magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

ZMENA KLÍMY A CESTOVNÝ RUCH
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Mar 29 2018 - 14:02 GMT

Dopady zmeny klímy môžu mať veľmi vážne dôsledky na prírodné prostredie a socioekonomické podmienky a tým pádom výrazne ovplyvniť potenciál turistických destinácií, ich profitabilitu a aj samotných návštevníkov. Klíma, resp. charakter klímy a sezónnosť určuje rozsah turistických aktivít a má dôležitý vplyv na tzv. operačné výdaje ako sú kúrenie /chladenie, tvorba technického snehu, zavlažovanie, dodávky vody a potravín, náklady na poistenie a v konečnom dôsledku ovplyvňuje zamestnanosť. Väčšina aktivít v cestovnom ruchu je založená na určitej stabilite klimatických podmienok a sezónnosti, k čomu je prispôsobená aj celá infraštruktúra a marketing. Zmeny v dåžke a kvalite turistickej sezóny podmienenej klimatickými podmienkami majú významné dôsledky na konkurencieschopnosť destinácií.

Napriek uvedenému na Slovensku je tejto téme venovaná veľmi malá pozornosť či už zo strany centrálnych orgánov, orgánov regionálnej lokálnej samosprávy, ale hlavne zo strany aktérov rozvoja cestovného ruchu, ktorí ponúkajú produkty a služby CR a vytvárajú pracovné miesta v tomto sektore.

Karpatský rozvojový inštitút (www.kri.sk ) spolu s Oblastnou organizáciou CR Slovenský raj&Spiš (www.spis-region.sk), ako prví na Slovensku, sa podujali iniciovať otvorenie tejto témy cez projekt „Dopady zmeny klímy na turistickú destináciu Národný park Slovensky raj – ohrozenia a príležitosti pre pracovné miesta v cestovnom ruchu (TURADAPT)“, ktorý bol spolufinancovaný Úradom vlády SR v rámci poskytnutej dotácie na podporu regionálneho rozvoja č. 1027/2017

Po 4 mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia, ako aj po konzultáciách so zainteresovanými stranami, sú výsledky projektu predstavené na celoštátnej konferencii Zmena klímy a cestovný ruch, ktorá sa uskutočňuje 28. marca 2018 v Spišskej Novej Vsi. Cieľom konferencie je upozorniť na hrozby, ale aj príležitosti pre cestovný ruch, vyplývajúce zo zmeny klímy (podrobný program v prílohe). Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia Krajských a Oblastných organizácii CR, zástupcovia Správ Národných parkov, zástupcovia miest a obcí, zástupcovia odborných organizácií ak aj jednotliví poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu.

Zuzana Jarošová (zodpovedný riešiteľ projektu) z Karpatského rozvojového inštitútu hovorí: „Aj za pomerne krátky čas trvania projektu sa nám podarilo nazbierať množstvo informácií, ktoré pomôžu aktérom CR sa orientovať v tejto téme, zvýšiť ich uvedomelosť a pripravenosť začať komplexne reagovať na túto výzvu“. Zuzana Záborská (riaditeľka OOCR Slovenský raj&Spiš): „Veľmi sme privítali možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia otázky zahrnutia témy dopady zmena klímy do plánovacieho procesu rozvoja turizmu. U našich členov táto téma veľmi nerezonuje napriek tomu, že už pociťujú jej dôsledky. Ïalšie presadzovanie tejto témy pokladáme za súčasť práce OOCR a chceli by sme, aby sme v nej boli akousi avantgardou na Slovensku“.

Kontakt  Mgr. Zuzana Jarošová

Zdroj: RO SSN

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk