(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
ILONA NÉMETH: PRIESTOR IDENTITY
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Mar 06 2012 - 12:28 GMT


Vo VSG na Hlavnej ulici si odo dnes možno pozrieť výstavný projekt významnej slovenskej autorky Ilony Németh (1963) pod názvom Priestor identity, ktorý prináša aktuálny pohľad na prepojenie a presakovanie veľkých dejinných zmien a mikro rodinných príbehov poukazujúc na neustále zasahovanie politiky a moci do kultúrneho diania.Ide zároveň o zverejňovanie intimity a vykresľovania vlastného priestoru identity - v zmysle individuálnej, rodovej, či teritoriálnej identity v stredoeurópskom kontexte. Ilona Németh, ktorá programovo sa pohybuje v oblasti objektov, inštalácií a nových médií zámerne „obsadila“ nevýstavnú časť galerijných priestorov vo vstupnom historickom krídle a posilnila tak vyznenie politicko-kultúrnej roviny. Autorka pripravila ojedinelú prezentáciu 6 videí, série fotografií, objektov a ústrednej inštalácie, vytvorenej špeciálne pre tento priestor.#CONT#V historickej sále bývalého župného domu s eklektickou výmaľbou umiestňuje industriálne stupňovité proti sebe postavené hľadiská, ktoré sú evidentne parazitnou štruktúrou a odkazujú k absencii jasného ohniska, tribúny, k zmnoženiu javísk, či k masovosti na politickej, mediálnej a „zákulisnej“ scéne (Hľadisko - pozdrav pre Brucea Naumanna z Košíc, 2012). V pravej časti výstavy sa nachádza video inštalácia, kde divák za paravánom môže/nemôže sledovať príbeh, kde svetoznáma filozofka rozpráva o svojej starej mame, ktorá ako prvá žena - študentka na viedenskej univerzite koncom 19. storočia bola oddelená zástenou od ostatných študentov. Video tak otvára otázky slobody a kultúry, rodové otázky a postavenie žien v spoločnosti v minulosti aj dnes (Zsófia Meller, 2012). V salóniku z mečiarovských čias intendantúry 90. rokov s ponechaním oficiálneho „pánskeho“ nábytku a zariadenia autorka uvádza dve videa, v ktorých s odstupom dvoch mesiacov rozpráva aktuálny príbeh vplyvu mocenských a politických rozhodnutí na jej umelecké a morálné dilemy pri príprave vlastnej výstavy (Poznámka, Všeobecný pocit, 2011). Atmosféru dopåňa malý intímny objekt „rodinného relikviáru“ (2010) z drobných úlomkov predmetov a spomienok. Na ľavej strane dominujú tri videá, tri osobné spovede troch žien z jednej rodiny, kde v krátkom čase zomrelo 8 mužov v politicky vypätých časoch zmeny režímu (Timea, Gizella, Flóra; video trilógia, 2009-12). Istým medzičlánkom medzi nosnou politickou a rodinnou históriou sa stáva fotoseriál zo 64 sekvencií, kde sú zachytené drobné objekty a opustené absurdné architektúry ako novodobé monumenty po neúspešnom rodinnom podnikaní v našich časoch (Monument, 2010; spolupráca Fotoklub Dunajská Streda).Doc. Ilona Németh (nar. 1963 v Dunajskej Strede), študovala na Maďarskej vysokej škole úžitkových umení v Budapešti (1981-86), v roku 2007 habilitovaná na docentku, od roku 2004 vedúca Ateliéru „IN“ na VŠVU v Bratislave. Žije a tvorí v Dunajskej Strede a v Bratislave.Štipendiá (výber): 2008 - Fulbright Scholarship, New York University; 2005 - Goethe Inštitút Berlín; 2000- MittelEuropa Stipendium Viedeň; 1998 - The Pollock-Krasner Foundation New York.

Ocenenia: 2003 - Cena Ludwig múzea Budapešť; 2001 - Munkáccsyho cena /Munkácsy Mihály díj, Budapesť; 1998 - Mladý slovenský umelec roka, Bratislava.Z výstav: 2011 - Diléma, Mücsarnok-Ernst Museum Budapešť; 2010/09 - Formáty transformácie DU Brno, MUSA Viedeň; Donumenta Regensburg; 2007 - Prague biennale 3 Praha; 2005 - Positioning, NMMA Osaka, MoCA Tokyo; 2005/04 - Check Slovakia, Neue Kunstverein Berlín, GKS Washington D.C.; 2000/1999 - After the Wall, MM Stockholm, Hamburger Bahnhof Berlín; 1999 - Aspekte/Positionen MUMOK Viedeň; Výstava potrvá do 15. apríla.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/