(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Slobodná voľba lekára neprináša iba férový boj o pacienta
@ Aktuálne -> Medicína     Aug 08 2006 - 10:11 GMT
(TASR) - Každý pacient má právo na slobodný výber a zmenu lekára. Prax najmä v menších obciach však potvrdzuje, že prenos dokumentácie a prechod od pôvodného k novému lekárovi nie je vždy jednoduchý.

Odbory zdravotníctva samosprávnych krajov, ktoré prevzali výkon štátnej správy na úseku zdravotníctva, už museli riešiť viaceré spory medzi lekármi, ktorí nepostupovali v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Ak totiž lekár odmietne vydať tzv. zdravotnú kartu konkurencii, pacient neznalý svojich práv sa bez vlastnej viny dostáva so nezávideniahodnej situácie.

Príkladom je prípad v Kalinove v okrese Poltár. V obci pôsobil dlhé roky jediný lekár. Po jeho presťahovaní do vlastných priestorov obecné zastupiteľstvo v snahe zvýšiť dostupnosť a kvalitu zdravotníckych služieb ponúklo ambulanciu zdravotného strediska novej lekárke. Možnosť voľby lekára sa tým od 1. apríla rozrástla nielen pre Kalinovčanov, ale aj obyvateľov susedných obcí Veľká Ves a Breznička.

Pacienti, ktorí chceli využiť túto ponuku a zmeniť lekára, však narazili na problém. Ambulantný lekár, s ktorým ukončili zmluvný vzťah napriek zákonnej povinnosti, nebol ochotný odovzdať zdravotnú dokumentáciu novej lekárke. Pacient má pritom právo každých šesť mesiacov zmeniť lekára aj bez uvedenia dôvodu. Písomne by to mal oznámiť doterajšiemu lekárovi a ten je povinný preukázateľne jeho zdravotnú dokumentáciu odovzdať novému lekárovi do siedmich dní. Môže odovzdať originál alebo rovnopis dokumentácie, teda identickú kópiu. Spor oboch lekárov sa dostal až na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (ÚBBSK). Obe strany i obecný úrad v Kalinove už dostali rozsiahle legislatívne usmernenie, ako by mali v zmysle zákona postupovať. Jedinou reakciou na sťažnosť lekárky, ktorá ako prvá poukázala na nedodržiavanie zákona zo strany kolegu, však paradoxne bola vzápätí ním podaná sťažnosť na jej údajné pochybenia. Konflikt medzi lekármi, v pozadí ktorého sa črtá boj o pacienta, tak zatiaľ nemá koniec. BBSK začal paradoxne konanie o uložení pokuty za porušenie právnych predpisov o zdravotnej starostlivosti práve voči lekárke, ktorá vyšla v ústrety zámerom obce. Jej žiadosť o riešenie situácie v súvislosti s registráciou pacientov podľa vedúceho oddelenia vzťahov s verejnosťou Úradu BBSK Martina Krupu ešte nie je doriešená. "Pokiaľ nebude ukončené celé konanie, k prípadu sa obšírnejšie nebudeme vyjadrovať," uviedol Krupa. Na konflikt tak paradoxne doplácajú práve tí, ktorí mali zo situácie profitovať - pacienti.

Kalinovo ale nie je ojedinelým prípadom. Podobné problémy majú aj pacienti v iných regiónoch. Podľa hovorkyne Úradu Košického samosprávneho kraja Sone Jaklešovej tamojší odbor zdravotníctva sa od začiatku tohto roka zaoberal viac ako 20 podnetmi, ktoré sa týkali problému neodovzdania zdravotnej dokumentácie.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/