(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Študenti ŠUV vystavujú vo Veritase.
@ Kultúra -> Výstavy     Mar 25 2008 - 16:19 GMT
Žiaci a pedagógovia Školy úžitkového výtvarníctva na Jakobyho ulici v Košiciach pravidelne obohacujú kultúrny život v Košiciach. Spoločne pripravujú a realizujú rôzne projekty. V súčasnosti sa predstavujú hneď dvoma výstavami študentských prác. Pripravili ich oddelenia propagačného výtvarníctva a oddelenie propagačnej grafiky. V galérii Veritas na Dominikánskom námestí sa od 13.3.2008 do 30.3.2008 denne v popoludňajších hodinách predstavujú svojimi prácami študenti odboru propagačného výtvarníctva ŠUV v Košiciach.

Cieľom výstavy je predstaviť koncepciu predmetu výtvarnej prípravy, ktorý je hlavným odborným predmetom v prvých dvoch rokoch štúdia Študenti si osvojujú zručnosti a návyky ako tvorivo narábať s výtvarnými výrazovými prostriedkami, ktoré tvoria základ ich budúcej práce pri navrhovaní konkrétnych artefaktov v oblasti, pre ktorú sa pripravujú. . Vystavených je vyše 200 prác, ktoré vznikli za posledné tri roky

V galérii Rotunda na Zbrojničnej ulici od 13.3.2008 do 30.3.2008 súbežne vystavujú študenti odboru propagačnej grafiky ŠUV v Košiciach. Cieľom tejto výstavy je predstaviť práce prezentujúce prepojenie tradičných a moderných výtvarných techník pri grafickej a typografickej úprave kníh. Ilustrácie a grafiky vznikli klasickými grafickými technikami, kým jednotlivé fonty a návrhy časopisov modernými softvérmi. Autormi jednotlivých prác sú prevážne študenti prvých dvoch ročníkov.
„ K tomu, aby sme mohli obdivovať tieto nádherné diela, je potrebných viac faktorov. Jednak kreatívnych, ctižiadostivých a pracovitých žiakov a samozrejme aj vynikajúcich učiteľov. Ako vidíte máme oboje“ , boli slová Mgr. art Noémi Ráczovej na vernisáži.
Vedenie školy, pedagógovia, ale hlavne študenti - autori jednotlivých prác, srdečne aj touto cestou pozývajú všetkých priateľov výtvarného umenia na obidve výstavy.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/