magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Alexander Eckerdt: Ráno, na poludnie, v podvečer
@ Kultúra -> Výtvarné umenie      Jul 10 2012 - 10:48 GMT

(výstava k príležitosti nedožitého 80. výročia umelcovho narodenia)

Alexander Eckert sa narodil v roku 1932 v Košiciach, kde krátko po dovàšení svojich šesť desiatych narodenín aj zomrel. Umelec patrí  medzi najvýznamnejšie osobnosti košického výtvarného umenia dvadsiateho storočia. Po vyučení za tlačiara v Košiciach a v Prahe študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky u profesora Vincenta Hložníka. Eckerdt sa svojou jedinečnou tvorbou sa zaradil medzi významné osobnosti a výrazných solitérov slovenského výtvarného umenia druhej polovice dvadsiateho storočia. Venoval sa predovšetkým grafike, maľbe a kresbe. Patril tiež k nemnohým slovenským grafikom, ktorí pracovali s tradičnou technikou litografie. .

Eckerdtova tvorba od svojho počiatku sa niesla v znamení striktného odmietnutia estetických noriem a názorových limitov socialistického realizmu. Umelec odmietol diktát  naturalistického videnia, tematického obmedzenia a ideologického zúženia vnímania funkcií výtvarného umenia. Svojou tvorbou prekonal obmedzené videnie a bazírovanie na dominujúcej realistickej platforme, úzko vnímanej funkcii kresby a neúprosnej dikcii detailu. Svojim výtvarným naturelom sa hlásil k programovým hodnotám klasickej európskej výtvarnej moderny. Eckerdtov nepatetický umelecký program sa inšpiroval civilnými témami života. Umelec citlivo vnímal predovšetkým témy vzťahu muža a ženy a potrebu lásky v jej viacerých podobách. Základnú emocionálnu hodnotu jeho diela charakterizuje predovšetkým schopnosť tlmočiť lyrické nálady a jemné, intímne emócie. K trvalým umelcovým inšpiračným zdrojom patrila téma krajiny, ktorá priebežne prechádzala grafickou, maliarskou aj kresliarkou tvorbou.
 
Eckerdtovu tvorbu charakterizuje výrazná miera štylizácia výtvarného jazyka. Rozhodujúcu hodnotu umelcovho programu predstavuje vzťah k dekoratívnym a rýdzim výtvarným hodnotám výtvarného prejavu. Umelecký prejav nepodriaďoval dogme videného. Časťou svojho diela sa priamo dotýkal problematiky nepredmetného videnia, abstraktného tvaru a záujmu o autonómne výtvarné hodnoty štruktúry. Tvorbu umelca charakterizuje výrazne redukovaný a striedmy rukopis. Pracoval bez obťažujúceho dekorativizmu, zdobnosti alebo umàtvujúcej popisnosti. V grafike a predovšetkým v kresbe sa prezentoval ovládaním klasicky čistej rukopisnej kresby a precízne vedenej línie, ktorá zanecháva svedectvo umelcovho majstrovstva.
Výstava z tvorby Alexandra Eckerdta v Môzeu Vojtecha Lofflera predstavuje prierez jeho celoživotnou tvorbou a bola pripravená k jeho nedožitému osemdesiatemu výročiu narodenia.

Peter Markovič, kurátor výstavy

Trvanie v Múzeu Vojtecha Löfflera  od 11.júla do 2.septembra 2012

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk