(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
S umeleckou vedúcou mažoretiek pri Mestskom požiarnom zbore v Košiciach Bc. Lenkou Jankurovou o dôvodoch, ktoré lákajú mladé dievčatá pochodovať v uniformách a točiť paličkami
@ Kultúra -> Tanec a Balet     Apr 10 2002 - 08:42 GMT
Videl som ich trikrát. Prvý raz pri oslave v obci Paňovce. Vtedy pochodovali pred dychovkou, točili paličkami, prepletali nôžkami a dav divákov očividne ožil. Druhýkrát to bolo na plese Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach. Inak vydarená akcia mala nezvyčajne dlhý kultúrny program, ktorý vtláčal prítomných stále hlbšie a hlbšie do kresiel. Ich príchodom však sála ožila. Dievčiny vo veku od 16 do 18 rokov sa predstavili moderným tancom.

Tretíkrát sme sa stretli na ich tréningu. Ešte skôr ako začal, som sa porozprával s ich trénerkou Bc. Lenkou Jankurovou o tom, nakoľko je mažoretkovanie forma pohybovej kultúry a akú úlohu v tom hrá snaha o predvedenie ženskej krásy tak, aby pre prítomných divákov celé vystupovanie vyznelo ako malé hormonálne pohladenie. Musím však povedať, že na takýto rozhovor asi nebola pripravená. Niektoré otázky sa asi zvyčajne nekladú. Nie každá žena chce otvorene hovoriť o tom, že túži po obdive. U každej je to však prirodzený jav. Naviac, sú tu aj ďalšie dôvody, ktoré priťahujú mažoretky do kolektívu rezko pochodujúcich krások. Aké? O tom už v rozhovore.

Aké sú pohnútky dievčat, ktoré rady pútajú na seba pozornosť ako mažoretky. Čo napríklad imponovalo tebe?

"Ja som ako mažoretka začala pôsobiť v čase prvého ročníka môjho štúdia na gymnáziu. Prešla som konkurzom, ktorým sa pripravovala prvá zostava Mažoretiek pri Mestskom požiarnom zbore v Košiciach, kde pôsobím dodnes. V tom čase v podstate brali všetky, takže aj mňa. Mala som k tomu blízko, pretože predtým som tancovala vo folklórnom súbore, ten však zanikol. Chcela som si vyskúšať niečo iné. Keď som začala s vysokoškolským štúdiom, už som nemohla pokračovať. Bolo to jednak študijné zaneprázdnenie, naviac aj veková hranica, ktorú som už prekročila. Po čase som sa však rozhodla, že vezmem prácu ich trénerky.

Čo ma k tomu prilákalo? Hm, to je ťažké... Chcela som pokračovať v niečom, na základe čoho sa môžem dostať za hranice. Mažoretky, to bola tiež cesta, ako stráviť nejaký čas v zahraničí. Hneď prvý rok sme išili do Francúzska. Ale taktiež ide o to, že so súborom mažoretiek sa človek udržiava v kondičke, nachádza priateľov. Ja som taktiež nechcela zanedbať svoje pohybové schopnosti, ktoré som nadobúdala už vo folklórnom súbore."

Je tu však jeden bod, ktorý si podľa mňa nespomenula. Každý herec, tanečník, ale aj mažoretka má chuť vystupovať na verejnosti. Vystaviť na obdiv, čo dokáže...

"V podstate je v tom aj chuť verejne predviesť to, čo sme natrénovali. Od malička som bola vedená k tomu, aby som sa niečomu venovala, zvyčajne v oblasti pohybovej kultúry, takže je v tom aj niečo z toho. Ale určite to nebol cieľ, dostať sa niekde na výslnie a vystupovať."

Herec predvádza dramatické umenie, tanečník tanečné, čo predvádzajú mažoretky?

"Je to jednoznačne pohybová kultúra, pretože žiadne drevo nemôže robiť mažoretku. Je nutné zosúladiť pochod, tanečné pohyby, točenie paličkou - sú to viaceré rozličné prvky súčasne. Je to aj otázka hudobného sluchu."

Nehovoríš však len o jednej časti predvádzania? Ak by bolo vystúpenie mažoretiek založené len na týchto schopnostiach, asi by 19 ročné dievčiny nemuseli rady mažoretiek opúšťať. Aj baletka vystupuje vo vyššom veku, v 19-tich pohybová kultúra a kreativita nekončí.

"Je dobré, ak dievča so záujmom o pôsobenie medzi mažoretkami začne trénovať vo veku 14 až 15 rokov, ale aj keď začnú v 17-tich, je to zvyčajne v pohode. Tým, že mažoretky sa maľujú, a to nie len tak jemne, vyzerajú staršie. Niekedy by človek nepovedal, že niektoré dievča má napríklad 15 rokov. Keď sa takto namaľuje dvadsaťročná mažoretka, vyzerá tiež podstatne staršia, než je jej vek a medzi tými ostatnými vyslovene ´kričí´. Vidia to aj diváci. V Košiciach je aj klub mažoretiek, kde sú sústredné vyslovene staršie dievčatá, ale podľa mňa to už nie je ono."

Takže - ak sa vrátime k otázke, čo predvádzajú mažoretky, je hádam nutné doplniť, že okrem pochodovo-tanečných choreografií ide aj o vzhľad. Je to akási dynamickejšia exhibícia ženskej krásy na pochode...

"Áno, dievčatá musia byť pekné, lebo ak je medzi nimi len jedna škaredá, tak sa na to ľudia nebudú pozerať."

Takže uznávaš, že to nie je len vecou pohybovej vyspelosti, ale aj snahou vplývať na diváka esteticky, ponúknuť mu pohľad na ženský ideál. Mažoretky si to určite uvedomujú, cítia to. Diváci sú rôzni. Keď som vás raz videl pochodovať a sledoval pritom aj prizerajúci sa dav, nebolo muža, ktorého by to nezaujalo. Aj z krčmy vybehli pred dvere starí chlapi, aby im ten pohľad neušiel. Ako vnímajú mažoretky týchto divákom, či skôr, čo si mažoretky myslia o tom, čo si myslia prizerajúci sa muži?

"Najskôr je nutné povedať, že je rozdiel vystupovať na Slovensku a v zahraničí. Aj mažoretky sa cítia inak, aj diváci inak reagujú. V zahraničí ľudia okamžite tlieskajú, milo sa usmievajú. To sa prenáša na nás, takže každá dievčina sa potom milo usmieva, cíti sa v pohode a má radosť z vystúpenia. Na Slovensku ľudia zvyčajne prídu, popozerajú a na konci ani niekedy nezatlieskajú, aj keď sa im to možno páčilo. Akoby sa im nechcelo. Potom sa aj dievčatám ťažko usmieva. Pritom im prizvukujem, že úsmev je nutný, aj keby tam stál neviem kto.

A čo myslia mažoretky o myšlienkach divákov? To je závislé od situácie, prostredia... Každá si môže myslieť hocičo. Občas po vystúpení sa porozprávajú, že videli nejakého pekného chlapca, čo sa na nich usmieval, okomentujú, kto sa na ktorú usmial, zažmurkal. Niekedy si to dajú vedieť aj počas vystúpení."

Teda akú úlohu vo vystúpení mažoretiek zohráva predvádzanie ideálu nastupujúcej, práve pučiacej ženskosti?

"Snažím sa, aby dievčatá, ktoré vystupujú u nás, to reprezentovali."

Ako teda vnímaš objednávky na vystúpenia mažoretiek? Nakoľko tam u záujemcu dominuje snaha o predvedenie pohybového umenia a nakoľko má snahu doplniť program o určité, nazvime to hormonálne rozohriatie divákov?

"Tu je odpoveď ťažká. Hm,..."

Máš pocit, že som svojou otázkou úplne mimo?

"Nemyslím si, že by tomu tak bolo u objednávateľov. A u divákov to záleží na tom, kto sa tam zíde."


Ak vystupujete v rôznorodom prostredí, aj skúsenosti musia byť rôznorodé...

"Naozaj zatiaľ nemáme žiadne negatívne skúsenosti, s výnimkou vulgárnych poznámok našich rómskych spoluobčanov. To si vlastne ani nevšímame."

Pred rozhovorom si spomínala, že okrem pochodov mažoretiek máte v programe aj moderné tance, ktoré sú vhodné napríklad na bály, alebo rôzne iné kultúrno-spoločenské akcie. Vravela si, že vašou podmienkou je vždy vystupovať v prvej časti programu podujatia. Prečo takéto opatrenie?

"Je to predovšetkým dané vekom mažoretiek, či v tom prípade tanečníc. Nemajú vek na to, aby trávili na takýchto podujatiach noc. Nikdy sa ani nestalo, aby po vystúpení niektoré z dievčat ostalo dlhšie na nejakom plese. Odchádzame spolu. Je to aj podmienka ich rodičov. Tie plesy začínajú o 20,00, alebo 21,00 a ja chcem, aby dievčatá boli už o 22,00 doma."

Dospeli sme k záveru, že mažoretka by mala stvárňovať akýsi estetický ideál nastupujúcej ženskosti v dobre zvládnutej kvalitnej pohybovej choreografii. Pochod takýchto jemných stvorení v špeciálnych uniformách možno z určitého uhla pohľadu chápať ako ženskú alternatívu predstavenia mužskej sily pri pochode uniformovaného vojska. Má to niečo spoločné?

"V tomto poňatí to môžu ľudia vnímať snáď len keď hraje dychovka, mažoretky pochodujú mestom, točia palicami. Ale ja to takto neberiem."

Zhodli sme sa na tom, že na rozdiel od vojska mažoretky nedemonštrujú silu, ale krásu. Krásu v kostýmoch, ktoré sú blízke uniformám. Stretla si sa s názorom, že to má blízko k feminizmu? Prípadne naopak, že je to predvádzanie, ktoré môže feministky popudiť?

"Ja by som to takto nespájala. My nie sme feministky, nechceme nahrádzať mužov."

Ak to teda nie je ekvivalent exhibície mužskej sily, je to predvedenie v štýle - ajhľa, teraz sme mladé, teraz sme pekné - čiže protiklad feminizmu, postavenie na vyslovene ženských prednostiach?

"No, nestretla som sa ani so zápornými prejavmi feministicky zmýšľajúcich žien."


Zanechajme polemiku okolo diváckym hormónov a feminizmu. Vráťme sa k tvojej účasti na pripravovaných programoch. Robíš trénerku mažoretiek. Prečo?

"Základom sú stále priatelia, cestovanie, návšteva nových krajín, nových kultúr. Naviac mi mažoretkovanie prirástlo k srdcu. ažko sa mi odchádzalo ako mažoretke, som rada, že som opäť v tomto prostredí. Je v tom aj chuť robiť niečo iné, než len to, že človek ráno vstane, ide do školy, potom sa učí a nič viac."

A pocit spokojnosti, že to, čo robím, má zmysel?

"Ten tu je. Keď vidím, že to dievčatá baví, že to ľudí priťahuje, tlieskajú, mám dobrý pocit z odvedenej práce. Vystúpenie našich mažoretiek je veľmi dobré oživenie každej akcie a viem, že ak ich porovnávam s inými skupinami, sú ich choreografie na vyššej úrovni a dobre zvládnuté. Nie je to len pochodovanie a točenie paličkou. Je v tom viac pohybovej kreativity, dynamických prvkov, radosť a pekný pohľad; je tam čo obdivovať."

(23. 4. 2001)

Slavomír Szabó


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/