(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Súkromná stredná filmová škola chce vychovávať aj hovorcov
@ Aktuálne -> Školstvo     Jun 02 2009 - 03:29 GMT
KOŠICE 2. júna (SITA) – Súkromná stredná umelecká škola filmová (SUŠF) v Košiciach otvára nový študijný odbor masmediálna komunikácia, ktorý je určený budúcim redaktorom, moderátorom, hovorcom, či dramaturgom a scenáristom. „Na štvorročné štúdium, ktoré bude ukončené maturitnou skúškou, sa môžu prihlásiť uchádzači do 16. júna, keď sa budú konať talentové prijímacie pohovory. Záujemcovia, ktorých láka svet masmédií, získajú bližšie informácie o tomto študijnom programe na webovej stránke www.filmovaskola.sk. Základné pedagogické dokumenty masmediálnej tvorby boli vytvorené v projekte Audiovizuálna gramotnosť a mediálna komunikácia, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu,“ informovala riaditeľka školy Jarmila Uhríková. Doložila, že štúdium v oblasti audiovízie je v študijných odboroch v sieti škôl a školských zariadení SR zatiaľ nedostatočné, preto je špecifický program ponúkaného mediálneho vzdelávania veľmi dôležitý.

Odborné vzdelávanie vychádza z požiadaviek na uplatnenie sa absolventa v masmédiách, a to tlačených i elektronických. Počas štúdia žiaci preniknú do tajov moderovania v rozhlase a televízii, video tvorby, zoznámia sa s masmediálnym právom a etikou, získajú aj poznatky z oblasti dizajnu médií a digitálnej fotografie, medzi odbornými predmetmi nechýba ani komunikácia a rétorika, výtvarná príprava, dejiny tlače, rozhlasu i televízie, manažment a marketing ani aktívna prax v médiách. „Ambíciou výchovno-vzdelávacej činnosti na Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej v Košiciach je pripravovať do praxe profesionálov, ktorí budú nielen vynikajúcimi odborníkmi, ale aj osobnosťami so zmyslom pre právo, človečenstvo a novinársku etiku,“ povedala Uhríková

Po ukončení stredoškolského štúdia budú môcť absolventi pokračovať vo vzdelávaní na vysokých školách v masmediálnych študijných odboroch, dizajne médií, či na žurnalistike. Vybrať si môžu aj dvojročný pomaturitný študijný odbor Propagačná grafika s dôrazom na virtuálnu grafiku v masmédiách, ktorý je ukončený absolutóriom, prihlásiť naň sa môžu aj tohtoroční maturanti z akejkoľvek strednej školy.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/