magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Deň otvorených dverí FF UPJŠ
@ Aktuálne -> Školstvo      Feb 04 2020 - 12:20 GMT

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ) prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., pozýva širokú verejnosť – osobitne študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií, ich rodičov a vyučujúcich – na Deň otvorených dverí FF UPJŠ, ktorý sa uskutoční v piatok 7. februára 2020 v čase od 9.00 hod. v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 a Ulici Dr. Kostlivého v historickom centre mesta Košice.Rovnako ako v predošlých rokoch, aj tento ročník sa uskutoční v spolupráci a pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.

Vo fakultných budovách Aristoteles, PlatónSokrates, pomenovaných po najznámejších antických filozofoch, budú pripravené pútavé prezentácie jednotlivých študijných programov, ktoré ponúka FF UPJŠ: angličtiny, etiky, filozofie, francúzštiny, histórie, latinčiny, masmédií, medzinárodných vzťahov, nemčiny, politológie, psychológie, slovenčiny, sociálnej práce či učiteľstva. V budove Minerva – určenej na voľnočasové aktivity študentov – sa maturantom predstavia študentské spolky a študentské médiá pôsobiace na fakulte a pre ich vyučujúcich je pripravený workshop pod názvom Učiteľ ako reflexívny praktik.

Deň otvorených dverí je pre nás príležitosťou predstaviť aktuálne bohatšiu ponuku našich študijných programov, ktoré jedinečným spôsobom prepájajú teóriu a výskum s požiadavkami a potrebami praxe,“ zdôrazňuje dekanka Oľga Orosová. Dodáva, že fakulta umožňuje svojim študentom vycestovať na vyše 100 zahraničných univerzít do takmer 30 krajín sveta v rámci študijných pobytov realizovaných prostredníctvom programu Erasmus+.

Naši študenti majú k dispozícii moderne vybavené výskumné laboratóriá, posluchárne, štúdiá a fakultnú knižnicu, čo je nevyhnutným predpokladom kvality štúdia, ktorú ponúkame. Primárnym cieľom podujatia je prispieť informáciami a skúsenosťami k zreálneniu predstáv stredoškolákov o možnostiach štúdia na našej fakulte, o nárokoch kladených na študentov, ale aj o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce po skončení štúdia. To všetko je veľmi dôležité pri finálnom rozhodnutí, na akú univerzitu a fakultu si napokon maturanti podajú prihlášku,“ uvádza dekanka FF UPJŠ prof. Oľga Orosová a ako ďalšiu silnú motiváciu pridáva atraktívne programy dvojitých diplomov na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, ktoré fakulta uskutočňuje v spolupráci s univerzitami v Českej republike, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Nemecku, Španielsku, Švédsku a na Ukrajine.

Popri tradičných formách prezentácie sa záujemcovia o štúdium môžu tešiť aj na tvorivé dielne, zábavné kvízy, logické hádanky alebo na projekcie krátkych filmov, ktoré realizovali študenti masmediálnych štúdií na FF UPJŠ.

Program Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 2020 je prístupný na https://www.upjs.sk/public/media/1208/program-DOD-FF-2020.pdf

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk