magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Prezentovali zahraničné príklady pre rozvoj regiónov, miest a obcí
@ Aktuálne -> Verejná správa      Mar 28 2019 - 14:53 GMT

Medzinárodný seminár bol zameraný na priblíženie príkladov dobrej praxe v procesoch plánovania, riadenia a monitorovania rozvoja regiónov, miest a obcí. Zúčastnilo sa na ňom 30 odborníkov z 9 európskych krajín.

V utorok 26. marca 2019 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach sa uskutočnil medzinárodný seminár k problematike plánovania a riadenia regionálneho a územného rozvoja. Jeho hlavným cieľom bolo priblížiť moderné prístupy pri vypracovávaní strategických dokumentov a územných plánov. Ústrednou témou stretnutia bolo strategické rozhodovanie založené na dôkazoch (angl. „evidence-based“) – t. j. rozhodovanie založené na dôkladnom zhodnotení analýz údajov a doplňujúcich poznatkov o konkrétnych problémoch.

Podeliť so svojimi skúsenosťami sa prišli zástupcovia rôznych ministerstiev z Maďarska, Česka, a Slovenska, a taktiež praktici z Nemecka a Slovinska.

Marie Petrová z Ministerstva životného prostredia Českej republiky predstavila spôsoby, akými je možné merať udržateľnosť rozvoja území, teda rozvoj, kedy verejná správa pracuje okrem ekonomických cieľov súčasne aj cieľmi sociálnymi a environmentálnymi.

Ïalšie prednášky sa týkali problematiky nástrojov, ktoré majú odborníci k dispozícii. Martin Tuchyňa z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poukázal na nástroje, ktoré sú pripravené v infraštruktúre priestorových údajov s názvom INSPIRE, medzi ktoré patrí aj Národný geoportál. Príklady využitia týchto údajov predstavil pre oblasť rozvoja turizmu. Blaž Barborič a Maja Baloh z Geodetického inštitútu Slovinska predstavili interaktívne aplikácie, ktoré na mapách vizualizujú indikátory krajín Dunajského regiónu a sú vhodným doplnkom pre lepšie pochopenie javov a trendov na našich územiach. V rámci Slovenska bola v rámci tohto projektu pripravená aplikácia, ktorá monitoruje implementáciu národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Ako dodal technický manažér projektu pre Slovenskú republiku František Janke z Ekonomickej fakulty TU v Košiciach: „Webová platforma na monitoring regionálneho rozvoja, v graficky príťažlivom prostredí, dá návštevníkovi komplexný pohľad na vývoj v krajoch Slovenskej republiky. Na rozvoj krajov sa pritom pozeráme z rôznych hľadísk, napr. z hľadiska bezpečnosti, dopravy, bývania, ekonomiky, environmentálnych otázok a pod.“ Slovenská verzia aplikácie je dostupná na webovej stránke http://tamp.gis.si/slovakia/#lang=sk.

Spomínané platformy sú výstupom projektu ATTRACTIVE DANUBE - Zlepšenie kapacít na zvýšenie atraktívnosti územia Dunajského regiónu, ktorý v rámci aktivít rozvíjal tému atraktívnosti území – tak pre jej obyvateľov, turistov ale aj podniky a potencionálnych investorov.

Diana Heilmann z Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska priblížila ako Dunajský nadnárodný program, so zastúpením 14 krajín zo strednej a juhovýchodnej Európy, pracuje na spoločnom riešení výziev, ktoré mnohokrát presahujú možnosti jednotlivých krajín, akými sú napr. budovanie nadnárodných inovačných sietí, ale i ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva a environmentálnej bezpečnosti. Príkladom takejto iniciatívy je napríklad projekt YOUMIG, prezentovaný Ekaterinou Skoglund z Nemecka: „Našim cieľom je pomôcť mestám a obciam pri identifikácii a riešení problémov  s odlivom talentovaných mladých ľudí do rozvinutejších kútov krajín, resp. Európy“. Projekt si dáva za cieľ zminimalizovať dopady výraznej migrácie mladých ľudí, čím dochádza k prehlbovaniu disparít v krajinách a v Európskej únii.

Akcia bola organizovaná Ekonomickou fakultou TU v Košiciach v rámci medzinárodného projektu ATTRACTIVE DANUBE – Zlepšenie kapacít na zvýšenie atraktívnosti územia Dunajského regiónu, spolufinancovaného v rámci programu Interreg Danube.

Zdroj: RO SSN


 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk