(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Štátna filharmónia Košice otvára 34. koncertnú sezónu
@ Kultúra -> Koncerty     Sep 05 2002 - 14:32 GMT
Dramaturgia novej sezóny ŠFK je kombináciou vynikajúcich interpretov a programu, ktorý má ambície inšpirovať, otvárať nové svety, ponúknuť niečo viac ako každodenná realita. Diela ako Fantastická symfónia Hectora Berlioza, Čajkovského 6. symfónia a Rokokové variácie, Beethovenova 5. symfónia „Osudová“, výber z cyklu Má vlast Bedøicha Smetanu, ale aj hudba Bartóka, Prokofieva, Šostakoviča a Janáčka tieto ambície určite naplnia. Zaujímavosťou a novinkou je koncert detských interpretov z Prahy (7. 11. 2002) a Záverečný koncert sezóny na želanie poslucháčov (24. 6. 2003).

Symfonické koncerty ŠFK ponúka tradične v dvoch abonentných cykloch A a B. V novej sezóne sa v Dome umenia opäť predstavia umelci európskych kvalít - či už sú to dirigenti ako Emmanuel Villaume, Lubomír Mátl, Leoš Svárovský, Jerzy Swoboda, Domonkos Héja, Olivier Grengean, alebo medzinárodne uznávaní sólisti Boris Krajný, Alexandr Besa, Daniela Varínska a ďalší. Naše pozvanie prijali aj mladí slovenskí interpreti Jordana Palovičová a Ladislav Papp, ktorí majú za sebou už takisto rad medzinárodných úspechov.Štátna filharmónia Košice - symfonický orchester

Kalendár koncertov

September
12. - 26. 9. 2002
XXXII. Medzinárodný organový festival

Dom umenia v Košiciach
štvrtok 12. 9. 2002 o 19.00 h

Otvárací koncert MOF s podporou
švajčiarskej kultúrnej nadácie PRO HELVETIA

Štátna filharmónia Košice

dirigent: Jeannot Weimerskirch
(Luxembursko)
organ: Conrad Zwicky (Švajčiarsko)

Robert Schumann (1810-1856)
Symfónia č. 3 Es dur, op. 97 „Rýnska“
- Lebhaft - Scherzo - Nicht schnell - Feierlich
- Lebhaft

Conrad Zwicky (1946)
Concertino pre organ a sláčiky
- Allegro - Lento - Finale

Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901)
Organový koncert č. 2 g mol, op. 177
- Grave - Andante - Con moto

25. 9. 2002 (streda) o 18.00 h M/1
Koncert v rámci Dní židovskej kultúry v spolupráci s obč. združením ESTER

Dirigent: Tomáš Koutník
Klavír: Sissi Cohen /Izrael/

Mendelssohn * Symfónia č. 4 A dur „Talianska“. op. 90
Beethoven * Klavírny koncert č. 4 G dur, op. 58

Október
3. 10. 2002 (štvrtok) o 19.00 h A/1
Otvárací koncert 34. koncertnej sezóny v spolupráci s GK ČR v Košiciach
Dirigent: Leoš Svárovský /ČR/
Violončelo: Jozef Podhoranský
Dvoøák * V prírode, predohra, op. 91
Janáček * Symfonietta
Dvoøák * Violončelový koncert h mol, op. 104

9. 10. 2002 (streda) Dóm sv. Alžbety o 19.30 h K
Komorný koncert v rámci medzinárodného festivalu Pontes 2002 - mosty medzi mestami
Virtuosi di Praga - umelecký vedúci Oldøich Vlček
Bach * Chorál
Torelli *Koncert pre trúbku D dur
Schubert * Ave Maria
Tarrega * “Lagrina a dragunesa“ pre gitaru
Schneider-Trnavský * Zo srdca - tri piesne
Dvoøák * Dva romantické kusy
Puccini *Modlitba Lauretty
Mozart *Ave Verum * ária „Il re Pastore“
Organizátor:
MÚ Košice-Staré mesto v spolupráci so ŠFK a s agentúrami Lupulus Praha, Mantini Production Košice
17. 10. 2002 (štvrtok) o 19.00 h B/1
Dirigent: František Preisler Jr. /ČR/
Grieg * Symfonické tance, op. 64
Dvoøák * Slovanské tance, 2. rad, op. 46

24. 10. 2002 (štvrtok) o 19.00 h A/2
Koncert k 130. výročiu Východoslovenského múzea v Košiciach
Dirigent: Emmanuel Villaume/F/
Klavír: Andrew von Oeyen /USA/
Debussy * Faunovo popoludnie, symfonická báseň
Ravel * Klavírny koncert G dur
Berlioz * Fantastická symfónia, op. 14
S láskavou podporou Francúzskeho inštitútu, Bratislava a Veľvyslanectva USA, Bratislava

November
7. 11. 2002
(štvrtok) o 19.00 h B/2
Dirigent: Tomáš Koutník
Klavír: Richard Reiprich, Peter Bild
Husle: Miroslav Ambroš

Haydn * Klavírny koncert D dur
Kabalevskij * Husľový koncert C dur, op. 48
Chopin * Klavírny koncert č.1 e mol, op. 11
Vzácna príležitosť k stretnutiu s mladými talentmi, ktorých korene sú tu - na východe Slovenska. Už teraz v ich hre poslucháči i členovia porôt medzinárodných súťaží oceňujú nespornú muzikalitu a technickú brilantnosť.

21. 11. 2002 (štvrtok) o 19.00 h A/3
Koncert v rámci Festivalu sakrálneho umenia
Dirigent: Peter Feranec
Husle: Viktor Šimčisko
Spev: Michaela Hausová * Gabriela Hübnerová, Martin Gurbaľ
Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety
, zbormajster: Viliam Gurbaľ

Respighi * Concerto Gregoriano pre husle a orchester
Haydn * Harmoniemesse (Omša B dur), Hob.XXII:14
Desať rokov pôsobiaci Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety nadviazal na stáročnú tradíciu a účinkuje v košickej katedrále pravidelne každú nedeľu pri latinskej omši a tiež pri liturgických slávnostiach. Okrem liturgickej služby zbor vyvíja pravidelnú koncertnú činnosť doma i v zahraničí, zúčastnil sa medzinárodných súťaží, kde získal o.i.: 2. miesto na Medzinárodnej súťaži chrámových zborov vo Vatikáne /1994/, 2 miesto na európskej súťaži katedrálnych zborov vo francúzskom Amiens /1996/. Zbormajstrom a spoluzakladateľom zboru je Viliam Gurbaľ, regenschori Dómu sv. Alžbety v Košiciach.


26. 11. 2002 (utorok) M/2
Koncert v spolupráci s ČSOB a.s., pobočka Košice
Dirigent: Jeannot Weimerskirch /Luxembursko/
Tenor: Marco ZORZI /Luxembursko/
Slávne operné a operetné árie

December
1.12. 2002
(nedeľa) o 19.00 h K
Adventný koncert v evanjelickom kostole

Organ: Ivan Sokol

Sólista ŠFK Prof. Ivan Sokol oslávil v júni t.r. šesťdesiatpäťku! Žije už dlhé roky v Bratislave, ale do Košíc sa vždy rád vracia. Pri tej príležitosti si pripomeňme, že vďaka jemu máme v Košiciach každoročne Medzinárodný organový festival, ktorého je zakladateľom a dramaturgom. Nezabudnime, že to bol on, kto inicioval otvorenie organovej triedy na košickom konzervatóriu v roku. Že aj vďaka jemu máme v Dome umenia koncertný organ.... No predovšetkým si uctime Ivana Sokola ako vzdelaného a dobrého človeka .

Vianočné koncerty 2002 A4/B3
18. 12. 2002
(streda) o 19.00 h
Dirigent: Lubomír Mátl /ČR/
Klavír: Jordana Palovičová
tenor * Martin Gurbaľ, bas
Collegium technicum
zbormajster: Karol Petróczi

Mozart * Te deum laudamus, K141
* Klavírny koncert č. 12 A dur, K 414
Mascagni * Messa di gloria

20. 12. 2002 (piatok) o 19.00 h
21. 12. 2002 (sobota) o 19.00 h
Dirigent: Lubomír Mátl /ČR/
Speváci dodatočne.
Organ: Ivan Sokol
Košický spevácky zbor učiteľov
zbormajster: Karol Petróczi
Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety
zbormajster: Viliam Gurbaľ

Pascha * Vianočná omša F dur zo zborníka Harmonia Pastoralis
Ryba * Česká mše vánoční

ŠFK ďalej plánuje koncerty mimo Košíc
26. 9. 02 Sabinov
4. 10. 02 Sp. Nová Ves
...........02 Stará Lubovňa
15.11.02 Bratislava
apríl 03 Humenné

a zahraničné zájazdy:**
september - turné Luxembursko
november - turné Luxembursko
december - turné Španielsko
február - koncert v Miskolci /Maď/
apríl - koncert v Nyireháze /Maď


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/