magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Slovenská akadémia vied 60-ročná
@ Aktuálne -> Rôzne      Jun 05 2013 - 10:13 GMT

Na ústavoch Slovenskej akadémie vied je vedených vyše 600 študentov tretieho stupňa vzdelávania. SAV pravidelne udeľuje ceny za prínos spoločnosti. Najlepší mladí vedci tradične predstavujú svoje víťazné práce na seminári v Košiciach, tentoraz sa bude konať vo štvrtok 6. júna 2013 od 13:30 hod. v budove ústavov SAV na Watsonovej ulici. Očakáva sa účasť viacerých členov novozvoleného Predsedníctva SAV na čele s predsedom SAV prof. Jaromírom Pastorekom.

Večer o 19:00 hodine sa uskutoční v Dome umenia tradičný koncertMladí mladým – umelci vedcom“, na začiatku ktorého odovzdajú ocenenia víťazom súťaže mladých vedcov SAV do 35 rokov. Úspešným mladým vedcom zahrá Štátna filharmónia Košice, ktorá bude sprevádzať mladých umelcov - sólistov, ktorí taktiež boli ocenení v rôznych hudobných festivaloch a súťažiach.

Slovenská  akadémia vied oslávi 60. výročie svojho vzniku

Slovenská  akadémia vied (SAV) je od svojho zákonného ustanovenia v roku 1953 moderná organizácia, vďaka ktorej Slovensko, ale i Európa, vedecky napreduje. Tento rok v júni oslávi už 60. výročie svojho vzniku. SAV posilňuje svojimi výsledkami čoraz viac svoju pozíciu v spoločnosti a je nespochybniteľnou platformou pre rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. V spolupráci s vysokými školami sa podieľa na vzdelávaní mladých vedcov. Vo vedných disciplínach reprezentuje Slovensko na medzinárodnej úrovni a slovenskú vedu začleňuje do nadnárodného kontextu.

SAV má 56 vedeckých ústavov rozdelených do 3 vedných oddelení, 8 špecializovaných a 3 servisné pracoviská, má viac ako 3-tisíc zamestnancov, z nich viac ako 1 800 výskumných pracovníkov.

 

V r. 2013 získali ceny nasledovní mladí vedci za vedecké práce:

I. oddelenie vied o neživej prírode

1. miesto: Ing. Peter Tatarko, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV Košice - Vývoj a charakterizácia mikro/nano kompozitných keramických materiálov Si3N4-SiC s prídavkom oxidov  vzácnych zemín

2. miesto: Mgr. Daniela Volochová, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice - Rast a vlastnosti REBCO masívnych supravodičov

3. miesto: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., Geologický ústav SAV Bratislava - Evolúcia jašterov v treťohorách Európy

II. oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

1. miesto: RNDr. Zuzana Staneková, PhD. Virologický ústav SAV Bratislava - Štúdium imunogenicity ľahkého reťazca hemaglutinínu ako potenciálneho kandidáta na prípravu širokospektrálnej chrípkovej vakcíny

2. miesto: Mgr. Lucia Valentínová, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava - Monogénový diabetes typu GCK-MODY

3. miesto: Mgr. Jana Podroužková-Medvecká, PhD., Botanický ústav SAV Bratislava – Prehľad nepôvodnej flóry Slovenska

Čestné uznanie: Ing. Monika Michalková, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava - Progresívne keramické materiály s výnimočnými vlastnosťami

Čestné uznanie: Mgr. Lucia Kraková, PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava – Využitie molekulových metód pre analýzu mikroflóry na historických artefaktoch

III. oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

1. miesto: Mgr. Jana Pácalová, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava -  Metamorfózy rozprávky

2. miesto: PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD., Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava - Chápanie duševných stavov, empatia a kamarátske vzťahy u starších detí

3. miesto: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., Ústav etnológie SAV Bratislava - Náboženské konverzie Rómov a sociálna zmena

 

Na koncerte Mladí mladým – umelci vedcom bude dirigovať orchester Štátnej filharmónie Košice Gergely Ménesi (Maďarsko), absolvoval Hudobnú akadémiu F. Liszta V Budapešti  a od roku 2001 je hlavným dirigentom Symfonického orchestra v Szolnoku. Diela Maria Castelnuovo-Tedesca, Miloslava Linhu, Norberta Bodnára, Wolfganga Amadea Mozarta a Maxa Bruchazahrajú Juraj TOMKA: husle, Anton ČONKA: husle, Veronika PROKEŠOVÁ: viola, Magdalena PLHÁKOVÁ: pozauna a Karol SAMUELČÍK: gitara.

 

Juraj Tomka (*1986) absolvoval Konzervatórium v Bratislave pod vedením S. Muchu a vyštudoval hru na husliach na VŠMU v Bratislave v triede J. Kopelmana. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia u A. Jablokova. Zároveň je študentom na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, J. Pospíchala komornú hru študuje vo Viedni u J. Meissla. Počas štúdia dosiahol viaceré úspechy v sólovej i komornej hre, Súťaž študentov slovenských konzervatórií – laureát, štipendium od nadácie Yamaha Music Foundation of Europe (2010). Súbor Mucha Quartet, v ktorom hrá prvé husle získal 2. cenu na Interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava Martinů v Prahe, a cenu na medzinárodnej súťaži Gianni Bergamo Classic Music Award v Lugane (Švajčiarsko). 

 

Anton Čonka (*1992) – na husliach začal hrať v siedmich rokoch na ZUŠ v Prešove, potom študoval u K. Petrócziho na košickom Konzervatóriu. V štúdiu pokračuje na Konzervatóriu v Prahe u P. Kudeláska. Medzi jeho najväčšie dosiahnuté úspechy patrí napr.: Medzinárodná súťaž v Užhorode (Ukrajina) - 3.miesto, Festival Ivana Ballu- absolútny víťaz, husľová súťaž Jozefa Muziky - absolútny víťaz, Súťaž slovenských konzervatórií - 1.miesto,Súťaž českých konzervatórií - 2.miesto.Pravidelne navštevuje Akadémiu Václava Hudečka, kde naposledy získal 2.miesto.V súčasnosti navštevuje Orchestrálnu akadémiu Českej Filharmónie.

 

Veronika Prokešová (*1985) absolvovala hru na viole na Konzervatóriu v Českých Budějoviciach v triede L. Koltsovej a v roku 2012 ukončila štúdium na VŠMU v Bratislave u J. Hošeka. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia u J. Hošeka, ako aj na postgraduálnom štúdiu vo Viedni u J. Meissla, ako členka Muchovho kvarteta. Úspešne sa zúčastnila mnohých súťaží sólovej hry na viole, ako napríklad Čírenie Talentov (3. cena), Súťaž českých konzervatórií (2. cena), Beethovenov Hradec (čestné uznanie). V novembri 2010 získal súbor Mucha Quartet 2. cenu na Interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava Martinů v Prahe, v septembri 2012 3. cenu na medzinárodnej súťaži Gianni Bergamo Classic Music Award v Lugane (Švajčiarsko).

 

Magdalena Plháková (* 1986) – na pozaunu začala hrať v desiatich rokoch pod vedením F. Tkadlece na ZUŠ B. Kozánka v Přerově. V dvanástich rokoch bola prijatá na Hudobný konkurz v Horním Jelením. V roku 2002 nastúpila na Konzervatórium v Brne, kde v štúdiu pokračovala u P. Göpferda.  Svoje štúdiom ukončila koncertom pre pozaunu a orchester F. Davida a následne bola prijatá na VŠMU v Bratislave a nastúpila do pozaunovej triedy A. Hrubovčáka. Na vysokej škole získala dvakrát 3. cenu na Medzinárodnej súťaži „Žestě Brno“, absolvovala prehrávku Yamaha 2009 a o rok neskôr bola na Medzinárodnej súťaži Markneukirchen. Bola členkou Orchestra mladých Európskej únie a Junges Klangforum Mitte Europe. V súčasnosti je členkou orchestra RTV Bratislava.

 

Karol Samuelčík – hru na  gitare študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede J. Labanta, v súčasnosti je poslucháčom 2. ročníka VŠMU v Bratislave pod vedením profesora J. Zsapku. V apríli 2013 debutoval ako sólista s orchestrom Slovenskej filharmónie. Hrá na gitare od japonského majstra Masakiho Sakuraia. Je laureátom súťaží: Medzinárodná gitarová súťaž J.K. Mertza 2012, Yamaha Music Foundation of Europe Scholarship program 2012/2013, Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne 2009, Súťaž študentov konzervatórií SR 2009. V roku 2013 získal cenu za najlepšiu interpretáciu talianskej skladby na medzinárodnej súťaži v Udine (ITA). Získal niekoľko ďalších cien na národných a medzinárodných festivaloch: Brno, Zruč nad Sázavou (CZ), Sanok (PL), Giraltovce, Handlová, Bojnice.

 

 

 

 

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606