magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

FreshART 8 – nastupujúci umelci
@ Kultúra -> Výtvarné umenie      Apr 03 2016 - 14:23 GMT

Projekt FreshART je dlhodobý program na podporu nastupujúcich pokolení umelcov, na prezentáciu ich talentu, pričom sa neustále obohacuje nejakým novým prvkom. Program FreshART v roku 2015 vyhlásilo Kultúrne centrum Debrecín už po ôsmykrát pre začínajúcich mladých umelcov. Doterajšie výsledky a záujem podmienili pokračovanie programu, pretože začínajúci výtvarníci, úžitkoví výtvarníci a fotografi majú iba málo podobných možností prezentácie, previerky podporujúcej odborný rozvoj.

Popri predchádzajúcom partnerovi, Zväze miest a obcí Maďarska, sa na Slovensku ako organizátor pripojilo Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou – kultúrna inštitúcia Košického samosprávneho kraja. Projekt podporilo Východoslovenské múzeum v Košiciach a Občianske združenie Pála Fecsóa. Do programu FreshART 8 -  2015 sa zapojilo 33 výtvarníkov s 91 dielami.

V Košickom kraji žije a tvorí množstvo vynikajúcich umelcov, sú výrazným prínosom pre oživenie programu FreshArt. Nedávno sa v Debrecíne uskutočnila výstava prác umelcov napojených na Turniansky letný plenér, ktorý organizuje OZ Pála Fecsóa. Aj vďaka tomu sa posilnila cezhraničná spolupráca umelcov. Pre umelcov je inšpiráciou, ak je výzva orientovaná aj obsahovo. Turniansky plenér OZPF sa už roky snaží rozvíjať súčasné sakrálne umenie v regióne, a preto chcel obohatiť tematickým prvkom aj program FreshArt 8. „Očakávali sme aj diela prezentujúce umeleckú prítomnosť súčasnej sakrálnosti,“ hovorí predsedníčka OZ Pála Fecsóa Yvett Fecsó Kassai. „Medzi predloženými prácami sme sa preto stretli aj takými dielami, cez ktoré, ako hovorí básnik Sándor Weöres, prostredníctvom predstavivosti, ktorá je tvorivá a vyžíva sa v dielach, nadčasovosť presvitá do sveta času.“

Novinkou je aj to, že vo februári 2016 sa prvýkrát v histórii konala výstava na pôde Maďarského kultúrneho a informačného centra Balassiho inštitútu v Stuttgarte. Prezentovali  sa na nej diela mladých tvorcov vystavujúcich v Debrecíne. Po skončení výstavy v Stuttgarte putovali všetky práce do priestorov Galérie bašta vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Cez výstavný materiál, vytvorený vďaka spolupráci kultúrnych regiónov, sa k nám dostáva obraz budúcnosti, načrtnutý mnohými individuálnymi krokmi, pohnútkami, koncepciami, chuťou experimentovať, teda mladou a čerstvou inšpiráciou.

Popri tradičných technikách, ako je kresba uhlíkom, maľba temperou, olejom, akrylom a miešanými technikami, sa na doterajších výstavách objavili aj fotografie, sochárske inštalácie vytvorené kombináciou hliny, emailu a zrkadla, papierové makety, diela na brúsenom tabuľovom skle, ba aj konštrukcie znázorňujúce teóriu hry svetla. Projektový materiál svedčiaci o experimentálnom pohľade mali možnosť návštevníci vidieť nielen v Debrecíne, ale aj v rumunskej Oradey, v Maďarskej akadémii v Ríme a v Maďarskom kultúrnom inštitúte v Londýne.

Galéria bašta – Východoslovenské múzeum, Hrnčiarska 7 v Košiciach.

Víťazi súťaže FreshART 8


Hlavná cena FreshART 8  – autorská výstava v Galérii MKC v Debrecíne.
Gábor Szûcs  - Šamorín, Slovensko

Autor je študentom VŠVU v Bratislave, odbor maliarstvo.


Cena Združenia miest a obcí Maďarska

Aladár Székely - Photo Club Gyula – Maďarsko


Cena Mesta Debrecín

Renáta Stefán  - Hajdúnánás, Maďarsko


Cena KCUBaR – autorská výstava v Galérii v Moldave nad Bodvou

Norbert Garay - Vác, Maďarsko


Cena OZ Pála Fecsóa v Turni nad Bodvou  a KCUBAR Moldava nad Bodvou:

- účasť na medzinárodnom letnom plenéri 2016 alebo 2017 v Turni nad Bodvou:
Franciska Bagdány - Debrecín, Maďarsko

Gabriella Mallár – Debrecín - Budapešť, Maďarsko


Zvláštna cena Kultúrneho centra Debrecín:

Gabriella B. Nagy - Debrecín, Maďarsko

Katalin Pelei - Debrecín, Maďarsko

 

Členmi poroty boli akademický maliar Géza Sulyok, grafik a maliar István Tamus a akademický maliar József Tarnóczi.


Z histórie FreshArt

 

Projekt FreshART organizovalo Kultúrne centrum v Debrecíne prvýkrát v roku 2006.  Program bol určený profesionálnym umelcom, absolventom alebo poslucháčom vysokej školy výtvarného umenia alebo úžitkového výtvarníctva do 35 rokov (členom MAOE - organizácia profesionálnych umelcov v Maďarsku). Ïalšou podmienkou bolo, aby kandidáti mali bydlisko v jednej z obcí z maďarského Zväzu miest a obcí, alebo boli s takou obcou inou formou prepojení.   

Na začiatku organizátori oslovovali predovšetkým mladých umelcov z Debrecína a okolia, neskôr v roku 2009 bol tento program vyhlásený samosprávami miest Debrecín a Oradea, vďaka ich kultúrnej spolupráci. Cieľom spoločného projektu bolo poskytnúť  možnosť prezentácie mladým umelcom do 40 rokov z okolia Debrecína a Nagyváradu, ale aj poskytnúť nový impulz k ďalšej umeleckej tvorbe a takto podporovať  ich umeleckú činnosť a rozbehnutie kariéry.  

Do projektu sa v roku 2006 zapojilo 16 umelcov, v rokoch 2007 a 2008 spolu 24 umelcov. V roku 2009 porota zložená z významných umelcov navrhla na spoločnú výstavu 54 diel od 31 umelcov, v roku 2010 to bolo 41 diel od 21 umelcov, v roku 2011 prišlo 42 diel od 21 umelcov a v roku 2013 diela od 17 autorov.

V roku 2015 oslovilo Kultúrne centrum Debrecín kolegov z Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria z Moldavy nad Bodvou, aby sa pripojili do programu ako slovenský partner. Žiadosti predchádzali spoločné programy z minulosti. V roku 2013 sa delegácia z Debrecína zúčastnila na výstave, ktorú kultúrne centrum organizovalo spoločne s OZ Pála Fecsóa s názvom Prierez. Vtedy vznikla koncepcia spolupráce v oblasti výtvarného umenia. Pri vyhlasovaní ďalšieho ročníka 2015 sa do organizácie pridali slovenskí partneri ako spoluorganizátori.

Hlavní organizátori žiadali od slovenského partnera, aby vyhlásil program medzi výtvarníkmi, ktorí patria do užšieho regiónu, alebo sú zapojení do programov kultúrneho centra a sú zároveň príslušníkmi maďarskej národnostnej menšiny. Vo vzťahu k oceneniam bola požiadavka, aby cena zabezpečila možnosť účastníkom odborne napredovať. Výsledkom je možnosť prezentácie výstavného materiálu v priestoroch Galérie bašta VSM a v Moldavskej galérii v roku 2016 alebo 2017. Ïalší dvaja z ocenených získajú účasť na medzinárodnom Turnianskom plenéri v lete 2016 v Turni nad Bodvou.      

 

Laureáti predchádzajúcich ročníkov:


Cena  FreshArt:

2006 -  Kónya Ábel výtvarník - Debrecín,

2007 - Henrietta Szabó výtvarníčka - Újfehértó a Juha Richard  sochár - Debrecín,

2008 - Viola Fátyol  fotografka – Debrecín

2009 - Panna Tolvaj maliarka - Debrecín a  Tarasie Daniel Iosif sochár – Sedmohradsko

2010 - Oana Ecaterina Baruta výtvarníčka – Oradea, Sedmohradsko a Melitta  Csorján

maliarka - Debrecín.

2011 -  Zsolt Durucskó grafik - Debrecín a  Salagean Horea Traian maliar - Oradea,

Sedmohradsko
2013 – Otília Nagy výtvarníčka - Kecskemét, za prácu získala aj zvláštnu cenu MKC Debrecín.
Ocenení cenou FreshArt mali možnosť usporiadať autorskú výstavu v Debrecíne a v Oradey v Sedmohradsku.

 

Ceny samospráv

Vďaka samosprávam dvoch miest vznikla možnosť odovzdať aj ďalšie ocenenia:

Debrecín – finančná odmena 50.000 HUF

2009 - Csiszer Attila – grafik, Oradea

2010 - Catalina Mos – výtvarníčka, Oradea

2011 - Éva Melinda Lajtos – výtvarníčka,  Oradea

2011 - výtvarníčka z Debrecína, Bíbor Horváth  získala osobnú cena Jána Halásza,

parlamentného tajomníka Ministerstva národných zdrojov MR vo výške 50.000 HUF

2013 - Bagdány Franciska – maliarka, Debrecín

Oradea – finančná odmena 50.000 HUF

2009 - Eva Ludman – výtvarníčka, Debrecín

2010 - Gabriella Mallár - grafička

2011 - Tarnóczi Tamás – maliar, Mikepércs

2013 - cena samosprávy - Kacsák Tamás - výtvarník Debrecen-Józsa

2013 - cena Zväzu miest a obcí – Tamás Tarnóczi – maliar, Mikepércs

2013 – cena MODEM - Modern Art Gallery Debrecín  - Melinda Kovács - výtvarníčka - Oradea

 

Členmi poroty v minulých rokoch boli: Miklós Jakobovits akad. maliar a Ramona Novikov výtvarný kritik, ďalej Tamás  Potyók výtvarník, maliar, András Máté fotograf, Eva Kovácsné Nuridsány akad. maliarka, Attila Kõvári maliar-pedagóg, Géza Sulyok akad. maliar, József Tarnóczi akad. maliar.

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk