(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Na Hlavnej v piatok opäť štvorylka
@ Kultúra -> Tanec a Balet     May 23 2012 - 10:49 GMT


Štvorylka sa na Hlavnej ulici sa bude tancovať opäť už 25.mája. O 9:00 „vypukne“ registrácia škôl a vyznačia sa sektory pre jednotlivé školy. O 11:30 je naplánovaná generálka a presne o 12:00 sa spustí štvorylka na ostro. Tanečný klub METEOR Košice  ako športový tanečný klub s najväčšou tradíciou v organizovaní masových podujatí na území mesta Košice opäť oslovili Slovinskí organizátori medzinárodného festivalu v synchronizovanom tancovaní štvorylky „Europen Ọuadrille Dance festival“, ktorý sa na verejných priestranstvách európskych miest organizuje už od roku 2002. Vlani sa doň Slovensko zapojilo štvrtý krát a opätovne rozhodujúcou mierou prispelo k prekonaniu Guinnessovho rekordu (naraz tancovalo v Európe 33 202 účastníkov).    #CONT#Vďaka mestu Košice, organizátorovi TC Meteor, sa do tohto projektu za pomoci  Košického samosprávneho kraja a ďalších sponzorov zapojilo 6 208 mladých ľudí, ktorí tancovali 20. mája 2011 na Hlavnej ulici v Košiciach. Košice tým získali európske prvenstvo v počte tancujúcich na jednom mieste, zápis do Guinnessovej knihy rekordov a Slovenskej knihy rekordov čo prispelo k zviditeľneniu mesta Košice ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Za najväčší úspech považujeme nadšenie a zápal, s akým sa žiaci základných a stredných škôl za pomoci pedagógov a v niektorých prípadoch aj samotní žiaci viac ako jeden mesiac venovali nácvikom tohto tanca.Aj vďaka týmto úspechom sme boli opätovne oslovení, aby sme sa zapojili tento rok 25. mája 2012 o 12:00 hodine, spoločne s ďalšími približne 50 mestami z ôsmich štátov Európy. Slovensko bude mať v tomto projekte zastúpenie 4 miest :  Košice /7000/, Žilina /1500/, Banská Bystrica /1800/ a Trnava /600/. Sme radi, že sa v Košiciach zo štvorylky stala významná kultúrnospoločenská udalosť a tradícia s víziou gradovať tento projekt minimálne do roku 2013.TC Meteor Košice v zastúpení pani Alžbety Ligovej a Milana Plačka ako nezisková organizácia vkladá do projektu odborné zabezpečenie, čo predstavuje výučbu, organizáciu a koordináciu (všetko bez nároku na honorár).Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice p. Richard Raši.  Mesto Košice ako spoluorganizátor rozhodujúcou mierou pomáha pri organizačnom a materiálnom zabezpečení tejto akcie. Generálnym sponzorom podujatia je už tradične VSE a.s..  Ïalšími sponzormi a partnermi podujatia sú Košický samosprávny kraj , BPMK a.s., Správa majetku mesta Košice s.r.o. , DPMK a.s.,  Mestské lesy Košice a.s., Trgoturs s.r.o. Bez našich partnerov by sa projekt takýchto rozmerov nedal realizovať za čo im patrí v našom mene, ale aj v mene účastníkov veľké poďakovanie.Počet tancujúcich pre tento ročník ešte nie je uzavretý. Prihlásených máme viac ako 7 000 žiakov základných a stredných škôl čo je zárukou nového rekordu. Rekordnú účasť bude mať ZŠ Bruselská, z ktorej sa pod vedením p. Alenky Sekaninovej zúčastní viac ako 450 žiakov. Rovnako veríme rovnako ako po iné roky v aktívnu účasť aj zástupcov vedenia nášho mesta a ďalšie významné osobnosti Košíc.25.mája 2012 na Hlavnej ulici v Košiciach bude od 9:00  prebiehať registrácia škôl a vyznačovanie sektorov pre jednotlivé školy. O 11:30 generálka a presne o 12:00 spustíme štvorylku na ostro.Milan PLAČKO                                                                         Vedúci  TC  Meteor  Košice  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/