(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Naši najúspešnejší
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Dec 09 2010 - 10:25 GMT


Pod týmto názvom pripravilo Krajské osvetové stredisko v Košiciach výstavu prác štyroch najúspešnejších výtvarníkov z košického regiónu v posledných rokoch v rámci postupových súťažných výstavných podujatí Košická paleta a Výtvarné spektrum. Všetci štyria autori patria k najvýraznejším talentom mladej generácie, ktorí vďaka regionálnym a krajským súťažiam vo výtvarnej tvorbe Košická paleta organizované Krajským osvetovým strediskom v Košiciach a celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave sa dostali do povedomia milovníkom umenia svojim výnimočným výtvarným prejavom.#CONT#Miroslava RybárováV kategórii insitná tvorba získala viackrát najvyššie ocenenia za maľbu. Napriek tomu, že dlhé roky študovala klasickú maľbu, naviazala na klasickú insitnú tvorbu Henryho Russeaua. Jej originálne práce sa najčastejšie objavujú na obálkach katalógov súťažných výstav (Košická paleta). Toho času žije vo Francúzsku.Dušan ScholtzTalentovaný maliar, ktorý sa zaoberá expresívnou figurálnou tvorbou so sociálnou tematikou. Svojou tvorbou odkrýva vnútornú filozofiu na súčasný svet. Mnohí milovníci umenia ho označujú ako pokračovateľa diela známeho košického maliara Júliusa Jakobyho. Vo svojej kategórii získal celý rad najvyšších ocenení.Adriana Andrejková  SzekeressováAbsolventka Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach, Prešovskej univerzity a doktorandského štúdia Prešovskej univerzity, katedry humanitných a prírodných vied, odbor výtvarná výchova, učiteľka ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. Venuje sa komornej maľbe, maľbe na hodváb a sochárskej tvorbe. Na jej výtvarný prejav mal najväčší vplyv výtvarný pedagóg, sochár Mgr.art ¼ubomír Purdeš. Pre Košický samosprávny kraj získala tohto roku na Celoštátnej súťaži vo výtvarnej tvorbe Výtvarné spektrum 2010 najvyššie ocenenie za sochársku tvorbu.Kristína ZáthureczkáMaliarka so zaujímavým cítením a videním sveta, vynikajúci človek bez ktorého by maliarske plenéry nemali tú správnu atmosféru. Ako maliarka sa objavila na výtvarných podujatiach organizovaných U.S.Steel Košice. V posledných rokoch sa zapája do výtvarného života cez Krajské osvetové stredisko v Košiciach. V rámci kraja i na celoštátnych podujatiach získala celý rad najvyšších ocenení.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/