(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Výzva na obsadenie Kasární KULTURPARKU
@ Kultúra -> Oznamy     Oct 06 2009 - 12:40 GMT
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. (ďalej len „Košice 2013“)

v y h l a s u j e

verejnú výzvu na podávanie žiadostí na obsadenie nebytových priestorov a tvorivé zapojenie sa do realizácie projektu procesu transformácie a prevádzky KASÁRNE KULTURPARK na Kukučínovej ulici č. 2 v Košiciach.

Účely a ciele výzvy:

Táto verejná výzva nemá výrazné vecné obmedzenia charakteru podávaných žiadostí. Zámery, ciele, ale aj vecnú náplň podávaných žiadostí (projektových zámerov) určuje uchádzač sám, pričom základným predpokladom úspechu žiadosti je ich nadväznosť na priority, poslanie a vízie organizácie Košice 2013 vo vzťahu k projektu Košice INTERFACE 2013 a projektu KASÁRNE KULTURPARK, ktorými sú najmä:

Poslanie:

- vytvorenie moderného kultúrneho a umeleckého centra v Košiciach – KASÁRNE KULTURPARK, program KULTURPARKu bude koncipovaný so zameraním na poskytnutie najkvalitnejšej produkcie vo všetkých umeleckých oblastiach, ktorá uspokojí očakávania svojich návštevníkov bez ohľadu na ich vek, sociálne postavenie, pohlavie, národnosť či vierovyznanie.

- aktivizácia a podpora tvorby, činnosti a spolupráce subjektov z oblasti kreatívneho priemyslu

- premena pasívneho diváka na aktívneho účastníka umeleckého programu


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/