(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
SKITU – konferencia o informatizácii slovenských univerzít
@ Aktuálne -> Školstvo     Oct 08 2008 - 10:22 GMT
Už o necelý týždeň, v utorok 14. októbra sa na košickej Technickej univerzite uskutoční medzinárodná konferencia SKITU 2008 – o realizácii IT projektov na slovenských vysokých školách financovaných štrukturálnymi fondmi EÚ.

Podľa Milana Ištvána, výkonného riaditeľa PPP, Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 je veľkou príležitosťou pre našu krajinu. Predovšetkým v oblasti budovania novej infraštruktúry, napríklad aj v oblasti výskumu a vývoja či vysokého školstva. Kľúčovým faktorom bude zvládnutie implementácie Operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV), v ktorom je alokovaných vyše 1,4 mld. Euro.

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) prioritne sleduje oblasť informatizácie spoločnosti, a preto sa podujalo, v spolupráci s viacerými partnermi, pripraviť konferenciu „EU fondy a IT na slovenských univerzitách - SKITU“, ktorá sa uskutoční 14. októbra 2008 na pôde Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom konferencie je podľa Milana Ištvána z PPP poskytnúť slovenským vysokým školám priestor na výmenu skúseností s predkladaním a realizáciou IKT orientovaných projektov, najmä s využitím finančných prostriedkov EÚ v Operačnom programe Výskum a vývoj. Ïalej aj prezentovanie aktuálnych svetových trendov v oblasti informatizácie vysokého školstva a pracovísk výskumu a vývoja. Konferencie sa zúčastnia aj odborníci z Nemecka, Grécka a ČR. Usporiadatelia predpokladajú účasť asi 100 účastníkov predovšetkým z akademickej, ale i komerčnej sféry.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/