magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Biotechnológie a kovy 2016
@ Aktuálne -> Rôzne      Nov 10 2016 - 03:22 GMT

Najnovším trendom využitia biotechnológií pri spracovaní kovonosných surovín a odpadov, odstraňovaní kovov z pôdy, vody, ovzdušia ako aj aplikácii biotechnologických metód v praxi sa budú venovať odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Talianska na 4. medzinárodnej konferencii „Biotechnológie a kovy 2016“. Konferencia sa bude konať 10. - 11. novembra 2016 v novom Pavilóne materiálových vied PROMATECH na Watsonovej 47 v Košiciach. Organizuje ju Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskou baníckou spoločnosťou ZSVTS Základnou organizáciou pri ÚGt SAV.

Tento ročník konferencie sa bude niesť aj v znamení životného jubilea jednej z prvých výskumníčok v oblasti minerálnych biotechnológií na Slovensku a neskôr aj zakladateľky Oddelenia Minerálnych biotechnológií na Ústave geotechniky SAV v Košiciach - doc. Ing. Márie Kušnierovej, PhD.

Biotechnológie patria podľa Európskej únie medzi kľúčové vedné oblasti 21. storočia. Môžu mať nespočetné množstvo podôb, ale vo všeobecnosti sú definované ako súbor postupov založených na technologickom využití látkovej premeny mikroorganizmov a produktov ich metabolizmu. Biotechnológie spájame predovšetkým s medicínou, farmáciou, potravinárskym priemyslom, výrobou bioplastov a podobne. Výsledky vedy a výskumu však poukazujú na ich prienik aj do takých priemyselných oblastí, v ktorých prepojenie s biologickými vedami považujeme za netradičné. Dôkazom tejto skutočnosti je aj výskum v oblasti využitia biotechnológií pri získavaní kovov z primárnych ako aj sekundárnych surovinových zdrojov.

Vyčerpávanie prírodných zdrojov kovov, znečistenie životného prostredia a hromadenie odpadov s obsahom kovov nás nútia k hľadaniu nových nekonvenčných technológií. Poznatky z minulosti spolu s najnovšími objavmi nasvedčujú tomu, že príroda už po stáročia disponuje unikátnymi spôsobmi ako sa vysporiadať s negatívnymi vlastnosťami kovov. Poznanie týchto procesov a ich aplikácia pri získavaní kovov a spracovaní kovonosných surovín je práve miestom, kde biotechnológie majú nezastupiteľné miesto.

 

Zdroj: SSN

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606