magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Školstvo v Košickom senioráte ECAV
@ Aktuálne -> Školstvo      Apr 25 2016 - 12:10 GMT

V závere školského roka 2015/2016, dostanú svoje prvé vysvedčenia aj prví žiaci 1.ročníka Evanjelickej základnej školy STROM so sídlom na Exnárovej ulici č. 10 v Košiciach. Nielen pre tieto deti a ich rodičov a pedagógov, pre celé evanjelické školstvo v meste Košice a v Košickom senioráte ECAV na Slovensku, bude tento fakt udalosťou. Završuje totiž dlhoročné snahy po dobudovaní všetkých stupňov vzdelávania detí a mládeže od materských škôl cez základné až po stredné stupne vzdelávania.

Na veľké tradície evanjelického školstva i na východe Slovenska v minulosti nadviazalo v školskom roku 1994/95 ako prvé Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach, ktoré pôsobí ako 5 – ročné gymnázium a 8- ročné bilingválne evanjelické gymnázium. Za viac ako dve desaťročia stalo sa gymnázium medzinárodne rešpektovanou vzdelávacou ustanovizňou nielen pre študentov  evanjelického vierovyznania - vďaka štúdiu dievčat a chlapcov   rôznych  vierovyznaní je škola i  živým svedectvom ekumény  v priestore vzdelávania. Absolventi takmer napospol  veľmi úspešne pokračujú v štúdiu na  vysokých školách  na Slovensku i v zahraničí, čo im umožňuje  absolvovať  prestížne  školy a  uplatniť sa na trhoch práce. Pre  evanjelické školstvo je charakteristická i dôraz na  kvalitu výučby cudzích jazykov, keďže na škole úspešne pôsobia zahraniční lektori.

Do  systému  evanjelického školstva pribudlo v roku 2006  prvé predškolské zariadenie – Evanjelická materská škola Muškátiky  na Muškátovej ulici v mestskej časti Košice Západ.. Popri  predškolskej   výchove uskutočňuje aj mnohé   ďalšie aktivity, vrátane participácie na  humanitárnom medzinárodnom  projekte Deti Afriky. V roku 2014  pribudla Materská škola Sovičky na Exnárovej ulici, ktorú v súčasnosti navštevujú desiatky detí nielen z mestskej časti  sídlisko Dargovských hrdinov.

Až do septembra 2015 však v meste Košice a v Košickom senioráte ECAV  absentovala evanjelická základná škola.  Zriaďovateľ - Košický seniorát ECAV na Slovensku so sídlom vo Vyšnej Kamenici a Ev. a. v. cirkevný zbor Košice i vďaka ústretovosti vedenia mesta Košice, využili   priestorové kapacity školského objektu na Exnárovej ulici č. 10. V septembri 2015  nastúpili do 1. ročníka prví žiaci Evanjelickej základnej školy Strom. Čo sa týka EZŠ, jej uvedeniu do prevádzky predchádzalo vyhlásenie ministra školstva zo dňa 27.5. 2015 o možnosti zriadiť triedy  v ZŠ aj s menším počtom žiakov ako stanovuje zákon.

Pre evanjelické školstvo je i na východnom Slovensku charakteristická vysoká úroveň vzdelávania, ktorá spolu s výučbou v kresťanskom duchu  vedie žiakov a študentov ku kresťanským hodnotám. Na všetkých troch  stupňoch, vrátane  benjamínka – EZŠ Strom, rozvíjajú pedagógovia a lektori i bohatú záujmovú činnosť.  Jej potvrdením je napr.  pôsobenie   už i v zahraničí  známeho súboru CHORUS COMENIANUS na  Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského v Košiciach ( práve v týchto dňoch oslavuje 20. výročie svojho vzniku). Ambíciu rozvíjať hudobné tradície má aj detský spevácky súbor MUŠKÁTIKY pri Evanjelickej materskej škole na Muškátovej ulici v košickej  mestskej časti Západ.


PaedDr. Mgr. Dušan Havrila PhD

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk