magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Vo VSG A.Doboš
@ Kultúra -> Výtvarné umenie      Oct 09 2014 - 14:51 GMT

Vo Východoslovenskej galérii (Hlavná 27, Košice – výstavná sieň ,,Aˮ) sa vo štvrtok 9. októbra 2014 o 17:00 hod. uskutoční vernisáž výstavy Andreja Doboša „Krajina, človek, čas.“

Tvorba Andreja Doboša  zahàňa široký okruh námetov,  maliarskych  a grafických prístupov. Popri portréte a zátiší najrozsiahlejšiu časť  tvorí  krajinomaľba, v ktorej uplatnil postupy od realistického,  postimpresionistického gesta po expresívnu a neoexpresívnu maľbu, zrejmé sú aj stopy informelovej poetiky.

Autor čerpá podnety z krajiny z okolia Košíc, zmocňuje sa nálady Poloninských Karpát, neskôr rozširuje okruh  záujmu o prostredie z okolia Brezna (Drábsko). Najčastejšie uplatňuje perspektívu panoramatického vhľadu do hlbokých údolí a náprotivných vrchov. Súčasťou záberu sa stáva architektúra vidieka  z oblasti Podkarpatskej Rusi, neskôr stredoslovenského regiónu, ale tiež napr. z okolia Rajca. V Dobošovom podaní sa spája schopnosť  zachytiť senzuálne kvality prírody  v optickej skratke,  s  výraznou dávkou  emocionálnej  naliehavosti podčiarknutej expresívnym rukopisom. Cez pohľady na  krajinu, ktorej súčasťou je kultúra ľudového človeka, hovorí o archetypálnej zrastenosti krajiny, prírody a človeka v ich časovej a lokálnej neohraničenosti.

Doboš bol súčasne maliar mestského prostredia, významnú časť tvorby zahàňajú veduty Košíc, v ktorých prežil temer celý svoj život.

Doboš už od tridsiatych rokov 20. storočia začal uplatňovať moderný  expresívny prejav, ktorý bol v 50. rokoch utlmený  návratom k postupom  realistickej  maľby.  Dôležitým medzníkom boli pre autora 60. roky, kedy sa začal intenzívnejšie venovať grafike. Významný impulz pre odklon od realistického výrazu  priniesli kontakty  so skupinou bratislavské Konfrontácie a najmä  cesty do zahraničia   (Spojené štáty, SRN, Belgicko), kde sa zoznámil s akčnou maľbou. Doboš začal študovať možnosti skåbenia  abstraktného  a  akčného prejavu  s vyjadrovacími prostriedkami grafického žánru.  Využíva postupy psychického automatizmu, letrizmu, informelu,  objavuje možnosti psychografického gesta, tvorí štrukturálne artefakty.

Koncom šesťdesiatych rokov sa u Doboša na poli grafiky začínajú ozývať clivé, úzkostné tóny predvídajúce  ďalší spoločenský vývin po roku 1968. Výraz týchto  nálad autor spájal s metaforikou náboženských motívov  a zvlášť s tvaroslovím ikonostasu .

Princípy, ktoré objavil pre seba v rámci grafiky, neskôr v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. stor. preniesol do maľby a  tvorivo ich rozvíjal. Ešte  aj v neskorých osemdesiatych rokoch 20. stor. pracoval  na obrazoch krajiny, ktorú sprístupňoval s neutíchajúcou sviežou motivickou invenciou a  výrazovou príťažlivosťou.  V deväťdesiatych rokoch sa tvorivý oblúk autora uzatvára. Zomrel v Košiciach 31. 8. 1997.

Andrej Doboš (*4. 11. 1911- † 31.8.1997) pochádzal z Novosadu pri Trebišove, kde prežil útle detstvo. Ako jedenásťročného ho rodičia poslali na gymnaziálne štúdiá do Košíc. Vzdialenosť od domova v tomto mladom veku nedobre znášal, a tak po čase prešiel študovať do Michaloviec. Stredoškolské štúdiá (gymnázium s učiteľským zameraním – tzv. učiteľský ústav) absolvoval v Užhorode (1926 – 1930). V týchto rokoch zároveň študoval i na súkromnej škole Vojtecha Erdélyiho, zakladateľa užhorodskej školy kreslenia a maľovania. Prijatý bol na Akadémiu výtvarného umenia v Prahe (1932-1933); v čase veľkej hospodárskej krízy však musel štúdium prerušiť. Začal sa živiť maľovaním a pedagogicky pôsobiť – učil kreslenie v Mukačeve (Podkarpatská Rus, 1938 – 1944) a od roku 1934 aj vystavovať. V nepriaznivých vojnových rokoch si ďalej dopåňal pedagogické i umelecké vzdelanie na pedagogickom inštitúte v Segedíne (1940 – 1942). Počas vojny bol odvedený na front (Volgograd, 1944), z ktorého sa zranený  vrátil ešte pred ukončením vojny. Za dramatických okolností odišiel z Mukačeva (1945) a neskôr sa spolu s rodinou natrvalo usadil  v Košiciach (1946). Košice dali  autorovi  dostatočné podmienky pre  osobný, rodinný aj spoločenský život  a poskytli zázemie pre bohatú tvorbu  v  kruhu umelcov, ktorí mohli prirodzene nadväzovať na najlepšie tradície Košickej školy moderného maliarstva (Július Jakoby, Juraj Collinásy, Jozef Bendík, ¼udovít Feld, Ján Mathé, neskôr Juraj Bartusz). Andrej Doboš bol neustále aktívny v spolkovej činnosti (Spolok podkarpatskorusínkych výtvarných umelcov, Svojina, Spolok maďarských výtvarníkov, ZSVU), venoval  sa pedagogickému pôsobeniu a realizoval  sa predovšetkým ako umelec v slobodnom povolaní. Originálnymi prístupmi zvlášť v grafike, ale i maľbe prekročil Andrej Doboš priestor regiónu. Jeho diela sú súčasťou zbierok  galérií  na Slovensku, v Čechách i v zahraničí. Výstava potrvá do 16. novembra 2014.

 

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk