magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Oslavy Dňa mesta Košice
@ Kultúra -> Podujatia      May 02 2012 - 18:04 GMT

ohoročné oslavy Dňa mesta Košice sú výnimočné pestrým programom, ktorý si v pondelok a utorok prišlo pozrieť mnoho Košičanov. Hlavná ulica žije od kultúrou, umením, remeslami, chutným jedlom, podujatiam zatiaľ praje aj ukážkové počasie. Stavania májov, košickej ľudovej tancovačky, salsovačky s Miguelom, otvorenia Detskej železnice, Majálesu na Alpinke či bozkov pod čerešňou sa spolu s tísíckami Košičanov zúčastnilo aj vedenie mesta Košice.

18. ročník osláv Dňa mesta Košice (7.máj) odštartoval úspešne v pondelok 30.apríla stavaním májov na Hlavnej ulici. Osemmetrová breza, ktorá symbolizuje jar, život a lásku, stojí pri Immaculate a jej osadenie sprevádzal slávnostný sprievod a vystúpenie folkloristov, ktoré zvýraznili túto ľudovú tradíciu.


Hudobno-tanečné vystúpenia košických folklórnych a umeleckých súborov spestrili aj ďalší program pri Dolnej bráne. S mladými folkloristkami si netradične zatancoval aj primátor Richard Raši.
 

V tanečnom rytme pokračoval aj večerný program, kedy pódium pri Dolnej bráne zaplavila exotika v podobe Salsovačky s Miguelom, do ktorej sa zapojili stovky priaznivcov tohto dynamického latinsko-amerického tanca.

Od 1. mája je slávnostne otvorená letná sezóna Detskej železnice. Z Čermeľského údolia vypravili železničiari vláčik so 128-ročnou parnou mašinkou Katka, ktorý bude odteraz premávať na Alpinku pravidelne každý víkend až do 4. novembra. Vypravenie vláčiku sprevádzal aj každoročný historický prepad banditmi z Westernového divadla. Zábavný program pokračoval Majálesom na Alpinke, kde bolo pre deti i dospelých pripravených množstvo hier, vystúpení a súťaží. Tie so svojou rodinou otestoval aj primátor, ktorý sa spoločne s Košičanmi tešil z krásneho počasia a voľného dňa.

Otvorenia letnej sezóny košickej ZOO sa zúčastnila viceprimátorka Renáta Lenártová, ktorá pokrstila malé ťaviatko, Baltazára.
Prvomájová bozkávačka pod rozkvitnutou čerešňou zavàšila prvé dva dni osláv Dňa mesta Košice. Romantická tradícia, ktorá hovorí, že mládenec by mal dievčinu pobozkať pod čerešňou, inak ostane sama, bola doplnená o poznávanie košickej histórie s osobitným dôrazom na blížiace sa 700. výročie Bitky pri Rozhanovciach. Sprievodnými podujatiami na Sviatok práce bol tiež Deň otvorených dverí v Historickej radnici, Trh tradičných remesiel, Otvorenie sezóny Vyhliadkovej veže Hradová či vodácke podujatie Poďme spolu na Kajaky, kde si mohli deti vyskúšať jazdu na kanoe.

Program osláv Dňa mesta Košice odštartoval naozaj úspešne, o čom svedčia aj tisícky Košičanov, ktorí strávili svoj voľný čas v uliciach mesta. Atmosféra, ktorú som zažil počas prvých dvoch dní, bola neopísateľná, Hlavná ulica rozvoniavala kultúrou, zábavou, zaujímavými vystúpeniami a umením, ktoré Košičanov spojili. Vidieť ich s rodinami v srdci mesta i jeho atraktívnych turistických častiach bol pekný pohľad. Som rád, že voľné dni trávili práve vo svojom meste a boli spokojní," povedal primátor Richard Raši.

Zdroj:http://www.kosice.sk/article.asp?id=11005

 

Program:

3. MÁJ 2012 – ŠTVRTOK
PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI
Charitatívne dopoludnie v priestoroch Magistrátu mesta Košice, ktorý sa premení na pojazdnú transfúznu stanicu.
Čas: 7.00 - 12.30 hod.
Miesto: Magistrát mesta Košice - vestibul, Trieda SNP 48/A

KAVIAREŇ SLÁVIA
Premiérové výnimočné prenesenie atmosféry známej televíznej hudobnej relácie Petra Stašáka
a jeho hostí z televízneho štúdia na Hlavnú ulicu.
Čas: 17.00 - 19.00 hod.
Miesto: schody a priestranstvo pred Štátnym Divadlom Košice

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
TRH TRADIČNÝCH REMESIEL
Čas: 9.00 - 20.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná Brána

LITERÁRNE KOŠICE
Slávnostné vyhodnotenie XVII. ročníka autorskej literárnej súťaže pre žiakov 5.-9. ročníka základných
škôl alebo 1.-4. ročníka osemročných gymnázií Literárne Košice Jána Štiavnického
Čas: 9.00 – 12.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica – priestranstvo pri Dolnej bráne

¼UDOVÁ PIESEŇ KOŠICKEJ MLÁDEŽE
8. ročník krajského matičného festivalu v speve ľudových piesní
Čas: 9.00 hod.
Miesto: Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10

KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU
Slávnostné vyhodnotenie súťaže II. ročníka neprofesionálnej výtvarnej tvorby v maľovaní ornamentov spojené s výstavou výtvarných prác.
Čas: 15.00 hod.
Miesto: Súkromné etnografické múzeum Humno, Cottbuská 36, Sídlisko KVP

NOVÝ FOLKLORIZMUS / NEW FOLKLORIZM
Výstava súčasnej maľby v podaní mladých autorov - David Demjanovič a Zuzana Mitríková
Čas: 16.30 hod.
Miesto: Múzeum Vojtecha L.ffl era, Alžbetina 20

18. STOROČIE A KOŠICE
Odborná prednáška k výstave Obrazy Európy vo vojne a mieri.
Čas: od 15.00 hod.
Miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova 3

KRÁSNE A ZDRAVÉ KOŠICE
Výstava prác výtvarnej súťaže detí z materských a základných škôl, centier voľného času a základných
umeleckých škôl
Čas: 14.00 hod. – vernisáž výstavy
Miesto: Železničná nemocnica s poliklinikou – vstupná hala, Masarykova 9


4. MÁJ 2012 – PIATOK
KOŠICKÝ DEŇ EURÓPY
Zábavné podujatie oslavujúce Deň Európy. Predstavenie krajín Európskej Únie prostredníctvom škôl
a kultúrnych spoločenstiev pôsobiacich v našom meste inak ako ich poznáme.
Čas: 10.00 - 15.00 hod.
Miesto: Hlavná ul.- Dolná brána a archeologické priestory

KRESLENIE NA ASFALT
Tento krát na tému „Čo mám rád na našom meste“ - pre deti z MŠ a ZŠ z MČ Košice - Staré Mesto.
Čas: 10.00 - 12.30 hod.
Miesto: Hlavná ul.: od Dolnej brány k Štátnemu divadlu

VO¼BA ŠTUDENTSKÉHO RICHTÁRA
17. ročník voľby študentského richtára spojený s kultúrnym programom.
Čas: 15.00 - 16.30 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná brána

LEGENDA O SV. JURAJOVI
Dobové historické divadlo pri príležitosti známej košickej bitky z roku 1458.
Čas: 19.00 - 20.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná brána

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
TRH TRADIČNÝCH REMESIEL
Čas: 9.00 - 20.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná brána

FINÁLE DEJEPISNEJ SڍAŽE „KOŠICE“
História mesta a Východoslovenského múzea v Košiciach do ktorej sa zapojili žiaci ZŠ
Čas: 9.00 – 12.00 hod.
Miesto: Kultúrne stredisko Južan, Košice

ODKRÝVANIE PEČATE
Symbolické znovuotvorenie štyroch historických obchodných ciest na priesečníku ktorých ležia
Košice. Účinkujú domace a zahraničné umelecké kolektívy.
Čas: 10.00 hod.
Miesto: Súkromné etnografické múzeum Humno

DETSKÉ KOŠICE
8. ročník krajského matičného festivalu v prednese poézie a prózy detí z košických materských škôl.
Čas: 10.00 hod.
Miesto: CVČ Technik - elokované pracovisko Mikádo, Jegorovovo námestie 5


5. MÁJ 2012 – SOBOTA
CASSOVIA RETRO 2012
10. ročník medzinárodného stretnutia historických vozidiel – zraz a propagačná jazda
Čas: 08.30 - 10.30 hod.
Miesto: Hlavná ulica, priestranstvo pred ŠD Košice

DEŇ RODINY
Celodenné verejné rodinné podujatie, ktoré je súčasťou série akcií pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny.
Čas: 13.00 - 17.00 hod.
Miesto: Hlavná ul. – Dolná brána, Urbanova veža

RYTIERSKE SLÁVNOSTI KOŠICE 1458
Historické priblíženie a zinscenovanie známej košickej bitky a s ňou spojených udalostí v Košiciach roku 1458
Čas: 14.00 hod. (generálka)
19.30 hod. (premiéra)
Miesto: rekreačná oblasť Anička, priestranstvo pred reštauráciou Ryba

KOŠICKÉ BENÁTKY
Obnovenie krásnej tradície podujatia tentoraz oboplávaním jazierka na vlastnoručne zhotovenýchplavidlách.
Čas: 17.30 hod.
Miesto: jazierko pri reštaurácii Ryba

OTVORENIE CYKLOCHODNÍKA JAHODNÁ – LAJOŠKA
Čas: 9.00 hod.
Miesto: Jahodná

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
TRH TRADIČNÝCH REMESIEL
Čas: 9.00 - 20.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná brána

POLOŽENIE ZÁKLADNÉHO KAMEŇA OLYMPIJSKÉHO PAMÄTNÍKA
Podujatie pri príležitosti OH 2012 v Londýne
Čas: 9.30 hod.
Miesto: Park na rohu Štúrovej a Rastislavovej ulice

PRIJATIE OLYMPIJSKEJ ŠTAFETY PRIMÁTOROM MESTA A ODOVZDÁVANIE
OCENENÍ SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
Čas: 10.30 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná brána

PROJEKT MESTO ZDRAVIA
Celodenné osvetovo-zážitkové podujatie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti prevencie
zdravia. Charitatívny rozmer sa premietne do záverečného odovzdania finančného daru
pre Nemocnicu Louisa Pasteura. V Meste zdravia Vás čaká pestrý kultúrny program (koncerty,
tanečné vystúpenia, kúzelník), detský program (bábkové divadlo, maľovanie na tvár), ale najmä
komplexný zdravotný program (merania hodnôt zdravia/krvný tlak, cholesterol, hustota kostí,
odborné prednášky, poradenstvo).
Čas: 10.00 – 17.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica – Immaculata

POTULKY MESTOM
¼úbostné a iné legendy
Čas prehliadok: 10.30, 11.00, 12.00, 14.00, 15.30, 16.00, 17.00 hod., po maďarsky: 16.00 hod.
Miesto: zraz pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VO VÝCHODOSLOVENSKOM MÚZEU
Bezplatné sprístupnenie všetkých expozícií a výstav.
Čas: 9.00 - 17.00 hod.
Miesto: Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII
Bezplatné sprístupnenie všetkých výstavných priestorov
Čas: 10.00 - 18.00 hod.
Miesto: Východoslovenskí múzeum, Hviezdoslavova 3

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MÚZEU VOJTECHA LÖFFLERA
Bezplatné sprístupnenie všetkých výstavných priestorov
Čas: 10.00 - 18.00 hod.
Miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20

SCRABBLE
6. kvalifikačný turnaj na 14. Majstrovstvá Slovenska v stolovej hre scrabble. Do hry sú zaradené
tematické výrazy súvisiace s oslavami Dňa mesta Košice.
Čas: 8.30 hod - registrácia prihlásených účastníkov, 9.15 hod - začiatok turnaja
Miesto: Gymnázium, Park mládeže 5, Košice


6. MÁJ 2012 – NEDE¼A
CASSOVIA RETRO 2012
10. ročník medzinárodného stretnutia majiteľov historických vozidiel – súťaž krásy a výstava historických
vozidiel
Čas: 09.00 - 16.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica, priestranstvo pred ŠD Košice

ROKOKO
Finále 14. ročníka Rockového Košického Kolotoča / súťažná prehliadka rockových a popových skupín
z Košíc a okolia - vystúpenie finalistov súťaže a hostí
Čas: 18:00 -20.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná brána

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
TRH TRADIČNÝCH REMESIEL
Čas: 9.00 - 20.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná Brána

TVORIVÁ NEDE¼A PRE RODINY S DEMI
Čas: 10.00 hod.
Miesto: Východoslovenská galéria

POTULKY MESTOM
¼úbostné a iné legendy
Čas prehliadok: 12.00, 14.00, 15.30, 16.00, 17.00 hod., po maďarsky: 16.00 hod.

7. MÁJ 2012 – PONDELOK
SPRIEVOD RYTIEROV MESTOM
Spojený so vztyčovaním mestskej vlajky pred Historickou radnicou
Čas: 13.30 - 14.30 hod.
Miesto: Hlavná ulica

SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL DŇA MESTA KOŠICE
Odovzdávanie verejných ocenení primátorom mesta Košice
Čas: 14.30 hod.
Miesto: Historická radnica – Veľká sála, Hlavná 59

SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM DŇA MESTA KOŠICE
Galakoncert skupiny Queenie hrajúcej najznámejšie hity legendárnej skupiny Queen
Čas: 19.30 hod.
Miesto: Hlavná ulica – Dolná brána
* V prípade nepriaznivého počasia sa koncert
uskutočné v Historickej radnici, Hlavná 59

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
TRH TRADIČNÝCH REMESIEL
Čas: 9.00 - 20.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná Brána

8. MÁJ 2012 – UTOROK
KOŠICKÝ GULÁŠ
Súťaž, ochutnúvka a gastronomická show
Čas: 9.00 - 15.00 hod.
Miesto: Hlavná ul. - priestranstvo medzi Immaculatou a ŠD Košice

HISTÓRIA KOŠÍC HUDBOU A SLOVOM
Spoznajte históriu Košíc prostredníctvom hudby a slova.
Stredoeurópska hudobná akadémia eduMEMA pripravila v spolupráci s Košice 2013, Mestom
Košice a známym košickým sprievodcom Milanom Kolcunom prechádzku mestom za zvukov
dobovej hudby. Podujatie určené pre mladých a rodiny s deťmi začne v Evanjelickom kostole.
Zaujímavé rozprávanie o dejinách Košíc a bohatej hudobnej histórii mesta doplnia vystúpenia
umelcov z Konservatorium Wien Privatuniversität spolu s hosťami a študentmi eduMEMA.
Viac informácií na www.edumema.eu
Čas: 14.00 hod
Miesto: Evanjelický kostol na Mlynskej ulici

VÝSTAVA HISTORICKÝCH ELEKTRIČIEK NA HLAVNEJ ULICI
Výstava historických a súčasných vozidiel MHD
Čas: 9.00 - 19.00 hod.
Miesto: Hlavná Ulica

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
TRH TRADIČNÝCH REMESIEL
Čas: 9.00 - 20.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Doln. Brána

MODELÁRI MESTU – KOŠICKÁ VRANA 2012
Verejná súťaž v historických leteckých modeloch
Čas: 8.00 – 18.00 hod.
Miesto: plocha nad kláštorom sídliska KVP Košice
Vstup: voľný

MAJÁLES
Zábavné popoludnie seniorov
Čas: 15.00 - 20.00 hod.
Miesto: Športovo-zábavný areál MČ Košice Juh, Alejova ulica

Mesto Košice,
ďakuje všetkým inštitúciám, mestským podnikom, mestským častiam, kolektívom a jednotlivcom, ktorí sa podieľali na príprave osláv Dňa Mesta Košice 2012.
Vydalo Mesto Košice v roku 2012.
Zostavilo Mesto Košice
Text neprešiel jazykovou úpravou
Zmena programu vyhradená
www.kosice.sk
www.kosice2013.sk
www.visitkosice.eu

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk