magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

ÚS začal zverejňovať obsah návrhov na konanie o súlade právnych predpisov
@ Aktuálne -> Rôzne      Jun 02 2005 - 14:30 GMT
Košice 2. júna (TASR) - Ústavný súd SR od dnešného dňa zverejňuje na svojej webovej stránke obsah návrhov na konanie o súlade právnych predpisov.

Podľa poradcu ÚS pre styk s médiami Štefana Németha v záujme zvyšovania informovanosti odborníkov i verejnosti je na internete dostupný obsah návrhov na posúdenie súladu zákonov, nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Rovnako budú zverejňované aj návrhy týkajúce sa všeobecne záväzných nariadení a všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy.

Németh pripomenul, že takýto návrh môže podať na Ústavný súd najmenej pätina poslancov NR SR, prezident republiky, vláda, v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou súd a tiež generálny prokurátor, ak dospejú k názoru, že právny predpis nižšej právnej sily nie je v súlade s právnym predpisom vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou zmluvou.

V tejto súvislosti poradca ÚS upozornil na nepresnosť pri označovaní tohto typu konania ako podnetu. "Konanie o podnete právnických alebo fyzických osôb, ak namietali porušenie svojich práv, bolo vypustené z ústavy novelou z roku 2001. Nahradila ho ústavná sťažnosť, a preto je zavádzajúce, keď je návrh na konanie o súlade právnych predpisov označovaný ako podnet," dodal.

Vlani bolo Ústavnému súdu doručených 17 návrhov na začatie konania o súlade právnych predpisov. Patria medzi najzložitejšiu agendu, pretože majú vplyv na obsah právneho poriadku SR. Priemerná dĺžka konania v týchto veciach dosahuje 469 dní. Podľa Némethových informácií v roku 2004 ÚS vyniesol rozhodnutie v 15 konaniach o súlade, pričom štyri návrhy odmietol, šesť konaní zastavil a v piatich prípadoch rozhodol nálezom. Od začiatku tohto roka eviduje už 14 podaných návrhov.

Na webovej stránke Ústavného súdu sú aj informácie o organizácii súdu, o jeho sudcoch, o rozhodnutiach a ich efektoch, o významných zahraničných aktivitách. ÚS publikuje vzory podaní, tlačové správy, oboznamuje s postupom pri získavaní informácií a každoročne uverejňuje Zbierku nálezov a uznesení. Záujemcovia o najnovšiu službu nájdu obsah návrhov na konanie o súlade právnych predpisov na adrese http://www.concourt.sk/S/Podania/podania.htm.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606