magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Svetový deň duševného zdravia
@ Aktuálne -> Zdravie      Oct 10 2012 - 04:38 GMT

Predstavujeme Regionálne občianske združenie  ODOS (ROZ ODOS-Košice) pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 10.10.2012. Svetový deň duševného zdravia organizuje Svetová  zdravotnícka organizácia (WHO). Kampane WHO v SR koordinuje Liga za duševné zdravie spolu s občianskymi organizáciami združenými v OZ ODOS, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o otázkach duševného zdravia. Tento deň dáva priestor diskusii o duševných poruchách a investíciách (nielen ekonomických) do prevencie a rozvíjania spektra terapeutických služieb v komunite.

Tohtoročná téma je „Depresia: Globálna kríza“.

Občianske združenia sú „partnerom“ v následnej psychiatrickej starostlivosti. V KE pôsobí viacero občianskych združení: „OZ Radosť“- sa programovo venuje práci s rodinami, „OZ Pohľad“ – pacientská organizácia – v programe má riešenie otázku chráneného bývania, „OCDSTOP“ – osveta v oblasti obsedantne kompulzívnej poruchy.

ROZ ODOS-KE podporuje aktivity a iniciatívy vedúce k znižovaniu stigmy a predsudkov voči ľuďom trpiacim duševnými poruchami. Princípokm činnosti je tvz. Tetralóg“, čo znamenám, že do činnosti chceme zapojiť štyri prvky fungujúce v probléme duševnej poruchy: ľudí s duševnými poruchami, ich príbuzných, profesionálov a verejnosť. Kontakty: ROZ-ODOS-KE, LF UPJŠ, tr. SNP 1, 04001 Košice, email: odoskemail.com, tel.: 0917135650

Aktivity ROZ ODOS-KE za rok 2011/12:

  • V spolupráci s Verejnou knižnicou J. Bocatia prebieha cyklus besied pre verejnosťs odborníkmi nazvaný „Psychiatria všedného dňa“ – realizované témy boli: Hranice normality, Depresia, Ako rozoznať závislosť, Ako zvládať stres, Sexualita vo vývine človeka, Čo je psychoterapia, Ako zvládať adolescenciu. Najbližšia téma je „Duševne chorý v komunite“, 24.10.2012, o 16,00 v hudobnom oddelení Bocatiovej knižnice

  • Prebieha program EDUKA – vzdelávací program – dáva možnosť pacientom, príbuzným a blízkym dozvedieť sa viac o a položiť otázky o duševných poruchách. Má tri „mutácie: „Psychotické ochorenia, Depresie, Demencie. OCDSTOP ponúka od 12.11. podobný program pre OCD pacientov.

  • Koordinovali a supervidovali prácu s dobrovoľníkmi. Radi by sme vyzvali aj verejnosť k dobrovoľníckej práci v tejto oblasti.

  • Organizovanie Zbierky nezábudiek

  • Organizovanie pacientských spoločenských stretnutí za účasti všetkých v košickej komunite  pôsobiacich organizácií v následnej psychiatrickej starostlivosti

Plán:

  • www. stránka – bude mať osvetové texty, internetové poradenstvo a odborné aktuality

  • v marci krst knihy „Fialka“ – kompozícia z básní pacientov, ocenená literárnou cenou Čsl. neuropsychiatrickej spoločnosti.

  • A samozrejme naďalej pokračovať v tom, čo už prebieha

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606