magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Otvárame Košice svetu
@ Aktuálne -> Rekreačné zóny      Jun 02 2005 - 11:43 GMT
/Spolok na podporu skrášľovania Košíc – tlačová správa/ - Spolok na podporu skrášľovania Košíc Vás pozýva k spolupráci na konferencii, ktorá by mala byť úvodom ku vzniku partnerstiev všetkých sektorov pre rozvoj cestovného ruchu {CR} na východe Slovenska. Pozývame dôležité osobnosti v CR, podnikateľské subjekty, expertov pre CR z verejných inštitúcii a škôl a realizátorov projektov súvisiacich s CR zo všetkých sektorov a média.. Počet účastníkov je obmedzený na 100, prosím zaregistrujte sa.

Otvárame Košice svetu
Konferencia ( utorok 07.06.2005 )
Aula Maxima Technická univerzita, Letná ul.9, Košice
Otvárame Košice svetu


Cieľom konferencie je pomôcť zmapovať situáciu v Košiciach pred letnou turistickou sezónou a vytipovať aktivity, ktoré môžu zlepšiť informovanosť domácej, aj zahraničnej klientely, aby sa zvýšil záujem o Košice a región východného Slovenska ako turistickej destinácie.

Výstupom by mali byt návrhy ako zlepšiť spoluprácu podnikateľských subjektov, informačných centier, providerov internetových stránok a námetov študentov i širokej zainteresovanej verejnosti.

Spoluorganizátor: Katedra Geopropagácie a Ústav podnikania a CR fakulty BERG TU KE

Konzorcium: Študentský parlament mesta Košíc, Spolok na podporu skrášľovania Košíc, Mestské informačné centrum Košice (MICKE), Carpe Diem, Krajské osvetové stredisko(KOS), Profes Košice.

Aj vy sa môžete stať partnerom pri rozvíjaní prosperity nášho regiónu.

Program
7.6.2005
8.oo-9.oo PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV
9.oo-9.3o OTVORENIE- P. Rybár, G.M. Timčák, B. Kršák,
0. Úvod do filozofie partnerstiev – .M. Šebová
Témy konferencie
9.3o-10.2o 1, Aktivity fakulty BERG v propagácii vých. Slovenska- G.M. Timčak
2, Agroturistika vo „Vzdelávaní na vidieku“- E. Filová,
3, Rusínske drevené kostolíky ako atrakcia CR- M. Mušinka
Poster:
Informácia o prezentácii programu Leader – Š. Bačo
10.20-10.30 PRESTÁVKA
10.30-12.20
4, Propagácia CR na internete-www.szm.sk –M.Igrini
5, Študentské projekty o propagácii regiónu – A. Šepetka
6, Možnosti spolupráce s podnikateľskými subjektami
v CR, TUKE TRAVEL- M.Kolesar
7, Informácia „Kultúrne leto 2005“ KOS- H.Tomondyová
8, Dom ľudového tanca- S. Ondejka
9, Námety na partnerstvá- Fond sociálneho rozvoja- R. Harčarík
10, Návrh cyklotrás v Košickom samosprávnom kraji- M. Filip


12.20-13.oo PRESTÁVKA
13.oo-15.oo
PRÁCA V SEKCIÁCH PRE BUDÚCE PARTNERSTVÁ
(Pracovné sekcie sa vytvoria pre podrobnejšie oboznámenie sa s projektmi, riešenie konkrétnych problémov, spoznávanie sa partnerov, brainstorming, ..
15.oo-15.30
ZÁVERY PRACOVNÝCH SKUPÍN
TLAČOVÁ KONFERENCIA (moderátor: J. Dianiška)
OBČERSTVENIE

PRÁCA V SEKCIÁCH PRE BUDÚCE PARTNERSTVÁ

Aktivity kat. Geopropagácie BERG pre obce / moderuje Gejza Timčak
Aktivačné práce a “skrášľovanie“ Košíc pre CR / moderuje Laco Rovinský
Košický staničný PARK - vstupná brána do KSK / moderuje Helena Kukurová
Cyklotrasy v okolí Košíc / moderuje Miro Grega
Koordinácia informácii a podujatí využiteľných v CR, práca CK a CA / moderujú Laco Korán, Miroslav. Kolesár
Atraktívne formy propagácie / moderuje Samer Khouri
Možnosti individuálnej propagácie na webstránke / moderuje Milan Igrini
Mládež a lokálpatriotizmus / moderuje Zuzka Tkáčová
Čo zaujíma mládež / moderuje Vojto Toth
Seminár – Projekt EDUTOUR (pre frekventantov)
Sprievodná akcia
Anketa- využiteľnosť podujatí z Dní mesta Košíc pre letnú turistickú sezónu


Organizačné pokyny:
Účastníci sa prihlásia do jednotlivých sekcii v oficiálnej prihláške (v návratke) a potvrdia účasť pri prezentácii alebo počas 1. prestávky.
Obsadené pracovné sekcie sa podľa záujmu upresnia po registrácii (Subjekty, ktoré majú záujem o partnerstvá môžu iniciovať vytvorenie ďalších sekcii).

V programe na základe požiadaviek Vašich a partnerov môže dôjsť k úpravám.

Súčasťou konferencie bude výstavka propagačných materiálov miestneho CR, do ktorej môžete aj Vy prispieť svojimi materiálmi.

Konferencia je bez poplatku.

Príloha: Návratka

Kontakt:
stefanbaco@zoznam.sk , 0904 350 352   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk