magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Medzinárodné sympózium o mediácii
@ Aktuálne -> Rôzne      Nov 18 2019 - 03:42 GMT

Asociácia mediátorov Slovenska (AMS)v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Katolíckou Univerzitou Ružomberok, Asociáciou rodinných mediátorov Bratislava, Asociáciou mediačných centier Slovenska, Spoločnosťou ochrany spotrebiteľa Poprad, Právnickou fakultou KU Praha, PF Univerzity Palackého Olomouc a ďalšími partnermi pripravila prvý ročník medzinárodného odborného sympózia Mediácia na pulze času, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. - 30. novembra 2019 v Košiciachv priestoroch hotela Košice. Vedeckými partnermi podujatia sú odborné časopisy Clinical Social Work and Health Intervention a Sociálno-zdravotnícke SPEKTRUM, mediálnym partnerom Rádio Lumen.

Cieľom odborného sympózia je vytvoriť priestor pre diskusiu a analýzu významu  mediácie v spoločnosti; tá si už našla svoje miesto v rôznych odvetviach, preto je potrebné efektívne vytvárať priestor pre mediáciu a jej multidisciplinárne využitie.

Tematickými okruhmi sú mediácia – rodina, dieťa škola, mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany, mediácia a súdne konania, mediácia a legislatíva, mediácia a zdravotníctvo, mediácia v obciach a mestách, mediácia v kontexte iných profesií a mnohé ďalšie zaujímavé okruhy. Na sympóziu vystúpia slovenskí i zahraniční odborníci. 

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, vzniknutý z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu; možno ňou riešiť spory z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.  Mediácia je moderný a kultúrny spôsob riešenia sporov, je neformálna a dobrovoľná a čo je veľmi dôležité – pomáha uzdravovať medziľudské vzťahy. Samotný proces mediácie je veľmi diskrétny a osobný a všetky zúčastnené strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, súvisiacich s mediáciou,“ uviedla jedna z hlavných organizátorov sympózia MUDr. Magdaléna Drgoňová.  

Riešenie sporov mediáciou upravuje zákon č. 420/2004 Z.z, o mediácii. Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie je, že ju možno využiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania, pričom ak sa mediáciou dospeje k dohode, účastníkom sa vráti stanovená percentuálna čiastka zaplateného súdneho poplatku – do začiatku pojednávania vo veci samej sa im vráti 90% zaplatených súdnych poplatkov, po začatí pojednávania 50% a ak účastníci mediácie vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku.

Asociácia mediátorov Slovenska vznikla na základe skúseností s alternatívnym riešením sporov a hlási sa k hnutiu, presadzujúcemu alternatívne riešenie sporov predovšetkým vo forme mediácie a uprednostňuje dobrovoľné, kontrolované, neutrálne riešenie konfliktov treťou stranou pred inými spôsobmi, akými sú rozhodnutie autority, používanie násilia alebo pasívny postoj ku konfliktom. AMS sa hlási k myšlienke všemožne hľadať riešenia, vedúce k výslednému stavu výhra – výhra. Asociácia združuje ľudí, ktorí pracujú ako mediátori – podmienkou členstva je absolvovanie vzdelania, kurzu, tréningu v mediácii, vedených akreditovaným odborníkom v oblasti mediácie.

PhDr. Ernest Kováč, predseda Predsedníctva Asociácie mediátorov Slovenska

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606