magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Nedostatky v rozpise normatívov pre školy a školské zariadenia bude mesto rozporovať
@ Aktuálne -> Školstvo      Mar 05 2004 - 08:16 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- V rozpise normatívov na rok 2004 sú nedostatky, ktoré bude oddelenie školstva MMK rozporovať v dohadovacom konaní a žiadať nápravu. Pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Košice predstavujú chýbajúce finančné prostriedky v objeme zhruba 200 miliónov korún. Rozdiely zistilo oddelenie školstva na základe prvotného nápočtu po zverejnení normatívov, vznikli predovšetkým kvôli podhodnoteným normatívom, ale aj kvôli súčtovým chybám ministerstva a chybám v spracovávaní poskytnutých údajov na MŠ SR

Podhodnotené normatívy najvýraznejšie pocítia materské školy. Na základe nového zákona o financovaní škôl totiž štát finančne vykrýva v plnej miere len tzv. prenesené kompetencie, ktorými sa zo štátu na samosprávu prenášajú komptencie v zmysle Ústavy SR o zabezpečení povinnej školskej dochádzky. Ostatné činnosti, ktoré nespadajú pod povinnú školskú dochádzku, znamenajú originálnu kompetenciu. Štát ich nefinancuje v plnej výške, iba na ne prispieva. Do tejto kategórie patria materské školy, školské jedálne a školské kuchyne a školské kluby detí. Kým v roku 2003 bola výška finančných prostriedkov podľa metodiky MŠ SR na bežné výdavky na jedného žiaka materskej školy 29 100,- korún, normatív na rok 2004 umožňuje rozpätie od 20 932,- do 21 457,- korún. V meste funguje 71 predškolských zariadení, odhadom bude mestu na ich fungovanie chýbať asi 100 miliónov korún. Materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Staré mesto a KVP bude chýbať sedem, resp. tri milióny korún v porovnaní s rokom 2003.

V zlej situácii sa ocitla napríklad ZŠ Park mládeže, ktorá má špeciálne triedy pre limitovaný počet žiakov. Ministerstvo ich nezobralo do úvahy ako špeciálne triedy, ale príspevok vypočítalo len pre triedy integrované. Znamená to rozdiel päť miliónov korún. Podobný problém, aj keď s nadpriemerne inteligentnými deťmi má ZŠ Krosnianska 4. Ministerstvo nezohľadanilo existenciu IQ tried, na ich fungovanie chýbajú oproti vlaňajšku dva milióny korún.

Veľmi nízke, doslova likvidačné, sú dotácie na prevádzku školských jedální a školských kuchýň. Ohrozená je prevádzka školských klubov detí. Ak by mali fungovať v doterajšom rozsahu so súčasne platnými normatívami, rodičia by museli mesačne prispievať zhruba 400 korunami na každé dieťa. Podhodnotené sú aj centrá voľného času, pretože počítajú len s pravidelnou krúžkovou činnosťou, ale nezohľadnené iné aktivity, ktoré centrá robia (divadlá, súbory, planetárium...)

Základné umelecké školy budú mať o desať miliónov menej, ako v roku 2003.
Časť chýbajúcich prostriedkov spôsobilo ministerstvo školstva chybami, ktoré sa dajú napraviť. Napríklad pri ZŠ Staničná je normatív vypočítaný pre 45 žiakov, škola má však 645 žiakov. Rozdiel je mínus 10 miliónov 251 tisíc korún. Niektoré materské školy majú nulový nápočet. Nemajú uvedené žiadne počty detí, hoci štatistiky, ktoré dalo mesto k dospozícii ministerstvu, boli kompletné. Predpokladáme, že súčtové a štatistické nedostatky budú pri dohadovacom konaní akceptované na sto percent, v takom prípade by deficit roku 2004 bol vo výške zhruba 120 miliónov korún. Napriek racionalizačným opatreniam zo strany mesta ako zriaďovateľa nebude možné uvedený deficit kompenzovať. Je jednoznačne nutné, aby štát prehodnotil výšku uvedených normatívov a zosúladil presun kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávu s daňovou reformou a celkovou fiškálnou decentralizáciou.

V roku 2003 mali školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice k dispozícii 937 miliónov korún.

V roku 2004 je na základe normatívov rozpočtovaných len 705 miliónov 643 tisíc korún.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk