magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ïalšia možnosť štúdia v Poľsku

Štipendijný program Lane Kirklanda
@ Aktuálne -> Školstvo      Mar 12 2004 - 14:45 GMT

(Slovenská akademická informačná agentúra – tlačová správa) - Program Lane Kirklanda umožňuje štúdium a porovnanie poľských skúseností v procese transformácie hospodárstva a politického systému so skúsenosťami v krajinách strednej a východnej Európy. Štipendisti strávia 2 semestre na poľských vysokých školách a následne absolvujú 2 až 4- týždňové stáže na vybraných štátnych a súkromných inštitúciách.

Program je určený pre odborníkov z vysokoškolských a výskumných pracovísk; štátnych úradníkov, odborníkov a pracovníkov v štátnej a verejnej správe s perspektívou vedúceho pracovného zaradenia, odborníkov v oblasti malého a stredného podnikania, manažérov neziskových organizácií, žurnalistov zo Slovenskej republiky, Bieloruska, Litvy, Ukrajiny a Kaliningradskej oblasti (Rusko) so zameraním na ekonomiku a podnikanie; verejnú a ekonomickú správu; samosprávu; právo; politické a spoločenské vedy.

Uchádzač musí spåňať tieto kritériá:
- vek do 35 rokov (výnimočne do 40 rokov),
- aktívna účasť v profesionálnom a spoločenskom život,
- občianstvo a trvalý pobyt v jednej z vybraných krajín,
- vysokoškolské vzdelanie (u absolventov účasť v doktorandskom štúdiu alebo jeho absolvovanie sú vítané),
- znalosť poľštiny (výnimočne angličtiny) na úrovni umožňujúcej porozumenie prednášok a seminárov,
- minimálne 2 roky praxe.

Finančné zabezpečenie:
mesačné štipendium USD 500, ubytovanie, študijné poplatky, poistenie, cestovné a iné výdavky hradí Fulbrightova komisia v Poľsku, počítač -laptop s tlačiarňou môže zostať účastníkovi, ak splní požiadavky programu

Uzávierka programu je 15. marec 2004

Podrobné informácie týkajúce sa programu je možné získať poštou, internetom alebo telefonicky na:
Poľsko-americká Komisia J. W. Fulbrighta
ul. Nowy Œwiat 4, 00-497 Warszawa, Polska
tel. (48-22) 628-7950; 625-6978
fax: (48-22) 628-7943
e-mail:
fulbright@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl

Fulbrightova komisia
Levická 3, 821 08 Bratislava 2
tel: 02/ 5542 5606
fax: 02/ 5557 7491
e-mail: office@fulbright.gov.sk
www.fulbright.sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk