magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Dornič: Akreditačná komisia je zaujatá a sabotuje súkromné vysoké školstvo
@ Aktuálne -> Školstvo      Nov 08 2004 - 08:48 GMT
Košice (TASR) - Akreditačná komisia (AK), ktorá zamietla žiadosť košickej spoločnosti International education o založenie súkromnej vysokej školy, je podľa konateľa spoločnosti Prof. Ing. Vasiľa Dorniča DrSc. zaujatá a sabotuje rozvoj súkromného vysokého školstva.

Proti jej rozhodnutiu preto podali sťažnosť na Ministerstvo školstva (MŠ) SR a predsedovi vlády SR, ktorého požiadali o možnosť dôkazného konania a objektívne sa pred definitívnym rozhodnutím vlády vo veci vyjadriť, uviedol v sobotu Dornič pre TASR.

AK ako poradný orgán vlády SR na zasadnutí 7. októbra posudzovala žiadosť spoločnosti International education pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Slovanská medzinárodná univerzita Majstra Pavla v Košiciach. Podľa Dorniča uznesením schválila neobjektívne a zavádzajúce hodnotiace správy z posúdenia študijných programov deviatich študijných odborov. Na základe hodnotení AK neodporučila vláde SR vydať požadovaný štátny súhlas uvedenému právnickému subjektu pôsobiť ako súkromná vysoká škola.

"Niektorí členovia AK svojou činnosťou v predmetnej veci naplnili všetky znaky podozrenia z trestného činu marenia podnikateľskej činnosti spoločnosti International education a poškodenia dobrého mena 102 jej kvalifikovaných, z toho 72 špičkových vysokoškolských pedagógov, so všetkými negatívnymi dôsledkami," uviedol Dornič. Dodal, že "je podozrenie z trestného činu sabotáže rozvoja súkromných vysokých škôl na Slovensku v prospech monopolného postavenia štátnych a verejných vysokých škôl".

Podľa dostupných informácií dostali konatelia spoločnosti pripomienky AK len 30 minút pred rokovaním. Ako uviedol zdroj TASR, nemohli sa k nim objektívne vyjadriť, preto spoločnosť požiadala vládu odložiť rokovanie o veci a definitívne rozhodnutie o 14 dní, aby mohli na pripomienky AK objektívne reagovať.

So vznikom súkromnej vysokej školy nesúhlasí MŠ SR a takéto stanovisko už predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vlády. Návrh MŠ SR na neudelenie súhlasu sa opiera práve o rozhodnutie AK z jej 14. zasadnutia, ktoré sa konalo v dňoch 6. až 8. októbra na Donovaloch.

Podľa správy AK navrhované študijné programy nenapåňajú požadovanú štruktúru vedomostí stanovených opisom študijného odboru, chýba materiálno-technická základňa na zabezpečenie výučby, odborná orientácia vyučujúcich nebola jednoznačne dokladovaná a nezodpovedá štruktúre navrhovaných predmetov. "Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná vysoká škola nie je spôsobilá poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v žiadnom predloženom študijnom programe," uvádza sa v správe Akreditačnej komisie.

Žiadosť o oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola podala na ministerstvo školstva v roku 2003 spoločnosť International education so sídlom v Košiciach, ktorej konateľmi sú Vasiľ Dornič a Pavel Galajda. Plánovaná vysoká škola mala zabezpečovať výučbu študijných programov riadenie letovej prevádzky, letecké draky a motory, architektúra a urbanizmus, pozemné a vodné stavby a ďalších, pre približne 800 študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. Pracoviská vysokej školy mali byť v Košiciach, v Starej ¼ubovni, vo Vyšných Ružbachoch, ale aj v americkom Baltimore a v Moskve.

Hlavným zdrojom financovania SMUMP mali byť výnosy z podnikateľskej činnosti, či poplatky študentov. Dlhodobým zámerom vysokej školy mala byť aj príprava študentov na obnovenie panelových budov bytového fondu, či zabezpečenie prípravy územia a projektovej dokumentácie medzinárodnej hydrocentrály na riekach Bodrog a Tisa, ktoré zaplavovaním poškodzujú Východoslovenskú nížinu. Výučba sa mala začať v akademickom roku 2004/2005.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk