vďaka grantovej schéme Ministerstva kultúry SR zorganizuje/zorganizovala  už známe podujatia ako Biela noc 2011, Koncert 2v1, USE THE C!TY festival 2011, Leto v parku a mnoho ďalších v celkovej hodnote 846 819 EUR. Vďaka grantovej schéme Ministerstva kultúry SR bude nezisková organizácia realizovať aj niektoré rozvojové projekty, ich programové časti,  ako napríklad SPOTs, či Kasárne/Kulturpark.

Vláda SR 29. apríla 2009 schválila materiál o financovaní podujatia Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) - Košice 2013. Predkladané projekty musia byť v súlade s naplnením a zrealizovaním projektu KOŠICE INTERFACE 2013. Účelové finančné prostriedky pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sú rozdelené výhľadovo každoročne od roku 2009 do roku 2013 v celkovej výške na jednotlivé roky takto: 

      2009: 166 000 eur (5 mil. Sk)

      2010: 1 162 000 eur (35 mil. Sk)

      2011: 1 992 000 eur (60 mil. Sk)

      2012: 3 320 000 eur (100 mil Sk)

      2013: 3 320 000 eur (100 mil Sk);

do 31. decembra 2013. Administrátorom a poskytovateľom grantu je MK SR, ktorému žiadatelia predkladajú aj vyúčtovanie.

Podporené projekty :

1.

"Agentúra GES" spol. s r.o. 
Laca Novomeského 13, 040 01 Košice - Staré Mesto

XVII. Medzinárodný jazzový festival v Košiciach

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

2.

Ars Poetica 
Vlčkova 13, 811 06 Bratislava - Staré Mesto

Poézia Cassovia 2011

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

3.

Asociácia Divadelná Nitra 
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra

EU divadlo pre Košice 2013

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

4.

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 
Laurinská 2, 815 08 Bratislava - Staré Mesto

Košice v Romboide/Romboid v Košiciach

2 660 Eur  
(80 135 Sk)

5.

Asociácia súčasného divadla 
Heydukova 17, 811 08 Bratislava - Staré Mesto

66 sezón

20 000 Eur  
(602 520 Sk)

6.

ATARAX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
Puškinova 2, 040 01 Košice - Staré Mesto

Divadlo do každého dvora.

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

7.

Bá  Po Di 
K Zornici 1208, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Hovor, hovor, nešetri ma!

30 000 Eur  
(903 780 Sk)

8.

BONA FIDE, o.z. 
Bajzova 3, 040 01 Košice - Staré Mesto

POKE [pouk] festival súčasnej košicko-prešovskej kultúrnej scény

14 000 Eur  
(421 764 Sk)

9.

BONA FIDE, o.z. 
Bajzova 3, 040 01 Košice - Staré Mesto

MOON RIDE 06 - festival súčasných umení

20 000 Eur  
(602 520 Sk)

10.

Cirkus 49 
Marka Čulena 12, 080 01 Prešov

Urban(t)est 2011

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

11.

CREATV spol. s r.o. 
Jesenského 10, 040 01 Košice - Staré Mesto

Magazín EHMK 2013

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

12.

DALi 
Adlerova 23, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov

iREALITA (bi-cyklus multimediálnych literárnych podujatí)

3 000 Eur  
(90 378 Sk)

13.

DAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným 
Prostějovská 37/A, 080 01 Prešov

How bizarre

8 000 Eur  
(241 008 Sk)

14.

Divadlo Pôtoň, n.o. 
Bátovce 358, 935 03 Bátovce

Respect!

8 000 Eur  
(241 008 Sk)

15.

DIVE BUKI 
Humenská 3/B, 040 11 Košice – Západ

ENTER+

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

16.

DogDocs 
Novomeského 2671/3, 911 08 Trenčín

Workshopy jednominútových filmov SPOTs/DogDocs

12 000 Eur  
(361 512 Sk)

17.

Easthetic, s. r. o. 
Železničiarska 4 , 811 04 Bratislava - Staré Mesto

Easthetic Festival 2011

20 000 Eur  
(602 520 Sk)

18.

Európsky dom poézie Košice 
Tri hôrky 7, 040 11 Košice – Západ

EDPK + cipM 2011 /Európsky Dom Poézie Košice + Centre international de poésie Marseille 2011/

7 000 Eur  
(210 882 Sk)

19.

FORUM 10 
Kustrova 3, 040 01 Košice – Sever

Košice v Artfore

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

20.

Fotoklub - VISION 
Obrody 19, 040 11 Košice – Západ

Vnímajte nás...

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

21.

HALIGANDA 
Ždiarska 9, 040 12 Košice - Nad jazerom

Krajina Haliganda

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

22.

InMusic 
Galbavého 1, 841 01 Bratislava - Dúbravka

Pentapolitana - Stretnutia s hudbou, 2. ročník

20 000 Eur  
(602 520 Sk)

23.

JES SK, s.r.o. 
Bulharská 5, 040 01 Košice – Juh

Knižná  populárno-náučná publikácia: "Potulky mestom Košice 4 - Štýly krásy v Košiciach"

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

24.

KALLIGRAM, spol.s.r.o. 
Staromestská 6, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košice Márai – Sándor Márai: Čutora

5 180 Eur  
(156 053 Sk)

25.

KALLIGRAM, spol.s.r.o. 
Staromestská 6, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košice Márai – Sándor Márai: Vzbúrenci

6 778 Eur  
(204 194 Sk)

26.

KALLIGRAM, spol.s.r.o. 
Staromestská 6, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košice Márai – Sándor Márai: Bejbi, alebo prvá láska

5 993 Eur  
(180 545 Sk)

27.

KALLIGRAM, spol.s.r.o. 
Staromestská 6, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košice Márai – Sándor Márai: Rozvod v Budíne

5 441 Eur  
(163 916 Sk)

28.

KALLIGRAM, spol.sr.o. 
Staromestská 6, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košice Márai – Sándor Márai: Spoveď mešťana

8 740 Eur  
(263 301 Sk)

29.

KARTEL  
Zadunajská cesta 6A, 851 01 Bratislava - Petržalka

Výstavné  projekty Galéria HIT / Tabačka KulturFabrik 2011

9 000 Eur  
(271 134 Sk)

30.

KEKS Design/creative lab 
Kukučínova 2, 040 01 Košice - Staré Mesto

Krea.tour – dizajn a život v československých panelákoch

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

31.

Knižnica pre mládež mesta Košice 
Tajovského 9, 040 64 Košice - Staré Mesto

Mesiac autorského čítania

20 000 Eur  
(602 520 Sk)

32.

Komunitná  nadácia Bardejov 
Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov

Multikultúrny plenér umelcov miest Pentapolitány

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

33.

Konvergencie - spoločnosť pre komorné  umenie 
Čapkova 10, 811 04 Bratislava - Staré Mesto

Konvergencie Košice 2013 - Medzinárodný festival komornej hudby

30 000 Eur  
(903 780 Sk)

34.

Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 
Čapkova 10, 811 04 Bratislava - Staré Mesto

KRAJINA ROVINA -  
JANA KIRSCHNER - AFTER PHURIKANE - Pentapolitana Tour 2011

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

35.

Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja 
Strojárenská 3, 040 01 Košice - Staré Mesto

PREZENTÁCIA PROGRAMU EHMK 2013 TERRA INCOGNITA - TOKAJSKÁ VÍNNA CESTA

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

36.

LaMus agency s.r.o. 
Fibichova 9, 040 01 Košice - Juh

Koncert pri fontáne

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

37.

LaMus agency s.r.o. 
Fibichova 9, 040 01 Košice - Juh

Príhody a skúsenosti rodiny Sláčikovcov...  
Výchovné koncerty pre MŠ

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

38.

Make Up collective 
Gagarinovo námestie 8, 040 12 Košice - Nad jazerom

Make Up Gallery 2011

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

39.

Medzinárodná  spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia 
Medená 29, 811 02 Bratislava - Staré Mesto

ISCM New Music Days 2011

30 000 Eur  
(903 780 Sk)

40.

Mestské  kultúrne stredisko mesta Levoča 
Nám. Majstra Pavla č. 54, 054 01 Levoča

Orbis Pictus – Leuchovia výstava fotografii Petra Župníka

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

41.

Mestské  kultúrne stredisko v Sabinove 
Janka Borodáča 18, 083 01 Prešov

Oscarové  mesto Sabinov

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

42.

MultiKulti 
Ludmanská 1, 040 01 Košice - Staré Mesto

DJ AT WORK - 3 ročník edukatívnych workshopov so svetovou lektorskou špičkou

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

43.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 
Andy Warhola 749/26, 068 01 Medzilaborce

ANDY WARHOL a ČESKOSLOVENSKO (20.rokov Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach)

50 000 Eur  
(1 506 300 Sk)

44.

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice - Staré  Mesto 
Alžbetina 20, 040 01 Košice - Staré Mesto

Výstava súčasného umenia: Ľadový hokej

1 750 Eur  
(52 721 Sk)

45.

NA PERÓNE 
Nižná uvrať 25, 040 01 Košice - Staré Mesto

STEP BY STEP 3

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

46.

Nadácia City TV 
Jesenského 12, 040 01 Košice - Staré Mesto

17. medzinárodný festival lokálnych televízií 

20 000 Eur  
(602 520 Sk)

47.

Nadácia Milana Šimečku 
Panenská 4, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Human Landscapes - Kosice

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

48.

NUFORM o.z. 
Branisková 5, 040 01 Košice - Staré Mesto

NUFORM FESTIVAL 2011

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

49.

občianske združenie DIZAJN FÓRUM 
Uršulínska 2, 040 01 Košice - Staré Mesto

II. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM RECYKL ART

2 000 Eur  
(60 252 Sk)

50.

Občianske združenie Rovás 
Jazmínova 6, 040 01 Košice - Staré Mesto

Löfflerova akadémia intermediálneho umenia

3 000 Eur  
(90 378 Sk)

51.

Občianske združenie Slavonic Dance Theater 
Podtatranského 712/7, 040 01 Košice - Staré Mesto

SÁNDOR MÁRAI – mesto Košice pozná celý svet, Multižánrové  tanečne divadlo

60 000 Eur  
(1 807 560 Sk)

52.

ORIGINÁL 
Chrenovská 14, 949 01 Nitra

ROMANO GANGSTA KOŠICE 2013

4 000 Eur  
(120 504 Sk)

53.

OZ KOŠICKÉ DIVADLO 
Hlavná 76, 040 01 Košice - Staré Mesto

Festival divadiel strednej Európy - 5.ročník

40 000 Eur  
(1 205 040 Sk)

54.

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Kýchanie mozgu

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

55.

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Festival európskych ľudových balád

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

56.

Peter Suchanský 
Dénešova 1139/63, 040 23 Košice - Sídlisko KVP

Designer's help

2 000 Eur  
(60 252 Sk)

57.

PhotoART Centrum 
Vodná 4, 040 01 Košice - Staré Mesto

FotoFest Košice 2011

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

58.

PhotoART Centrum 
Vodná 4, 040 01 Košice - Staré Mesto

Second Cities - workshop Marseille-Košice 2011

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

59.

PhotoART Centrum 
Vodná 4, 040 01 Košice - Staré Mesto

Panel story - foto projekt

3 000 Eur  
(90 378 Sk)

60.

Pre súčasnú operu  
Paulínyho 1, 811 02 Bratislava - Staré Mesto

vznik pôvodnej inscenáciedivadla YSFUD - Post Scriptum

7 000 Eur  
(210 882 Sk)

61.

Progress Promotion Košice, s r.o. 
Timonova 15, 040 01 Košice - Staré Mesto

Kultúrny maratón 2011

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

62.

QUASARS 
Gallayova 43, 841 02 Bratislava - Dúbravka

Quasars Ensemble & Košice

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

63.

Rómske mediálne centrum  
Južná trieda 53, 040 01 Košice - Juh

Hlas Rómov

13 000 Eur  
(391 638 Sk)

64.

SKART 
Letná 9, 040 01 Košice - Sever

Galéria SKARTFORUM vo výlohe kníhkupectva Artforum

3 500 Eur  
(105 441 Sk)

65.

Sláčikový  orchester Musica Iuvenalis 
Hlavná 68, 040 01 Košice - Staré Mesto

3. Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov „Shengenský  poludník“

30 000 Eur  
(903 780 Sk)

66.

SLNIEČKOVO 
Levočská 9, 080 01 Prešov

Číta celá rodina - literárny festival pre deti a ich rodičov

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

67.

Spoločnosť  a film 
Muránska 8, 040 01 Košice - Staré Mesto

Sprievodný  program festivalu DOCsk 2011

9 800 Eur  
(295 235 Sk)

68.

Spoločnosť  priaťeľov tanečného klubu SPEEDY 
Lomonosovova 36, 040 01 Košice - Juh

SDK.EUROPE Slovakia Preselection 2011

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

69.

STREET ART COMMUNICATION 
Čapajevova 3, 040 11 Košice - Staré Mesto

Street Art Communication

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

70.

TANEČNÉ  ŠTÚDIO "S" 
Magurská 6, 040 01 Košice - Staré Mesto

Tanec má zmysel

2 500 Eur  
(75 315 Sk)

71.

Tomáš Džadoň 
Ul. mládeže 22, 058 01 Poprad

Pamätník  ľudovej architektúry, Košice EHMK 2013 (1. časť)

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

72.

Truc sphérique 
Závodská cesta 3, 010 01 Žilina

ŠPORTOVÝ MÚR - NOVÝ NACIONALIZMUS V STREDNEJ EURÓPE  
(SITE-SPECIFIC INŠTALÁCIA TOMÁŠA RAFU V MICHALOVCIACH A VIDEODOKUMENT)

3 000 Eur  
(90 378 Sk)

73.

TUCET - štúdio novej drámy 
Jána Derku 18, 911 01 Trenčín

Heavy metal

5 000 Eur  
(150 630 Sk)

74.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2, 042 80 Košice - Staré Mesto

Hľadáme Múzy v botanickej záhrade. Našli sme Polymniu? - Výtvarná  tvorivá dielňa

1 500 Eur  
(45 189 Sk)

75.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2, 042 80 Košice - Staré Mesto

Hľadáme Múzy v botanickej záhrade. Našli sme Terpsychore? – Tanečná  prechádzka v botanickej záhrade. Moderný tanec

2 000 Eur  
(60 252 Sk)

76.

UzemnePlany.sk 
Letná 40, 040 01 Košice - Staré Mesto

Výstava East side architecture

6 000 Eur  
(180 756 Sk)

77.

UzemnePlany.sk 
Letná 40, 040 01 Košice - Staré Mesto

Mestské  zásahy Košice

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

78.

Verejná  knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
Hlavná 48, 042 61 Košice - Staré Mesto

RENDEZ-VOUS S FRANCÚZSKOU LITERATÚROU

2 400 Eur  
(72 302 Sk)

79.

Via Cassa 
Československej armády 7, 040 01 Košice - Staré Mesto 

Oživená  história Košíc

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

80.

Vresk Factory 
Hronské Predmestie 1057/9, 974 01 Banská Bystrica

NouveauNu Festival 2011

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

81.

Východné  pobrežie 
Kuzmányho 17, 040 01 Košice - Staré Mesto

City Lights (Svetlá veľkomesta)

8 000 Eur  
(241 008 Sk)

82.

Východoslovenské  múzeum v Košiciach 
Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice - Staré Mesto

Umelecké  spracovanie návrhu novej expozície Košický zlatý poklad

5 100 Eur  
(153 643 Sk)

83.

Východoslovenské  múzeum v Košiciach 
Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice - Staré Mesto

KOŠICKÉ  KORZO – OSOBNOSTI Z ALBUMU. Interaktívna výstava

3 500 Eur  
(105 441 Sk)

84.

Zaostri 
Niťová 1, 821 08 Bratislava - Ružinov

Košický  fotomaratón

4 000 Eur  
(120 504 Sk)

85.

Zbor svätej Cecílie 
Alžbetina 14, 040 01 Košice - Staré Mesto

Musica ex archivo

10 000 Eur  
(301 260 Sk)

86.

Združenie FORSA 
Rosná 6, 040 01 Košice - Juh

Jazz FOR SAle festival

15 000 Eur  
(451 890 Sk)

87.

Združenie FORSA 
Rosná 6, 040 01 Košice - Juh

VIŠEGRÁDSKE DNI 2011

35 000 Eur  
(1 054 410 Sk)

88.

Združenie Staromestské divadlo 
Hlavná 76, 040 01 Košice - Staré Mesto

Košické  imaginácie 2011

30 000 Eur  
(903 780 Sk)

 

 

 

 

 

 

1.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013

BIELA NOC/ NUIT BLANCHE 2011

62 000 Eur  
(1 867 812 Sk)

2.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Košice – EHMK 2013 v Bruseli (Open days, Open doors)

41 700 Eur  
(1 256 254 Sk)

3.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

KE2013CCE - Košice 2013 Kreatívna a Kultúrna ekonomika

65 200 Eur  
(1 964 215 Sk)

4.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

KASÁRNE/KULTURPARK 2011

120 030 Eur  
(3 616 024 Sk)

5.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Pentapolitana

73 210 Eur  
(2 205 524 Sk)

6.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Koncert 2v1

52 500 Eur  
(1 581 615 Sk)

7.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

USE THE C!TY festival

64 507 Eur  
(1 943 338 Sk)

8.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

SPOTs 2011

142 304 Eur  
(4 287 050 Sk)

9.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Leto v parku

67 500 Eur  
(2 033 505 Sk)

10.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Košice AIR - Umelecké rezidenčné výmeny

46 668 Eur  
(1 405 920 Sk)

11.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

KULTOUR 2013

24 500 Eur  
(738 087 Sk)

12.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

PLAY ART!

86 700 Eur  
(2 611 924 Sk)

 

 

 

  

 

 

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606