magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Dve desaťročia Múzea Vojtecha Löfflera Košice
@ Kultúra -> Výtvarné umenie      Dec 19 2013 - 13:59 GMT

Kultúrne zariadenie je príspevkovou organizáciou mestskej časti Košice- Staré Mesto. Bolo zriadené z daru významného miestneho sochára Vojtecha Löfflera (aj Löffler Béla, 1906-1990) mestu a slávnostne otvorené dňa 17. decembra 1993. Po smrti Kláriky Löfflerovej, rod. Schönherzovej (1910- 1999), druhej manželky majstra, bolo múzeum 8.februára 2002 rozšírené o bývalú obytnú časť objektu.

Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov 20. storočia, kedy V. Löffler začal napåňať svoj individuálny výtvarný program, boli prechodným či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov výtvarníkov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász – Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jassusch, Sipos, Feld, Reichental, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) – väčšinou osobní priatelia V. Löfflera.

Poslaním tohto zariadenia je :

-spravovať, ochraňovať, odborne spracovávať a sprístupňovať darovaný, zdedený zbierkový fond umeleckých predmetov za účelom jeho zachovania, ako aj využívania k výchove a kultúrnej rekreácii verejnosti,

- napomáhať rozvoju výtvarného umenia v meste - spoluprácou i pomocou najmä začínajúcim umelcom pri rozvíjaní ich tvorivej akivity,

- poskytovať platené a neplatené služby a vykonávať hospodársku činnosť úzko súvisiacu s poslaním múzea.

V súlade so zriaďovacou listinou múzeum vo svojej stálej expozícii prezentuje mnoho výtvarných prác sochára Löfflera, časť zbierky autoportrétov, výber obrazov od niekoľkých známych umelcov tohto regiónu. Súčasťou stálej expozície je aj pamätná izba Löfflerovcov.

Vo výstavných priestoroch na prízemí sa ročne uskutoční 7 – 8 výstav z oblasti súčasného umenia. ( J. Bartusz, M. Bartuszová, V.Jeník, D. Sadovská, J.Amrich, I. Csudai, S. Filko, B. Ondreička, J. Hanimann , M. Mathis, A. Daučíková, Z. Zwick, M. Podprocký, P. Megyesi, M.Blažo, L. Újvárossi, A. Popp, V. Bara, J. Szajna, T. Urbán, Borgó, E. Binder, E. Vargová, J.Lešková, P. Čierna, T. Blonský, Vl. Eliáš, Zb. Prokop, J. Štreit, U Rondinone ...)

Projekty sú zamerané na:

- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény, s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,

- prezentáciu výsledkov mladej, resp. nastupujúcej generácie výtvarníkov

- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne. Aktívna medzinárodná spolupráca pri výmene výstav s galériami v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohto regiónu.

V malých výstavných priestoroch na prvom poschodí prebiehajú od februára 2002 komorné výstavy predovšetkým tých výtvarníkov, ktorých autoportréty sa nachádzajú v našej zbierke(J. Jakoby, S. Kõvári- Kačmarík, L. Csordák, F. Reichental, A.Eckerdt, Š.Filep, I. Ïurišin, J. Kornucik, M. Spoločníková, L. Feld, A. Duncsák, F. Patočka, E. Zmeták...)

Popri výstavnej činnosti múzeum organizuje tvorivé dielne s tematikou výtvarného umenia, besedy a priateľské stretnutia s umelcami, prezentácie kníh, večery hovoreného slova. Týchto podujatí bolo doteraz niekoľko desiatok. Dobrú úroveň majú aj komorné hudobné koncerty, organizované v priestoroch stálej expozície a na dvore.

Múzeum poskytuje svojim návštevníkom lektorský výklad, predaj katalógov k výstavám, propagačného materiálu a porcelánových kópií malých plastík majstra Löfflera.

Múzeum Vojtecha Löfflera aktívne spolupracuje s Východoslovenským múzeom v Košiciach, Východoslovenskou galériou v Košiciach, Konzervatóriom v Košiciach, Katedrou výtvarného umenia a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Galériou mesta Bratislavy, Štátnou galériu v Banskej Bystrici, Šarišskou galériou v Prešove, Považskou galériou v Žiline, Štátnym divadlom v Košiciach a ďalšími inštitúciami a organizáciami.

Riaditeľom múzea bol do októbra 1999 Mikuláš Kekeňák, od októbra 1999 tento post zastával Mgr. Jozef Gazdag a od mája 2012 je riaditeľka múzea Mgr. Milena Gašajová.

Návštevné hodiny :

utorok – sobota 10:00 – 18:00 hod.

nedeľa 13:00 – 17:00 hod.

V pondelok je múzeum zatvorené.

V piatok dopoludnia je bezplatný vstup.

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk