magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Galéria a múzeum uvádzajú MLADÉ MÉDIUM III
@ Kultúra -> Podujatia      Feb 01 2013 - 10:21 GMT

MLADÉ MÉDIUM III je prezentácia prác študentov Katedry fotografie VŠVU v Bratislave vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a Východoslovenskom múzeum Košice. Vernisáž sa uskutoční 7. Februára 2013 o 18.00 hod vo Východoslovenskej galérií na Alžbetinej ulici 22 v Košiciach a výstava potrvá do 3. Marca 2013

Vo Východoslovenskom múzeu bude v čase od 7.2. do 28.2. 2013 sprístupnená prezentácia výsledkov tvorivej dielne IDENTITA pod vedením Dity Pepe a Petra Kalmusa. Autor projektu MLADÉ MÉDIUM je ¼ubo Stacho. Kurátori výstavy: ¼ubo Stacho, Marko Horban, Peter Ančic /spolupráca Silvia Saparová, Miro Švolík/

Do roku 1989 študovali Slováci fotografiu na FAMU v Prahe. Po Novembri´89 s obnovením demokratických princípov v spoločnosti  bolo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave založené štúdium fotografie. Prešlo dvadsať rokov a v roku 2011 v rámci medzinárodného festivalu Mesiac fotografie v Bratislave Katedra fotografie a nových médií bilancovala svoju doterajšiu prácu veľkou výstavou MLADÉ MÉDIUM I v Dome umenia spolu s rozsiahlym katalógom. Výstava a katalóg sa snažili zodpovedať otázky: Čo to prinieslo našej krajine, kultúre,  spoločnosti, umeleckej scéne? Katedra fotografie a nových médií VŠVU za dve desaťročia vychovala veľa absolventov, ktorí v každodennom živote majú možnosť presadzovať kvalitu fotografického obrazu a zároveň sa zúčastňujú umeleckého diania doma i vo svete. Okrem našich študentov na katedre študovalo v rámci výmenných pobytov aj viacero zahraničných poslucháčov.  V súčasnosti je vedúcou katedry Jana Hojstričová, ktorá zároveň vedie prípravné kurzy. Vo funkcii vedúcich ateliérov pôsobia Silvia Saparová, Miro Švolík a ¼ubo Stacho, ktorý je aj autorom koncepcie projektu MLADÉ MÉDIUM. Tento projekt bol aj o spolupráci medzi fotografickými školami na Slovensku a v Čechách. Sme radi, že môžeme prezentovať výsledky bratislavskej katedry práve v Košiciach, ktoré sú tento rok EHMK. V Košiciach na Fakulte umení TUKE začína samostatné štúdium fotografie, ktoré je druhým vysokoškolským  školiacim strediskom na Slovensku. Vďaka podpore rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho a dekana fakulty umení TUKE doc. Juraja Kobana táto spolupráca škôl prináša výsledky pre celú slovenskú spoločnosť. Pokračovaním MMI bolo roku 2012 vydanie katalógu MLADÉ MÉDIUM II, ktorý zahàňal výsledky medzinárodného sympózia o fotografii  a zároveň predstavil výsledky TROCH DIELNI, ktoré boli súčasťou grantu KEGA udeleného Ministerstvom školstva VŠVU. Tieto dielne takisto prepájali študentov a pedagógov slovenských  a českých fotografických škôl. Posledná dielňa IDENTITA bola realizovaná v septembri roku 2012 pod lektorským vedením Dity Pepe a Petra Kalmusa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach, kde budú výsledky tejto dielne v čase 7.2.2013 – 28.2.2013. sprístupnené verejnosti priamo v  expozícii. Dielne sa zúčastnili študenti z VŠVU v Bratislave, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach a FU TUKE v Košiciach a vo svojich prácach riešili problém identity.

Hlavnou výstavou projektu MLADÉ MÉDIUM III v Košiciach bude prezentácia prác súčasných študentov a absolventov Katedry fotografie a nových médií VŠVU vo Východoslovenskej galérií na Alžbetinej ulici v Košiciach. Výstava predstavuje tri okruhy tvorby študentov. V prvej miestnosti sú konceptuálne projekty zastúpené prácami Ota Skalického, Patrika. Mikloša, Lenky Lukačovičovej, Táni Takáčovej, Sáši Borsíkovej, Ivany Osuskej a Evy Benkovej. Druhá časť výstavy približuje portrét -ľudské telo, kde sú prezentované práce Denisy Slávovej, Anny Horčinovej, Zuzany Hečkovej, Jána Kekeliho, a Dominiky Jackuliakovej.  Treťou časťou prezentácie sú dokumentárne projekty od Martina Friča, Jakuba Janča, Juraja Staroveckého, Ondreja Urbana, Petra Sita a tri fotografie zo záverečnej doktorandskej práce Borisa  Németha.

Súčasťou expozície bude aj video prezentácia tvorivých dielní  a vybrané audiovizuálne projekty študentov. Vo vstupných priestoroch galérie si môžu návštevníci prezrieť publikácie, katalógy a plagáty, ktoré mapujú aktivity Katedry fotografie a nových médií od jej založenia.

Poďakovanie patrí Východoslovenskej galérie v Košiciach a jej riaditeľke Lene Leškovej a  Východoslovenskému múzeu v Košiciach a jeho riaditeľovi Róbertovi Pollákovi.

 

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk