magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ústavný súd vyhlási rozhodnutie v kauze Nafta Gbely v náhradnom termíne
@ Aktuálne -> Rôzne      Apr 27 2005 - 02:13 GMT
Košice (TASR) - Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ústavného súdu SR k ústavnej sťažnosti a.s. Nafta Gbely, týkajúcej sa rozsudkov Krajského súdu v Trnave a Najvyššieho súdu SR v jej spore s košickou spoločnosťou Gala, sa dnes nekonalo. Termín Ústavný súd zrušil a náhradný oznámia obvyklým spôsobom na jeho internetovej stránke.

"Oznámili nám v minulých dňoch obaja zástupcovia účastníkov konania - Najvyššieho súdu SR i sťažovateľky, že sa nezúčastnia na verejnom ústnom pojednávaní, kde sa malo vyhlásiť konečné rozhodnutie," informoval predseda ÚS SR a sudca - spravodajca v tejto kauze Ján Mazák. Účastníci konania zároveň súhlasili s vyhlásením rozhodnutia bez ich účasti.

Ústavný súd medzičasom dospel k záveru, že je potrebné preveriť ešte niektoré skutočnosti, relevantné pre záver v konečnom rozhodnutí, a preto včerajší termín verejného vyhlásenia rozhodnutia zrušil, spresnil Mazák.

Nafta Gbely namietala pred Ústavným súdom porušenie jej základného práva vlastniť majetok a práva na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie rozsudkami Krajského súdu v Trnave a Najvyššieho súdu SR. Oba súdy vyniesli totiž v rokoch 2003 a 2004 rozsudky v mnohomiliónovej kauze v neprospech a.s. Nafta Gbely. Tá pred Ústavným súdom namieta hlavne to, že nepoužili premlčaciu dobu podľa občianskeho, ale obchodného zákonníka, a porušili tak jej ústavne právo vlastniť majetok, ako aj právo na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie.

Podľa Mazáka je problém v tom, že slovenská právna úprava vzťahu občianskeho a obchodného zákonníka je komplikovaná a dovoľuje rôzne výklady. "Všeobecný súd, vrátane Najvyššieho súdu SR, však môže použiť iba taký výklad, ktorý je v súlade s Ústavou SR. Odpoveď na túto otázku hľadá 2. senát Ústavného súdu v tomto konaní," pripomenul Mazák. Podľa neho ide o závažnú kauzu, ktorá môže ako precedens ovplyvniť výsledky ďalších súdnych sporov.

Podľa dostupných informácií správca konkurznej podstaty spoločnosti Gala žiadal od Nafty Gbely zaplatiť do konkurznej podstaty 133 miliónov korún plus úroky z omeškania z istého právneho dôvodu. Ten spočíval v obchodno-záväzkových vzťahoch. Nafta Gbely namietala počas konania premlčanie nároku s odkazom na to, že premlčacia doba je tri a nie štyri roky. Súdy však použili štvorročnú premlčaciu lehotu s odkazom na obchodný zákonník. Nafta Gbely tvrdí, že to bolo neústavné.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606