(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Vedenie Leteckej vojenskej nemocnice má obavy z prechodu pod MZ SR
@ Aktuálne -> Medicína     Jun 19 2008 - 08:37 GMT
TASR) - Letecká vojenská nemocnica (LVN) v Košiciach má podľa záverov rokovania vlády SR prejsť pod správu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Vedenie nemocnice má z takéhoto rozhodnutia obavy. "O zrušení nemocnice sa síce verejne nehovorí, ale máme obavy, že ak nemocnica bude podriadená pod MZ, môže byť jej zameranie iné," reagoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. Košice Milan Husťák, ktorého nemocnica do dnešného rozhodnutia patrila pod Ministerstvo obrany SR.

"Pokiaľ je akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s., ktoré sú suverénne najvýznamnejšími zmluvnými partnermi LVN, štát, ktorý zastupuje ministerstvo zdravotníctva, tak potom je najvýhodnejším variantom prevod tohto zariadenia do pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktoré by najlepšie mohlo manažovať jej budúci vývoj. Potreby vysokošpecializovanej činnosti pre letcov a letecký personál budú zabezpečené v plnom rozsahu v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku po vytvorení personálnych a materiálnych podmienok. Do splnenia tohto predpokladu bude v plnom rozsahu vysokošpecializovanú činnosť pre letcov a letecký personál zabezpečovať LVN v Košiciach," uvádza sa v materiáli vlády SR. Rozhodnutie v tomto smere podporuje aj skutočnosť veľkého konkurenčného prostredia v Košiciach a blízkom okolí.

"Význam postavenia ozbrojených zložiek a ich zdravotníckeho zabezpečenia v našom regióne vzrástol od decembra 2007 bezprostrednou blízkosťou vonkajšej hranice schengenského priestoru. S tým súvisí aj požiadavka zachovania LVN, a.s. Košice, ktorá by naďalej poskytovala svoje služby hlavne v prospech pracovníkov ozbrojených zložiek ministerstva obrany, vnútra, ich rodinných príslušníkov a vojenských dôchodcov, ako aj zamestnancov Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii SR (piloti, lietajúci personál)," upozornil Husťák na význam zachovania jediného takéhoto zariadenia na východe. Podľa nedávneho prieskumu Všeobecnej zdravotnej poisťovne je LVN treťou najlepšou nemocnicou zo 105 hodnotených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku a ako najlepšia na Slovensku spomedzi porovnateľných zariadení.

"Ústav leteckej a preventívnej medicíny, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nemocnice, je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré je oprávnené vyšetrovať a posudzovať schopnosť lietajúceho personálu ozbrojených síl Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR, ako aj civilných leteckých spoločností v rámci EÚ aj NATO. Okrem toho je jediným akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu prípravu lekárov v špecializácii letecké lekárstvo," dodal Husťák.

LVN je v súčasnosti špičkovým zdravotníckym zariadením na Slovensku. Je zaradená v minimálnej sieti vybraných nemocníc. Od roku 2005 je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2000. V posledných troch rokoch LVN investovala do kúpy počítačového tomografu, ultrazvuku, vybavenia operačných sál, mamografu, informačných technológií a zdravotníckej techniky takmer 110,000. 000 korún (3,629.285 eur).


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/