magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

GRÉCKO – I.K.Y. štipendium pre absolventov vysokých škôl, doktorandov, postdoktorandov a vysokoškolských učiteľov gréčtiny
@ Aktuálne -> Školstvo      Apr 08 2005 - 09:35 GMT
(Slovenská akademická informačná agentúra – tlačová správa) - I.K.Y. (Štátna štipendijná nadácia) ponúka absolventom vysokých škôl, doktorandom, postdoktorandom a vysokoškolským učiteľom gréčtiny štipendiá na rôzne typy študijných a výskumných pobytov v Grécku:

 doktorandské štúdium (1-4 roky)
 druhé magisterské štúdium (1-3 roky)
 postdoktorandský výskum (6 mesiacov až 1 rok)
 vzdelávacie programy v oblasti gréckeho jazyka, literatúry, filozofie, histórie a umenia pre vysokoškolských učiteľov vyučujúcich gréčtinu (6 mesiacov až 1 rok)
 špecializácia v oblasti výtvarného umenia (1-2 roky)
 výskumný pobyt pre doktorandov (1 rok)

Záujemcovia sa môžu uchádzať iba o jeden typ štipendia.

Uzávierka: 15.5.2005 na Veľvyslanectve Helénskej republiky v Bratislave

Štipendium
zahàňa: 600 euro na počiatočné výdavky, poplatky za trvalý pobyt, zdravotná starostlivosť v prípade naliehavej potreby, mesačný príspevok vo výške 500 euro (postdoktorandské štúdium, doktorandské štúdium, umelecká špecializácia, výskumný pobyt pre doktorandov) alebo 650 euro (postdoktorandský výskum, ďalšie vzdelávanie pre učiteľov gréčtiny), u doktorandského štúdia 300 euro na tlač dizertačnej práce a 300 euro na laboratórne náklady.

Uchádzači musia spåňať nasledujúce podmienky:
 výborná znalosť gréčtiny, angličtiny alebo francúzštiny
 vek do 35 rokov (resp. 40 rokov u lekárov, 45 rokov u postdoktorandov a 55 rokov u vysokoškolských učiteľov gréčtiny)
 doteraz nezískali štipendium I.K.Y.
 prioritne budú podporení tí, ktorí:
o majú záujem o postgraduálne štúdium filozofie, teológie, histórie, archeológie, starej gréčtiny, latinčiny, byzantskej a moderenej gréckej filológie, medicíny, práva alebo politických vied
o majú už vytvorené kontakty s gréckymi univerzitami alebo vysokoškolskými učiteľmi
o ovládajú gréčtinu

Uzávierka predkladania prihlášok je 15. mája 2005 na Veľvyslanectve Helénskej republiky v Bratislave, Hlavné námestie 4,
811 01 Bratislava, tel. 02 /5443 4143, 5443 4144, fax.: 02 /5443 4064, e - mail: embassy@greece.sk

Uchádzači predkladajú nasledujúce materiály v angličtine, francúzštine alebo gréčtine, resp. opatrené prekladom do angličtiny alebo gréčtiny:
1. vyplnená grécka prihláška
2. životopis
3. výpis skúšok z indexu
4. overená kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške
5. odborný program
6. doktorandi predkladajú potvrdenie o doktorandskom štúdiu s uvedením témy dizertačnej práce
7. potvrdenie o jazykých znalostiach
8. zdravotné potvrdenie
9. 3 odporúčacie listy
10. overená kópia pasu
11. fotografia
12. akceptačný list je veľmi vítaný

Dokumenty označené číslami 3, 6, 7, 8 a 10 musia byť overené na Veľvyslanectve Helénskej republiky.

Bližšie informácie a prihlášky k dispozícii na Veľvyslanectve Helénskej republiky v Bratislave, alebo v SAIA.

Spracovala: Mária Javorová   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk