magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Začal sa 15. ročník jedinečného Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach
@ Kultúra -> Podujatia      Nov 15 2004 - 16:14 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- Činoherným spracovaním príbehu zo života svätej Terézie v sobotu 13. novembra na Malej scéne Štátneho divadla a slávnostnou svätou omšou v Dóme sv. Alžbety v nedeľu 14. novembra, začal sa v Košiciach 15. ročník Festivalu sakrálneho umenia. Nedeľný večer ponúkol aj koncert slovenského komorný súbor Musa Ludens z Bratislavy, na ktorom zazneli sakrálne skladby z 9. až 17. storočia.

Festival sakrálneho umenia je na Slovensku ojedinelým podujatím, ktorého hlavnými myšlienkami sú ekumenizmus a vytvorenie rovnakého priestoru na prezentáciu pre všetky cirkvi pôsobiace na území mesta. Na príprave festivalu sa podieľa mesto a komisia cirkví mestského zastupiteľstva, ktorá je takisto na Slovensku ojedinelou súčasťou samosprávnych orgánov. Spolupráca mesta a cirkví sa za posledných 15 rokov mimoriadne zintenzívnila. Na sakrálne pamiatky smerovalo od roku 1991 z rozpočtu mesta 119 miliónov 329 tisíc korún. Najviac – takmer 80 miliónov na rekonštrukciu Dómu sv. Alžbety, ďalších 32 miliónov na kaplnku sv. Michala. V rámci projektu Potreby cirkví odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemkov na výstavbu nových kostolov viacerých cirkví. Vo všetkých prípadoch išlo o odpredaj za symbolické sumy. Mesto vyšlo v ústrety aj pri zabezpečení ubytovania pre niektorých kňazov, či pri vytváraní projektu komunitného centra.
V programe doterajších ročníkov boli zaradené aj bohoslužby všetkých cirkví, pôsobiacich na území mesta. Dôvodom bola snaha predstaviť Košičanom ich odlišnosti, ale aj podobnosti.

„Keďže pre obyvateľov mesta sa vnímanie ekumenizmu už stalo úplnou samozrejmosťou, v programe festivalu sme sa sústredili na iné aktivity a opäť popri hudbe a koncertoch ponúkame aj vnímanie sakrálneho umenia cez film či výtvarné umenie,“ hovorí Helena Bartáková z referátu kultúry Magistrátu meta Košice. „Program festivalu ponúka až do nedele 21. novembra koncert mladých súborov kresťanskej mládeže, koncert detských speváckych zborov, spomienkový koncert na 17. november, koncert Štátnej filharmónie Košice, medzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu, na ktorom vystúpia zbory z Ukrajiny, Česka, Poľska a Slovenska, či záverečný ekumenický koncert v Dome umenia. Koncerty zaznejú aj vo Františkánskom kostole, v rímskokatolíckom kostole sv. Gorazda a spoločníkov a v Evanjelickom kostole.“

Súčasťou festivalu je vo Východoslovenskej galérii výber sakrálneho sochárstva, maliarstva a rezbárstva zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne nazvaný Posolstvá a odkazy. Predstavuje časť tradičného ľudového výtvarného umenia a zvýrazňuje charakteristické črty, silu výrazu oravských ľudových umelcov rozmanitosť ľudového umenia na Slovensku. Ïalšia výstava súčasnej slovenskej keramickej tvorby nazvaná Vnútorný priestor v Galérii Panoptikum na Dominikánskom námestí naznačuje, že keramika nie je len dekoratívnym umením, ale prináša aj závažnejšie posolstvá. Medzi sprievodnými podujatiami je putovná literárno-výtvarná výstava najlepších žiackych prác celoslovenskej súťaže Radosť v rodine 2004, ktorej hlavným organizátorom je Hnutie kresťanských rodín Slovenska, seminár Práca cirkví v rómskych komunitách, pod patronátom pomocného biskupa Mons. Bernarda Bobera a biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. Igora Mišinu, či spomienka na lekára, básnika, esejistu Pavla Straussa. Pre filmových divákov je pripravené premietanie švédskeho filmu Siedma pečať, amerického filmu Umučenie Krista, bulharského filmu Ty, ktorý si na nebesiach.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK

P r o g r a m ďalších dní15. 11. 2004, pondelok

19.45 hod. Františkánsky kostol, Hlavná 81
KONCERT MLADÝCH
Účinkujú: súbory kresťanskej mládeže


16. 11. 2004, utorok

10.00 hod. Rímskokatolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Terasa
KONCERT DETSKÝCH SAKRÁLNYCH ZBOROV
Účinkujú: Križinčatá - diriguje Alena Fejerčáková
Spevácky zbor ZŠ sv.Cyrila a Metoda -dirigujú Zuzana Kovalická,
Zuzana Buntová
Gréckokatolícky zbor - diriguje Monika Komárová
CHORUS COMENIANUS- diriguje Alena Popovičová
CSENGETTYÜ - diriguje Andrea Ferencei
Košický detský spevácky zbor - dirigujú Oľga a ¼ubomír Varínski


14.30 hod. Východoslovenská galéria, Hlavná 27
POSOLSTVÁ A ODKAZY
Kurátorka výstavy: PhDr. Eva Luptáková
Výber sakrálneho sochárstva, maliarstva a rezbárstva zo zbierok Oravskej galérie
v Dolnom Kubíne predstavuje časť tradičného ľudového výtvarného umenia
a zvýrazňuje charakteristické črty, silu výrazu oravských ľudových umelcov
a rozmanitosť ľudového umenia na Slovensku.

16.00 hod. Galéria Panoptikum, Dominikánske nám. 8
VNÚTORNÝ PRIESTOR
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Oriško
Výstava súčasnej slovenskej keramickej tvorby naznačuje, že keramika nie je len
dekoratívnym umením, ale prináša aj závažnejšie posolstvá. Výstavu pripravilo
Združenie keramikov Slovenska v spolupráci s Galériou Panoptikum.
Vystavujúci autori: Edita Balážová, Andrea Čepiššáková, Ilja Holešovský, Anna
Horváthová, Lucia Hučková-Lizáková, Otto Korkoš, Ivica Langerová-Vidrová,
Bernardína Lunterová, Gabriela Luptáková, Svätopluk Mikyta, Ambróz Pajdlhauser,
Mária Rudavská, Imrich Vanek
Hostia výstavy: Michel Kuipers, Helly Oestreicher - Holandsko


17. 11. 2004, streda

17.00 hod. Evanjelický kostol a.v., Mlynská 23
SPOMIENKOVÝ KONCERT
Dirigenti: Igor Dohovič, Viliam Gurbaľ
Spev: Mária Eliášová -Bratislava, Lucia Knoteková - Košice, Štefan Hundža -Košice
Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, ZBOR SV.CECÍLIE
gospelová skupina TRETÍ DEŇ


18. 11. 2004, štvrtok

19.00 hod. Dom umenia, Moyzesova 66
Koncert Štátnej filharmónie Košice
spoluúčinkuje: COLLEGIUM TECHNICUM – zbormajster Karol Petróczi
Dirigent: Jerzy Swoboda - Poľsko
Franz Schubert – Symfónia č. 2 B dur
Antonín Dvoøák – Omša D dur

20. 11. 2004, sobota

17.00 hod. Dom umenia, Moyzesova 66
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ
BYZANTSKÉHO OBRADU

Účinkujú: Chlapčenský zbor Mukačevskej hudobnej školy zborového spevu – Ukrajina
Mužský spevácky zbor ZHURAVLI - Poľsko
Komorný zbor CANTUS – Ukrajina
Pěvecké sdružení SLEZAN - Česko
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrále nar. Presv. Bohorodičky - Slovensko
Pravoslávny zbor pri Katedrále sv. Alexandra Nevského - Slovensko
Zbor sv. Romana Sladkopevca BF PU - Slovensko

21. 11. 2004, nedeľa

9.30 hod. Evanjelický kostol a. v., Mlynská 23
SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE na záver festivalu

17.00 hod. Dom umenia, Moyzesova 66
EKUMENICKÝ KONCERT
Účinkujú: Schola cantorum Spišská Kapitula - diriguje Andrej Bisák
Zbor Pravoslávnej Bohosloveckej fakulty PU - diriguje Anna Derevjaniková
Schola cantorum Cassoviensis - diriguje Marek Ondrej
Zbor sv. Romana Sladkopevca - diriguje Pavel Vasiľ
Zbor Evanjelickej cirkvi a.v. CHVÁLOSPEV – diriguje Darina Skvaøilová
Zbor Apoštolskej cirkvi DEBORA - diriguje Ján Hrubovčák
Zbor Bratskej jednoty baptistov OKTÁVA - diriguje Jarmila Plesková
Peter Kizák – Židovská náboženská obec


Sprievodné podujatia festivalu

od 2.11. do 27.11. 2004

10.00 - 16.00 hod.
Vestibul Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A
RADOS V RODINE 2004
Putovná literárno-výtvarná výstava najlepších žiackych prác celoslovenskej súťaže
Hlavný organizátor: Hnutie kresťanských rodín Slovenska


15. 11. 2004, pondelok

15.00 hod. Magistrát mesta Košice, Tr.SNP 48/A
PRÁCA CIRKVÍ V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH
Seminár pod patronátom Mons. Bernarda Bobera, pomocného biskupa
a Mgr. Igora Mišinu, biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.19.19 hod. Cinefil /Veritas/, Dominikánske nám. 8
SIEDMA PEČA – film Švédsko
Scenár a réžia: Ingmar Bergman
Hlavná úloha: Max von Sydow
Filmová alegória o večnom hľadaní Boha a smrti ako jedinej istoty človeka.


16.11.2004, utorok

17.00 hod. Aula Lekárskej fakulty UPJŠ, Tr. SNP 1
SPOMIENKA NA PAVLA STRAUSSA – lekára, básnika, esejistu
Vystúpia: MUDr. Andrej Jenča, Prof.Dr. Július Rybák, ThLic. Vladimír Šosták,
ThDr. Jozef Leščinský
Hlavný organizátor: Lekárska fakulta UPJŠ
vydavateľstvo kresťanskej literatúry Verbum


19.19 hod. Cinefil /Veritas/, Dominikánske nám. 8
UMUČENIE KRISTA - film USA
Réžia: Mel Gibson
Hlavná úloha: James Caviezel
Film je o posledných dvanástich hodinách zo života Ježiša z Nazaretu.


18. 11. 2004, štvrtok

19.00 hod. Filmový klub Galéria, Hlavná 27
TY, KTORÝ SI NA NEBESIACH - film Bulharsko
Réžia: Dočo Bodžakov
Hlavná úloha: Jozef Kroner
Osudy fiktívneho českého husliara, ktorý v r.1902 prišiel do Bulharska založiť
školu svojho umeleckého remesla. Film je štúdiou vzťahu starca a osemročného
chlapca v zmysluplnom prežívaní života.


19. 11. 2004, piatok

8.00 hod. Veritas, Dominikánske nám.8
1. ročník speváckej súťaže žiakov stredných cirkevných škôl
O ALŽBETINU RUŽU
Hlavný organizátor: Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach


20. 11. 2004, sobota

9.00 hod. Dom umenia, Moyzesova 66
Seminár dirigentov zborov byzantského obradu

19.00 hod. Dóm svätej Alžbety
Výročný koncert zboru sv.Cecílie
Dirigent: Viliam Gurbaľ
Organ: Martin Vernarský   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk