magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Primátor ocenil 110 košických pedagógov
@ Aktuálne -> Školstvo      Mar 31 2005 - 09:22 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) – Ïakovnými listami za vzácnu a dôležitú prácu pri formovaní a vzdelávaní najmladších obyvateľov mesta ocenil primátor Zdenko Trebuľa v stredu 30. marca 110 košických pedagógov z materských, základných a umeleckých a centier voľného času. Mesto zorganizovalo slávnostné stretnutie učiteľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Košice pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov.

„Na nový spôsob financovania prostredníctvom normatívov si už zvykla každá škola i naše oddelenie školstva. V mnohom je prínosný, cielený, presnejší. Žiaľ, nezabezpečuje viac peňazí, ale núti nás naďalej šetriť, racionalizovať, premýšľať o každej investovanej korune. Školy sa stali majetkom mesta a mesto sa musí starať ako dobrý gazda a prevádzkovať to, čo si môže dovoliť,“ zdôraznil v príhovore primátor Zdenko Trebuľa. Mesto preto bude musieť aj naďalej pokračovať v racionalizačných opatreniach. Naznačila to už Koncepcia školstva v pôsobnosti mesta Košice, ktorú ako strategický materiál do roku 2009 schvaľovali poslanci mestského zastupiteľstva. Aj v budúcich rokoch sa bude mesto riadiť analýzami vyťaženosti zariadení, demografickým vývoj, výškou finančných prostriedkov na bežné výdavky, polohou škôl v rámci MČ a špecifickými vlastnosťami objektov.

„Koncepcia školstva v meste ani v okamihu svojho vzniku ani dnes nie je materiálom o likvidácii škôl, ale naopak, o rozvoji školstva. Chceme, aby naše deti dostali kvalitné vzdelanie v prijateľnom dosahu vo všetkých mestských častiach. Od roku 2002, keď sa mesto stalo zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení, poklesol ich počet o 13. Desať z nich zrušilo mesto, tri zrušili mestské časti. Zo siete bolo vyradených päť základných škôl a päť materských škôl, tri ďalšie škôlky vyradili mestské časti. Za veľmi dôležité považujem, že žiadny z objektov, v ktorých doteraz pôsobili školy a školské zariadenia, nebol odpredaný. Žiadny z nich celou svojou kapacitou neslúži na iný účel, ako je výchova a vzdelávanie,“ povedal primátor mesta Košice a dodal, že o školstve sa väčšinou hovorí v spojení s finančnými prostriedkami a ich nedostatkom. Oveľa podstatnejšie je však podľa neho to, kto školy napåňa, kto detí vzdeláva, učí, rozvíja, motivuje, kto ich posiela do sveta plného vedomostí, vynálezov, objavov. Veľkú zásluhu na tom majú učitelia, pedagógovia. V košických základných, materských, umeleckých školách a centrách voľného času pracuje 2552 pedagogických a 896 nepedagogických pracovníkov. To je veľká firma, ktorá podstatne ovplyvňuje život celého mesta.

V kultúrnom programe deti zo základných, materských a základných umeleckých škôl dokázali svojim učiteľom, že sa oplatí venovať im čas i starostlivosť. Medzi tancami, piesňami, umeleckým prednesom i hrou na hudobných nástrojoch zaznela aj milá pesnička o Košiciach v podaní detí z materskej školy na Kalinovskej a ZUŠ na Krosnianskej ulici. Scénickým tancom sa prezentovali dievčatá zo ZŠ na Tomášikovej, ktoré sa nominovali na majstrovstvá Európy.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK

Mesto Košice má od roku 2002 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školy a školské zariadenia:
42 základných škôl
57 materských škôl (+ 9 v pôsobnosti MČ: 7 Staré mesto, 1 Šaca, 1 ahanovce obec)
5 centier voľného času (Kórejská, Jegorovovo nám. Orgovánová, Popradská, Slov.jednoty)
5 základných umeleckých škôl (Hlavná, Kováčska, Bernolákova, Irkutská, Jantárová)
1 jazykovú školu (Užhorodská)
1 stredisko služieb škole
1 detské jasle (Kalinovská) + rozpracovaný prechod ďalších, ktoré spravovala MČ St. mesto

Od roku 2002, keď sa mesto stalo zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení, poklesol ich počet o 13. Desať z nich zrušilo mesto, tri zrušili mestské časti.

Bolo zrušených
5 základných škôl (Exnárova, Čordákova, Park mládeže, Dneperská, Poľná)
5 materských škôl (Jegorovovo nám., Laborecká, Krosnianska 6, Žižkova, Európska trieda)
+ 3 MŠ (Bauerova, Starozagorská, Tatranská) vyradili mestské časti
1 Stredisko služieb škole Košice – okolie

V roku 2005 sa pripravuje vyradenie šiestej ZŠ Galaktická
Podmienečne sú vyradené dve ďalšie ZŠ (Krosnianska 2 a Myslava), vyradené budú v prípade poklesu žiakov pod stanovenú hranicu.
Žiadny z objektov, v ktorých doteraz pôsobili školy a školské zariadenia nebol odpredaný, žiadny z nich celou svojou kapacitou neslúži na iný účel, ako je výchova a vzdelávanie.

Údaje o počte žiakov v škol. roku 2004/2005:
v 66 materských školách v meste: 6 944 detí
v 42 základných školách: 22 161 detí

Vývoj počtu žiakov v základných školách:
Škol. rok 2002/03: 24 636
Škol. rok 2003/04: 23 828
Škol. rok 2004/05: 22 161

Dôvody poklesu žiakov:
- nízka pôrodnosť
- odchod detí na osemročné gymnáziá (piataci), čím klesá počet žiakov v našich školách a stúpa počet tried v osemročných gymnáziách

Financovanie:
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice mali
v roku 2003 k dispozícii: 937 mil. korún.
v roku 2004 na základe normatívov: 939 mil. korún
v roku 2005-03-29: cca 950 mil. (517 mil. na prenesené kompetencie:
400 mil. na originálne kompetencie:
36-48 mil. z vlastných príjmov)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk