magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Vodohospodári si pripomenili 40. výročie Zemplínskej šíravy a 30.výročie Bukovca
@ Aktuálne -> Rôzne      Oct 06 2005 - 09:10 GMT
(TASR) - Vyzdvihnúť význam druhej najväčšej vodnej nádrže na Slovensku Zemplínskej šíravy, slúžiacej už štyri desaťročia v oblasti Východoslovenskej nížiny, bolo cieľom konferencie, ktorá sa dnes uskutočnila v spomínanej rekreačnej lokalite.

Vodné dielo vzniklo v 60. rokoch 20. storočia v rámci vodohospodárskych úprav. Jeho hlavným cieľom bolo chrániť rozsiahle obývané a poľnohospodársky využívané územia pred povodňami, umožniť intenzívne hospodárenie na pôde a zabezpečiť dostatok vody pre plánovaný rozvoj priemyslu.

"Plní funkciu v rámci celej sústavy, pretože spolupracuje aj s ukrajinskými tokmi i s tokmi v Maďarsku a v súčinnosti so suchým poldrom Beša doteraz vždy zasiahla tak, že sa predišlo katastrofám v povodí pod šíravou," uviedol TASR riaditeľ košického odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., Vladimír Kundrát.

Zemplínska šírava, ktorá zaberá plochu necelých 33 štvorcových kilometrov, bola vybudovaná ako bočná nádrž rieky Laborec v povodí Bodrogu. Dôležitým objektom, tvoriacim s nádržou jednotný vodohospodársky celok, je rozdeľovací uzol Petrovce, cez ktorý sa voda z Laborca privádza do nádrže. "Je to prvý objekt celej sústavy, ktorý bol úplne prebudovaný v rokoch 2004 až 2005 v rámci nedávno ukončeného rozsiahleho investičného programu SVP," doplnil Kundrát. Dodal, že nádrž plní okrem protipovodňovej ochrany aj funkciu nadlepšovania prietokov na Laborci, umožňujúc tak odber chladiacej vody v Elektrárni Vojany, a vytvára aj možnosti pre rekreáciu. Nádrž s celkovým objemom 334 miliónov kubických metrov (m3) sa vynikajúco osvedčila pri ochrane územia nachádzajúceho sa pod ňou pri extrémnych hydrologických situáciách - pri povodniach ale aj suchách. Zároveň priaznivo ovplyvňuje aj povodie Bodrogu a Tisy na maďarskom území. Od roku 1968 je Zemplínska šírava vyhlásená za chránený areál, ktorého účelom je ochrana významnej vtáčej lokality. Voda z nádrže sa totiž využíva aj na zásobovanie rybničnej sústavy Senné, ktorá je od roku 1955 prírodnou rezerváciou a v roku 1990 bola táto mokraď zapísaná ako Ramsarská lokalita.

Vodohospodári si zároveň pripomenuli aj 30. výročie vodného diela Bukovec pri Košiciach. Jeho hlavným poslaním je zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov Košíc a znížiť povodňové prietoky. Celkový objem diela je vyše 23 miliónov m3. "Obidve jubilujúce vodné stavby majú mnoho hydrotechnických a stavebnotechnických zaujímavostí a originálnych riešení a sú výsledkom kvalitnej inžinierskej práce," konštatoval Kundrát.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606