magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

VÝSKUM KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V TOKAJSKEJ OBLASTI SLOVENSKA
@ Aktuálne -> Rôzne      Dec 13 2005 - 08:24 GMT
Málokto vie, že na východnom Slovensku sa nachádzajúca tokajská kultúrna oblasť je navrhnutá na zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V súčasnej dobe sa na tomto území každoročne organizuje viacero podujatí kultúrno-spoločenského zamerania. Medzi najznámejšie patrí Tokajský festival a oberačkové slávnosti v obciach Čerhov a Malá Tŕňa. Pri organizovaní týchto akcií sa však ukázalo, že etnografické korene duchovnej časti tradičnej kultúry sú málo prebádané. Rovnako informácie v doteraz publikovaných materiáloch sú kusé a nedostatočné.

Práve tieto skutočnosti viedli Krajské osvetové stredisko v Košiciach k tomu, aby podrobilo túto kultúrne unikátnu oblasť hlbšiemu výskumu. Išlo predovšetkým o výskum kultúrneho dedičstva úzko spätého s krajinou, jej históriou a tradíciami, s osobitným zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo. Hlavným realizátorom výskumu, ktorý sa uskutočnil v januári až máji tohto roku, bol Ing. Ladislav Bačinský.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bol realizovaný projekt, ktorého zámerom bolo nájsť, uchovať a ďalej rozvíjať kultúrne dedičstvo, ktoré spolu s prírodným predstavuje nenahraditeľné vlastníctvo obcí tokajskej oblasti na území Slovenska. Išlo predovšetkým o zmapovanie výskytu kultúrneho dedičstva v obciach tokajskej oblasti Slovenska, jeho zdokumentovanie a zaradenie vo forme vypracovaného scenára do repertoáru folklórnych kolektívov v tokajskej oblasti.
Miestom realizácie výskumu bola Tokajská oblasť SR, konkrétne obce Bara, Borša, Čerhov, Černochov, Ladmovce, Slovenské Nové Mesto, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Viničky a Zemplín.

Na projekte sa partnersky spolupodieľalo Východoslovenské múzeum, Vlastivedné múzeum Trebišov, Regionálne osvetové stredisko v Trebišove a obecné úrady už spomínaných obcí.

Výstupom projektu je publikácia „Pramene k tradičným zvykom a obyčajom viažucim sa k vinárstvu a vinohradníctvu v tokajskej vinohradníckej oblasti“, ktorá predstavuje koncepčné spracovanie výsledkov tohto jedinečného výskumu. Jej súčasťou, vo forme prílohy, je aj metodický materiál – scenár osláv vinobrania podľa výsledkov výskumu v Tokajskej oblasti (sprievod, upútavka) a DVD nosič, na ktorom je spracovaná príprava a odovzdávanie oberačkového venca.

Aktuálny výskum nadväzuje na už prebiehajúci projekt „Tokajská vinná cesta“. Je zameraný na dôstojnú propagáciu tejto atraktívnej oblasti na juhu východného Slovenska. Jeho realizácia prispela k prezentácii Košického samosprávneho kraja v Karpatskom euroregióne i multikulturálnom spoločenstve Európskej únie. Svojou jedinečnosťou dotvára a identifikuje obraz Slovenska ako kultúrnej krajiny v centre Európy.

Karol PRINCZ   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606