magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Inaugurácia rektora UPJŠ
@ Aktuálne -> Školstvo      Oct 14 2015 - 12:29 GMT

Inaugurácia rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. sa uskutoční vo štvrtok 15. októbra 2015 o 11:00 hod. v priestoroch koncertnej sály Domu umenia, Moyzesova 66, Košice.

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. počas inaugurácie slávnostne prednesie rektorský sľub a príjme insígnie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – rektorskú reťaz a žezlo. Prorektorkám a prorektorom UPJŠ v Košiciach rektor slávnostne odovzdá prorektorské symboly, rovnako dekankám a dekanom fakúlt UPJŠ v Košiciach budú slávnostne odovzdané dekanské symboly.

Na slávnostnej inaugurácie rektora UPJŠ v Košiciach sa okrem vedenia univerzity, vedenia jednotlivých fakúlt a pracovísk UPJŠ v Košiciach a akademickej obce univerzity zúčastnia aj významní hostia. Účasť, okrem iných, potvrdil aj J. E. pán prezident SR Rudolf Schuster, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Peter Plavčan, primátor mesta Košice Richard Raši, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, viceprimátorka mesta Košice Renáta Lenártová, viceprimátor mesta Košice Martin Petruško, košický arcibiskup – metropolita J. E. Mons. Bernard Bober, košický eparcha J. E. Mons. Milan Chautur, rožňavský diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik, predseda Židovskej náboženskej obce Pavol Sitár, predseda Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai.

Pozvanie na inauguráciu rektora UPJŠ v Košiciach prijali aj bývali rektori UPJŠ v Košiciach – prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. a  prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc..

Stručné informácie k voľbám rektora

O funkciu rektora sa uchádzali bývalý dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., a prorektor  pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Tridsaťdva prítomných z celkového počtu tridsaťtri senátorov, zastupujúcich fakulty, univerzitné pracoviská a študentskú obec – členov Akademického senátu, zvolilo v druhom hlasovaní tajnej voľby v pomere hlasov 23:9 za kandidáta na rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

S obrovskou pokorou prijímam rozhodnutie Akademického senátu. Uvedomujem si zložitosť cesty, ktorá nás čaká. Teraz musím dokončiť začatú prácu z pozície prorektora. Následne si chcem vybrať špičkový tím – ľudí, ktorí majú dostatok skúseností a entuziazmu do ďalšej práce“, povedal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v ďakovnej reči senátorom po vyhlásení výsledkov.

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., vtedajšieho prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie UPJŠ, za rektora UPJŠ v Košiciach 14. júla 2015. Funkčné obdobie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., skončilo 22. augusta 2015. V tento deň sa funkcie na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019 ujal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Rektor univerzity posilnil vedenie o nové pozície prorektorov UPJŠ v Košiciach. „Verím, že nové vedenie naplní moje predstavy o dynamickom rozvoji našej univerzity. Po konzultácii s dekanmi fakúlt som oslovil osobnosti, ktoré na to majú predpoklady. Všetci si želáme vytvoriť dobrý kolektív, ktorý prevezme zodpovednosť za vývoj univerzity a realizáciu výziev, ktoré pred nami stoja“ povedal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Post prorektorky pre legislatívu bude už počas druhého funkčného obdobia zastávať prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium sa stal prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., prorektorom pre rozvoj vzťahov s verejnosťou je prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., post prorektora pre rozvoj a európsku problematiku zastáva prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prorektorkou pre vysokoškolské vzdelávanie sa stala prof. Ing. Mária Mareková, CSc., post prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu získala doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.. Výkonom funkcie kvestora UPJŠ v Košiciach bol s účinnosťou od 1.9.2015 poverený RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD..

 

Stručná história UPJŠ v Košiciach

Tradícia univerzitného vzdelávania na území nášho mesta vznikla už v roku 1657, keď biskup Benedikt Kišdy založil listinou "studium universale" akadémiu a dal jej do vena 40 tisíc toliarov. Akadémia alebo Univerzita vznikla pod vedením jezuitov Spoločnosti Ježišovej. V roku 1660 vydal v Grazi cisár Leopold I. zlatú bulu Košickej univerzity, ktorá jej zabezpečila rovnaké privilégiá ako mali všetky ostatné univerzity habsburskej monarchie vo Viedni, v Prahe, v Kolíne nad Rýnom, Grazi, Trnave, Olomouci a v ďalších európskych mestách. Významné bolo ustanovenie o uznávaní akademických stupňov tak, akoby boli získané na ktorejkoľvek z najstarších a najslávnejších univerzít. "Academia Cassoviensis" mala štruktúru podobnú iným univerzitám, ktoré viedli jezuiti a určoval ju študijný poriadok - "Ratio studiorum".

Na Košickej univerzite pôsobili vynikajúci profesori ako Martin Palkovič, Samuel Timon, Štefan Kaprinai, Karol Wágner, Juraj Sklenár, Michal Lipšic, ktorý bol šíriteľom novej fyziky v celej monarchii a ďalší.

V roku 1773 prestala univerzita patriť jezuitskému rádu a stala sa štátnou inštitúciou - Academia Regia. Na základe vládneho ustanovenia - Ratio educationis stratila samostatnosť a ostala len pobočkou jedinej uhorskej univerzity v Budíne s právom promovať. V roku 1850 sa Academia Regia premenila na Právnickú akadémiu  a v tejto podobe pôsobila do roku 1921.

 

UPJŠ v rokoch 1959 - 2007

1959 – staré tradície univerzity sa reštituovali založením UPJŠ, ktorá pozostávala z Lekárskej fakulty v Košiciach a Filozofickej fakulty v Prešove (pre upresnenie, Lekárska fakulta fungovala už od r. 1949 ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave).

Nová univerzita sa rozrástla o tieto fakulty :

1963 – Prírodovedecká fakulta v Košiciach

1964 – Pedagogická fakulta v Prešove

1973 – Právnická fakulta v Košiciach

1998 – Fakulta verejnej správy

2007 – Filozofická fakulta

Najvýznamnejšou udalosťou počas existencie UPJŠ bola jej transformácia po "Nežnej revolúcii" v roku 1989. Počas jej prvých dní študenti a časť pedagogického zboru vyšli do ulíc a demonštrovali proti totalitnému režimu. Po novembrových udalostiach študenti vytvorili akademické senáty a zvolili nových dekanov a rektora UPJŠ.

V roku 1990 sa pričlenili k UPJŠ nové fakulty – Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta v Prešove a Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove.

V roku 1997 po komplikovaných rozhovoroch na univerzite a taktiež v NR SR došlo k rozdeleniu univerzity na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove.

UPJŠ pozostávala z troch fakúlt: lekárskej, prírodovedeckej a právnickej.

V roku 1998 sa utvorila nová fakulta s novým poslaním – Fakulta verejnej správy.

V roku 1999 bolo vytvorené Detašované pracovisko Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Rožňave, v baníckej oblasti v blízkosti miesta, kde sa narodil P. J. Šafárik.

V roku 2006 vznikol Ústav vzdelávania UPJŠ so sídlom v Rožňave ako pedagogické a výskumné pracovisko UPJŠ s celouniverzitnou pôsobnosťou.

V roku 2007 bola zriadená Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Rektori UPJŠ v rokoch 1959 – 2007

1959 – 1960 – prof.  MUDr. Jozef Pajtáš

1960 – 1964 – prof. MUDr. Imrich Ivančo, CSc.

1964 – 1969 – Akademik Emil Matejíček

1969 – 1974 – Akademik Vladimír Hajko

1974 – 1984 – prof. Ing. Michal Baran, CSc.

1984 – 1990 – prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc.

1990 – 1991 – prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc.

1991 – 1996 – prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

1997 – 2003 – prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

2003 – 2007 – prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

2007 – 2015 – prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

 

 

 

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


 

 

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk