magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Muž nájdenú peňaženku odovzdal na polícii
@ Aktuálne -> Rôzne      Nov 12 2014 - 06:36 GMT

Pred niekoľkými dňami prechádzal 58-ročný Milan z obce Sokoľany v okrese Košice okolie úsekom cesty medzi obcami Haniska - Pereš, pričom na ceste pri bráne hutníckej spoločnosti našiel peňaženku, v ktorej sa nachádzali osobné doklady (občiansky preukaz i vodičský preukaz) a tiež finančná hotovosť vyše 1.300 eur. Nálezca ani na chvíľu nezaváhal a nález odovzdal na Obvodnom oddelení PZ Čaňa, pričom policajtom uviedol všetky skutočnosti týkajúce sa okolnosti nájdenia peňaženky. Následne polícia vyzvala majiteľa peňaženky, aby si nález prevzal. Samozrejme najprv musel uviesť všetky relevantné skutočnosti, za ktorých došlo ku strate a tiež podrobne opísať peňaženku ako aj to, čo bolo jej obsahom. Po preverení, že právo majiteľa na nájdenú vec je nepochybné, policajti mladému (23) mužovi z obce v okrese Námestovo peňaženku s obsahom vrátili.

1. Ako fungujú straty a nálezy? (teda čo robiť keď niečo nájdeme alebo stratíme)

Podľa platnej legislatívy každý občan, ktorý nájde cudziu vec, túto by mal odovzdať policajtovi alebo na najbližší policajný útvar. V prípade, že tak neurobí, dopúšťa sa protiprávneho konania, ktoré je možné kvalifikovať ako priestupok alebo trestný čin. V tomto konkrétnom prípade by išlo o trestný čin zatajenia veci, pretože  spôsobená škoda prevyšuje sumu 266 eur. V zmysle Trestného zákona páchateľovi za tento čin hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. V prípade, že spôsobí väčšiu škodu (2.660 eur), hrozí mu až päťročné väzenie. Za 10 mesiacov tohto roka sme v Košickom kraji zaznamenali 42 prípadov zatajenia veci, z ktorých sme doposiaľ objasnili 7 z nich, pričom  trestne stíhaných bolo 10 osôb.

Podobný prípad vyšetrujú policajti Obvodného oddelenia PZ v Moldave nad Bodvou. Koncom októbra tohto roka si doposiaľ nezistený páchateľ neoprávnene prisvojil peňaženku, v ktorej sa nachádzala platobná karta, karta poistenca, finančná hotovosť 1.600 eur, 3.000 HUF a 10 £. Majiteľ nechal peňaženku na streche svojho osobného motorového vozidla, pričom k jej strate došlo na ceste medzi Drienovcom a Košicami. Poškodenému mužovi vznikla škoda vo výške 1.650 eur. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre zatajenie veci a po páchateľovi pátra.

Pri  odovzdaní nájdenej  veci na policajný útvar je službukonajúci policajt povinný :

- získať informácie od oznamovateľa nájdených dokladov alebo stratenej veci alebo od osoby, ktorá odovzdáva nájdenú vec Policajnému zboru ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa nájdenia veci (napr.: miesto, čas, okolnosti nájdenia veci a pod.)

- zistiť totožnosť nálezcu a následne ho vypočuť ku všetkým zisteným relevantným skutočnostiam  týkajúcich sa nájdenia dokladov alebo veci, jej dostatočne presného opisu, ktorý umožní určiť jej totožnosť (napr.: tvar, rozmer, štruktúra materiálu, vzhľad, farba a pod.), ako aj podľa identifikačných znakov (ak také sú) tak, aby bolo možné na základe vykonaného opisu identifikovať nájdenú vec

- v prípade, ak nálezca požiada o vydanie písomného potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci, policajt vydá nálezcovi potvrdenie

Pri  odovzdaní nájdenej  veci vlastníkovi   je službukonajúci policajt povinný :

- vyzvať vlastníka nájdenej veci, aby vec opísal, poskytol potrebné informácie k nájdenej veci a následne ho vypočuť na „Zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa zákona o PZ “ ku všetkým relevantným skutočnostiam, za ktorých došlo ku strate veci, jej opisu a pod.

- Až keď na základe dostatočne presného opisu vlastníka veci je možné jednoznačne stotožniť opísanú vec s nájdenou vecou (podľa identifikačných znakov, prípadne opisu vonkajších znakov), uloženou na útvare Policajného zboru, prípadne na inom mieste, a ak to okolnosti vyžadujú, následne policajt predloží nájdenú vec na vizuálne stotožnenie vlastníkovi.

Ak nastanú dôvody na jej vrátenie a nie je dôvod na postup podľa osobitných predpisov, napr. zákon o Policajnom zbore (zaistenie veci), Trestný poriadok (prevzatie zaistenej veci) alebo priestupkový zákon (prepadnutie veci, zhabanie veci), príslušník Policajného zboru je povinný odovzdať takúto nájdenú vec vlastníkovi proti podpisu.  

2. Aké veci (ktoré našli) doniesli ľudia na políciu a postup polície

Medzi najčastejšie veci, ktoré ľudia nájdu a prídu odovzdať na policajný útvar patria doklady, mobilné telefóny, kľúče od vozidiel, peňaženky i peniaze. Polícia tieto veci v zmysle zákona o PZ zaistí a následne zisťuje ich majiteľov. Za tým účelom obvykle na mieste verejnosti prístupnom zverejní oznam na vývesných tabuliach obecných, resp. miestnych úradov alebo prostredníctvom obecného rozhlasu o náleze vecí a vyzve oprávnené osoby, aby sa prihlásili na policajnom útvare. Samozrejme bez presného opisu vecí. V prípade, ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu.


 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606