magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Komora obrody rómskeho národa (KORN)
@ Aktuálne -> Politika      Jul 25 2012 - 10:01 GMT

Komora obrody rómskeho národa je subjekt, založený na zásadách demokratického myslenia a cítenia, podporujúca ideály slobodnej spolupráce, dodržiavania ľudských práv, humanity, mieru a medzinárodnej spolupráce. Je zárukou ochrany a rozvoja ľudských práv a slobôd, slobody a zodpovednosti. Zárukou rozvoja Rómov, ako národnostnej menšiny, je  spolupráca s príslušníkmi majoritného národa ako aj s národnostnými menšinami na báze rovnosti občianskych práv. Zdôrazňujeme , že bez zodpovednosti niet slobody. Podporujeme sociálnu solidaritu spoločnosti, ako aj individuálnu zodpovednosť za sociálny status.

Dňa 14.júla 2012 sa v Rimavskej Sobote  uskutočnilo zasadnutie  správnej rady Komory obrody rómskeho národa v  znamení hesla: „Pracujeme odborne a profesionálne!“ Správna rada Komory obrody rómskeho národa je zložená zo silných, úprimných a rozvážnych  ľudí, profesionálne vyzbrojených v jednotlivých oblastiach. Sú zastúpení a delegovaní zo všetkých krajov SR. Správna rada začala o 10.00 hod., a trvala do neskorého večera. Hovorilo sa o odborných riešeniach rómskej problematiky v každej oblasti, plánoch a stratégiách KORN.

Zatiaľ od roku 1989 žiadnej vláde v SR  sa nepodarilo  doriešiť  niektoré problémy Rómov, ani problémy spolunažívania občanov Slovenskej republiky. Úlohou Komory nie je odsudzovať počínanie minulých vlád SR, ale dnes Komora má  alternatívy a návrhy na riešenia rómskeho problému. Komora obrody potrebuje len aby bola oslovená vládnymi inštitúciami preto, pretože Komora pripravila niektoré návrhy na zlepšenie Rómov na Slovensku a aj iné návrhy a opatrenia aj na nezamestnanosť a aj na kriminalitu .

Komora zároveň prehodnotila aj sociálny systém SR, zvlášť týkajúci sa rómskeho obyvateľstva ,ktorí sú odkázaní na sociálnu podporu od štátu. Rešpektujúc zákony SR a sociálny systém, ktorí nemusí byť hodnotený spoločnosťou ako spravodlivý, rovnaký pre každého občana v núdzi či v nezamestnanosti ale tento sociálny systém je už potrebne upraviť  na podmienky reálneho života všetkých občanov. KORN mrzí vysoká rómska kriminalita a viac vysoká nezamestnanosť.

Zatiaľ sa riešila rómska otázka o nás a bez nás, a to “expertmi“ na rómsku problematiku z majoritnej spoločnosti, kde aj finančné toky sa nevyužívali na riešenia rómskeho problému a spoločnosť si ani nevšímalo, kde tieto určené finančné prostriedky skončili.

V dnešnej dobe už celá spoločnosť vníma situáciu v rómskych osadách ako za neznesiteľnú pre život a zároveň sa spoločnosť domnieva, že rómska komunita zneužívala finančné prostriedky na zlepšovanie ich životných podmienok, čo je  mylné a úmyselné zavádzajúce, pretože rómske komunity nemali prístup k finančným  prostriedkom z rôznych zdrojov. Toto KORN bude neustále spoločnosti prízvukovať a dokazovať.

V súčasnej dobe sa môžeme stretnúť s opozičnými politikmi priamo v osadách, kde si urobia do konca aj tlačovku, aby sa zviditeľnili a stanú sa za dva dni ďalšími „expertmi“ na rómsku problematiku. 

Komora obrody rómskeho národa je odborne vyzbrojená na riešenie rómskej problematiky, je schopná v plnej miere vziať zodpovednosť za riešenia rómskej problematiky a spolunažívanie občanov v SR, preto žiada vládu SR o rokovanie a posúdenie tejto možnosti.
 

Plne podporujeme doterajšie kroky vlády SR, ktoré sú prínosom pre občana, ako napríklad riešenie druhého piliera, riešenie zdravotných poisťovní, v oblasti riešenia vysokého školstva stojí na strane tých, ktorí podporu potrebujú a vytvára predpoklady na rozvoj krajiny. 
 

Veríme tejto vláde SR, že bude akceptovať nás, Rómov a dostaneme dôveru v plnej miere riešiť problémy, ktoré sa doposiaľ hromadili a budeme môcť prevziať zodpovednosť za riešenia.

 

Mgr.et. Mgr. Emil Samko, PhD.
prezident Komory obrody rómskeho národa ( KORN)

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk