magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

UŠ¼ACHTILÁ OBKLADOVÁ STAVEBNÁ KERAMIKA NA SLOVENSKU
@ Kultúra -> Výstavy      Sep 16 2004 - 11:58 GMT
2. september - 30. september 2004

Slovenské technické múzeum

Ušľachtilá obkladová stavebná keramika sa v histórii ľudstva po prvýkrát objavuje okolo roku 4000 pred Kr., keď najprv Indovia, neskôr Číňania a potom aj obyvatelia Malej Ázie spoznali a na niektorých svojich významnejších stavbách použili na lícnych stranách glazované tehly a glazovanú mozaiku. V strednej Európe, teda aj na Slovensku, sa po prvýkrát uplatnila zásluhou Rimanov v období od 1. storočia. Rimania vyrábali a používali aj hladké a zdobené dlaždice, a to štvor-, šesť- i osemhranné. V stredoveku od konca 14. storočia sa zaviedla aj výroba a použitie kachlíc. Od konca 16. storočia sa obkladová stavebná keramika, a to glazovaná mozaika, dlaždice i kachlice, ojedinele vyrábala a používala na Slovensku zásluhou tzv. habánov. Výroba dlaždíc a obkladačiek sa najviac rozvinula od 19. storočia. K nám na Slovensko sa tieto výrobky dovážali v období Rakúsko-Uhorska prevažne z územia terajšieho Maďarska a v období Československa zo západných Čiech. Od roku 1970 sa výroba keramických dlaždíc i obkladačiek zaviedla a rozšírila aj na Slovensku.

Naša výstava ušľachtilej obkladovej stavebnej keramiky návštevníkovi predstavuje sortiment pórovinových, hutných a slinutých obkladačiek, sortiment kameninových dlaždíc a sortiment kachlíc vyrábaných na Slovensku.
Keramikou všeobecne nazývame všetky predmety, získané vypaľovaním vysušených vyformovaných výrobkov vyhotovených z vhodných zmesí najmä surovinových zemín. Významnými vlastnosťami keramického materiálu sú najmä nasiakavosť, farba, pevnosť, tvrdosť, žiaruvzdornosť, kyselinovzdornosť, lúhovzdornosť, mrazuvzdornosť, tepelná alebo elektrická vodivosť, objemová hmotnosť a niekedy aj ďalšie iné, ktoré ho predurčujú na predmetné praktické využívanie. Najbežnejšie sa keramika rozlišuje podľa nasiakavosti a farby črepu.

Keramika s pórovitým črepom s vodonasiakavosťou nad 8, resp. 10 hmotnostných % sa nazýva pórovinou. Podľa farby črepu sa rozoznáva pórovina farebná, čiže hrnčina a pórovina biela, čiže belnina. Výrobky tohto druhu sú prevažne nemrazuvzdorné. Ku keramike s farebným pórovitým črepom a režným neupravovaným povrchom patria napríklad bežné tehly, drenážne rúrky, stropnice, kvetináče a z poglazovaných produktov rôzne hrnčiarske, kachliarske a majolikové výrobky, pórovinové interiérne obkladačky i dlaždice a iné. Ku keramike s bielym pórovitým črepom povrchovo poglazovaným patria rôzne fajansové úžitkové a ozdobné predmety, džbánkarské výrobky, kachlice, belninové pórovinové interiérne obkladačky a iné.

Keramika s hutným črepom a vodonasiakavosťou prevažne pod 8, resp. 10 hmotnostných % (ale aj pod 2 hmotnostné %) sa nazýva hutninou, resp. kameninou, ktorá podľa farby črepu môže byť taktiež farebná a biela a podľa povrchovej úpravy režná, t.j. bez glazúry alebo glazovaná. Výrobky tohto druhu sú mrazuvzdorné. Ku keramike s farebným hutným črepom patria napríklad rôzne farebné kameninové dlaždice i fasádne obkladačky, kanalizačné rúry, chemická kyselinovzdorná kamenina, okrasná i úžitková kamenina a iné. Ku keramike s bielym hutným črepom patria biele kameninové dlaždice, biele fasádne obkladačky, rôzna okrasná, úžitková a zdravotnícka kamenina a iné.

Keramika so slinutým črepom s vodonasiakavosťou pod 1, resp. až 0 hmotnostných % prevažne v bielej farbe a s priesvitným črepom sa nazýva porcelánom. K porcelánovej keramike patria napríklad rôzne dekoratívne a úžitkové výrobky (sošky, vázy, kuchynské riady), ako aj výrobky pre rôzne technické využitia, ako je laboratórny porcelán, elektroizolačný porcelán a iné.
Stavebnou keramikou rozumieme keramické výrobky, používané ako stavebné prvky, teda vždy vo veľkom množstve kusov rovnakého druhu. Sú to napríklad tehly, stropnice, škridly, obkladačky, dlaždice a pod.

Ušľachtilou stavebnou keramikou sa zvykli označovať pórovinové, hutné slinuté obkladačky (vrátane mozaiky a kachle), kameninové keramické dlaždice, ako aj zdravotnícka a kanalizačná kamenina.

V stavebnom diele, kde sa od jeho prvkov vyžaduje potrebná pevnosť pri mechanickom namáhaní i odolnosť proti vplyvom poveternostných podmienok a agresívnych kvapalných a exhalačných látok, spåňanie hygienických požiadaviek, ako aj stálosť tvarov a farebnosti i elegancie zároveň, má aplikovaná vhodne zvolená stavebná keramika prakticky nezastupiteľné postavenie.

Ing. Michal Hako, autor výstavy   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk