magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

TU KE o manažmente kultúry
@ Aktuálne -> Školstvo      May 21 2012 - 16:20 GMT

V Košiciach sa začne rozvíjať vzdelávanie v oblasti kultúrneho manažmentu. Vďaka titulu Európske hlavné  mesto kultúry 2013 narastá v Košiciach v poslednom období množstvo umeleckých a kultúrnych podujatí a vďaka Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach pribúdajú aj kvalitní umelci. Stále však chýbajú vzdelaní a kvalifikovaní odborníci v oblasti kultúrneho manažmentu, ktorí by vedeli profesionálne produkovať a manažovať umelecké projekty a riadiť kultúrne inštitúcie v meste a regióne.Technická univerzita v Košiciach (TU KE) sa preto rozhodla otvoriť novú profiláciu zameranú na manažment kultúry. Od akademického roku 2012/2013 ju bude možné študovať v rámci študijného odboru Verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej fakulte TU KE. Táto nová profilácia vznikne jedinečnou spoluprácou dvoch fakúlt, ekonomickej fakulty a fakulty umení, pričom v rámci študijného ekonomického programu budú mať študenti možnosť zapisovať si predmety poskytované Fakultou umení TU KE.

Prihlášky na bakalárske štúdium sú už uzavreté, záujemcovia sa ešte môžu hlásiť na dvojročné inžinierske štúdium. Prihlášky je možné podávať od 1. júna 2012 do 1. júla 2012 na študijný program Verejná správa a regionálny rozvoj. Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa (v prípade nekompatibility s bakalárskym odborom bude nutné absolvovať niekoľko predmetov z prvého stupňa štúdia). V prípade záujmu sa otvorí aj externá forma štúdia, ktorá bude štandardne spoplatnená.

Predmety budú rozdelené  do dvoch blokov. Teoretická časť vo forme prednášok bude prebiehať na spoločných prednáškach odboru Verejná správa a regionálny rozvoj, praktická časť, zameraná na špecifické témy kultúrneho manažmentu (cvičenia a voliteľné predmety), bude zastrešená učiteľmi oboch fakúlt a odborníkmi z praxe – kultúrnymi manažérmi.

Veľkou devízou pre francúzsky hovoriacich študentov je možnosť paralelne získať aj francúzsky diplom, a to vďaka partnerstvu Ekonomickej univerzity TU KE s francúzskou univerzitou v Nice – Sophia Antipolis. Viac informácií o programe dvojitých diplomov nájdete na stránke http://www.nicediplom.ekf.tuke.sk/.

Podrobný rozpis predmetov v prebiehajúcom akademickom roku 2011/2012 si záujemcovia môžu pozrieť na stránke: http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais.

V budúcom akademickom roku bude ponuka voliteľných predmetov rozšírená o predmety poskytované Fakultou umení TU KE.

Viac informácií  môže poskytnúť Zuzana Pacáková: zuzanapacak@gmail.com.

 

Tomáš Čižmárik

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk