(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KSK chce pre nemocnice hľadať strategického partnera
@ Aktuálne -> Medicína     Nov 21 2008 - 13:55 GMT
(SITA) - Ïalší rozvoj regionálnych nemocníc v Košickom samosprávnom kraji (KSK), ktorý je ich zriaďovateľom, závisí od investícií. Tie by im podľa zámeru KSK v optimálnom prípade mohol zabezpečiť vstup strategického partnera. Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková a dodala, že odporučenie vyplynulo z dôslednej ekonomickej analýzy nemocníc, ktoré vypracovala nezávislá poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers. O budúcnosti nemocníc s poliklinikami v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Trebišove rozhodne zastupiteľstvo KSK na mimoriadnom rokovaní v pondelok 24. novembra.

Zabezpečenie ďalšieho rozvoja nemocníc a ich finančnej stability je nad rámec možností regionálnej samosprávy. KSK hľadal riešenie naliehavej situácie, prispieť k tomu mala dôsledná ekonomická analýza stavu nemocníc. Podľa materiálu, ktorý vypracovala poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers, je najvhodnejším riešením prenájom všetkých štyroch nemocníc strategickému partnerovi. Prevádzkovanie jednou spoločnosťou by v praxi znamenalo rad ekonomických výhod - podstatne výhodnejší centrálny nákup liekov a zdravotníckeho materiálu, lepšie zmluvy s dodávateľmi energií a pod. Ako uviedla Bobríková, KSK chce strategického partnera nájsť v medzinárodnom tendri, ktorý zabezpečí maximálnu transparentnosť. Má záujem o vstup silného strategického partnera, nezávislého od lokálnych politických vplyvov. Poučením je skúsenosť z nedávnej minulosti pri prenájme resp. privatizácii zdravotníckych zariadení a služieb.
Štyri okresné nemocnice prešli zo štátu pod Košický samosprávny kraj pred piatimi rokmi ako zadlžené, ekonomicky problémové zariadenia, z ktorých každé mesačne vykazovalo stratu niekoľko desiatok miliónov korún (33,19 tis. €). Ako uviedla Bobríková, regionálna samospráva vyvinula maximálne úsilie, aby štyri nemocnice očistila od starých záväzkov v celkovej výške okolo 500 mil. Sk (16,6 mil. €), a tým odvrátila hrozbu exekúcií. Časť dlhov sa vyriešila prostredníctvom štátnej spoločnosti Veriteľ, časť zaplatil KSK z vlastných zdrojov a urobil aj tender na banku, ktorá pomohla s reštrukturalizáciou dlhu nemocníc. Slovenská sporiteľňa, ktorá v súťaži uspela, poskytla samosprávnemu kraju úverovú linku s úrokom 4,75 percenta, z ktorej sa zatiaľ vyčerpala tranža vyše 123 mil. Sk (4,083 mil. €). KSK ju bude splácať päť rokov z prostriedkov svojho rozpočtu. "V súčasnosti sú už vyriešené záväzky voči 23 najväčším veriteľom, ktorým boli uhradené dlhy vo výške 123,3 mil. korún (4,093 mil. €). Menších veriteľov KSK uspokojuje podľa finančných možností svojho rozpočtu. Do konca roka 2008 to bude 29 mil. korún (962,6 tis. €) pre asi 110 organizácií. Zostávajúci dlh je okolo 50 mil. korún (1,66 mil. €). Mal by byť uhradený v budúcom roku.

KSK svojou úspešnou stratégiou zachránil okresné nemocnice pred exekúciami. "Ich hospodárenie je v súčasných podmienkach a konkurenčnom prostredí problematické, ekonomická situácia sa neustále zhoršuje. Ani v jednej z hodnotených nemocníc sa tvorba celkového cash flow v roku 2008 nevyvíja priaznivo, v dôsledku čoho nie sú vytvorené predpoklady na zabezpečenie budúceho rozvoja nemocníc vo forme investícií," uviedla Bobríková a doložila, že jednotlivé nemocnice (okrem NsP Rožňava) môžu zabezpečovať štandardnú úroveň zdravotných služieb, avšak bez možností investičného rozvoja . Tento stav však nebude stačiť pri uplatnení výnosu Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.


Podľa Bobríkovej KSK odhaduje náklady na zabezpečenie podmienok určených vyhláškou na zhruba 100 mil. Sk (3,319 mil. €) v roku 2009. Všetky nemocnice však v tomto období zaznamenávajú negatívny vývoj záväzkov. Rastú celkové záväzky, ale zvyšujú sa aj záväzky po lehote splatnosti. Rozdiel medzi celkovými záväzkami a celkovými pohľadávkami k 31. augustu tohto roka predstavoval dlh 62,648 mil. Sk (2,08 mil. €). Celková likvidita nedosahuje ani v jednej organizácii ani najnižšiu požadovanú výšku. V tejto finančnej kondícii jednotlivých nemocníc nie je reálne uvažovať o investíciách rozvojového charakteru, vrátane vybavenia zdravotníckou technikou. Pritom ich potrebujú takmer všetky nemocnice. Najvýraznejšia je potreba kapitálových investícií na dokončenie rozostavaného pavilónu v NsP Michalovce vo výške približne 800 mil. Sk (26,56 mil. €). Potrebné sú investície na rekonštrukcie budov vo výške 150 mil. Sk (4,979


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/