magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Silvia Kassayová: Mertamorfózy
@ Kultúra -> Výstavy      Sep 11 2003 - 12:17 GMT
10. 9. – 29. 9. 2003

Archeologický komplex Dolná brána

Súčasná výstava Silvie Kassayovej s názvom Metamorfózy predstavuje prierez doterajším vývinom mladej výtvarníčky a približuje jej smerovania v maľbe. 12 vystavených olejomalieb námetovo vychádza z osobných životných, nie najšťastnejších skúseností a z nich vyplývajúcich pocitov.

Na začiatku ešte potrebuje personifikáciu ženskej postavy na vyjavenie jej údelu a túžob. Postava je to často melancholická až tragická vo svojej samotnosti, snívajúca o svetle, teple a dotyku. Postupne začína prevládať téma uplývania času, pominuteľnosti a márnosti ľudského snaženia na pozadí vesmíru. Sprvoti sú to znaky rozpadávajúcej sa civilizácie v podobe antických ruín, neskôr súčiastok dávno nejestvujúcich strojov hrdzavejúcich vo vetrom kolísanej tráve. Badať pritom ako autorka v úsilí o väčšie zvnútornenie svojej výpovede opúšťa popisné skutočnosti figurácie a čoraz väčšmi abstrahuje. Všeobecným symbolickým prvkom sa tu stáva guľa: jej tvar v sebe zahàňa nebeskú sústavu, pohyb, energiu, cestu, nekonečno...

V poslednom čase objavuje nikdy sa nekončiaci zázrak prírody so živlami, rastom, ročnými obdobiami, premenami dňa, ktorý odráža pocitovú rovinu výtvarníčky. Príznačným je odklon od kresebnej lineárnosti, kde farba spåňa iba úlohu výplne, v prospech stále väčšej maliarskosti s tónmi, ako nositeľmi nálad. Výstava tak dokazuje, že Silvia Kassayová, nezradiac svoje obsahové východiská, neustále zdokonaľuje osobné prístupy a podmaňuje si remeslo v snahe o čo najvernejšie sebavyjadrenie a univerzálnosť pohľadu.

Každá výstava Silvie Kassayovej je krokom vpred. Zanovito okopáva svoj výtvarný záhon a táto svedomitá činnosť po dekoratívnych počiatkoch i dielach poučených reštaurátorským štúdiom začína prinášať svojsky rastúce plody.

PhDr. Miro Procházka, kurátor výstavy

Usporiadateľmi výstavy sú: Mesto Košice a Košické osvetové stredisko v rámci podujatí September v Dolnej bráne.


Silvia Kassayová

Narodená 18. 8. 1968 v Košiciach

1975-1984 štúdium na ¼udovej škole výtvarného umenia

1982-1986 štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach: odbor reštaurátor a konzervátor závesných obrazov u pedagógov Nikolaja Feďkoviča a Nadi Ždiňákovej

1988-1993 štúdium na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove: odbor slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova

V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na ZŠ v Košiciach

Samostatné výstavy
2001 Dom umenia, Košice
2002 Galéria Slovenskej poisťovne, Bratislava
2003 Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Ocenenia
2000 – 1. miesto v súťaži magistrátu mesta Košice na mestského maskota
2000 – Zlaté pásmo vlastnej výtvarnej tvorby na XXXIII. ročníku Chalupkovho Brezna
2001 – Strieborné pásmo vlastnej výtvarnej tvorby na XXXIV. ročníku Chalupkovho Brezna

Ilustračná tvorba
- 1998 učebnica a pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ
- 2002 kalendár
sústavne sa venuje detskej literatúre   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk