magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA
@ Aktuálne -> Školstvo      Nov 25 2015 - 11:05 GMT

V. ročník Košických politologických dialógov pri príležitosti 200. výročia narodenia ¼udovíta Štúra. Aktuálnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Katedra politológie FF UPJŠ v dňoch 26. – 27. novembra 2015 pri príležitosti 200. výročia narodenia ¼udovíta Štúra.

Nosnou myšlienkou konferencie je výrok ¼. Štúra: “Hlboká životná pravda je to, že všetko jednotlivé môže jestvovať len cez všeobecné, všetko osobité sa môže udržať jedine v spojitosti, že teda každý človek napreduje a postupuje len prostredníctvom spolupôsobenia mnohých, každá obec len v súčinnosti so štátom, každý štát alebo národ len vďaka vplyvu iných štátov alebo národov.”

Ide už o jubilejný V. ročník Košických politologických dialógov, ktoré vytvárajú platformu pre širšie politologické diskusie. Záštitu nad celým podujatím prevzal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH a predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa.

Z dôvodu čoraz vyššieho záujmu o toto podujatie sa konferencia realizuje v dvoch miestnostiach – v Historickej aule a vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Počas dvoch dní vystúpia renomovaní odborníci z radov politológov, sociológov či právnikov z akademického prostredia i z praxe.

Do budúcnosti chceme pokračovať vo vytváraní platformy pre širšie politologické dialógy, pretože demokracia bez zapojenia ľudí nemôže existovať. Ambíciou podujatia je poskytnúť priestor pre výmenu aktuálnych informácií a poskytnutie možnosti pre vytváranie vzájomnej spolupráce pre odbornú i laickú verejnosť,“ uviedli organizátori konferencie.

Pozvanie na konferenciu, okrem iných, prijali  aj prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. (Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave), prof. Silvia Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV), prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre), prof. PhDr. ¼udmila Malíková, PhD. (FSEV UK v Bratislave), doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV), prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. (Ústav politických vied SAV), doc. PhDr. Jaroslav Buček, PhD. (Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave), doc. Dr. phil. Martin Muránský, PhD. (Filozofický ústav SAV).


 

Zborník abstraktov V. ročníka Košických politologických dialógov nájdete na:

http://www.youblisher.com/p/1263333-Zbornik-abstraktov/ 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk