(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Komora obrody rómskeho národa (KORN)
@ Aktuálne -> Politika     Jul 25 2012 - 10:01 GMT


Komora obrody rómskeho národa je subjekt, založený na zásadách demokratického myslenia a cítenia, podporujúca ideály slobodnej spolupráce, dodržiavania ľudských práv, humanity, mieru a medzinárodnej spolupráce. Je zárukou ochrany a rozvoja ľudských práv a slobôd, slobody a zodpovednosti. Zárukou rozvoja Rómov, ako národnostnej menšiny, je  spolupráca s príslušníkmi majoritného národa ako aj s národnostnými menšinami na báze rovnosti občianskych práv. Zdôrazňujeme , že bez zodpovednosti niet slobody. Podporujeme sociálnu solidaritu spoločnosti, ako aj individuálnu zodpovednosť za sociálny status.#CONT#Dňa 14.júla 2012 sa v Rimavskej Sobote  uskutočnilo zasadnutie  správnej rady Komory obrody rómskeho národa v  znamení hesla: „Pracujeme odborne a profesionálne!“ Správna rada Komory obrody rómskeho národa je zložená zo silných, úprimných a rozvážnych  ľudí, profesionálne vyzbrojených v jednotlivých oblastiach. Sú zastúpení a delegovaní zo všetkých krajov SR. Správna rada začala o 10.00 hod., a trvala do neskorého večera. Hovorilo sa o odborných riešeniach rómskej problematiky v každej oblasti, plánoch a stratégiách KORN.Zatiaľ od roku 1989 žiadnej vláde v SR  sa nepodarilo  doriešiť  niektoré problémy Rómov, ani problémy spolunažívania občanov Slovenskej republiky. Úlohou Komory nie je odsudzovať počínanie minulých vlád SR, ale dnes Komora má  alternatívy a návrhy na riešenia rómskeho problému. Komora obrody potrebuje len aby bola oslovená vládnymi inštitúciami preto, pretože Komora pripravila niektoré návrhy na zlepšenie Rómov na Slovensku a aj iné návrhy a opatrenia aj na nezamestnanosť a aj na kriminalitu .Komora zároveň prehodnotila aj sociálny systém SR, zvlášť týkajúci sa rómskeho obyvateľstva ,ktorí sú odkázaní na sociálnu podporu od štátu. Rešpektujúc zákony SR a sociálny systém, ktorí nemusí byť hodnotený spoločnosťou ako spravodlivý, rovnaký pre každého občana v núdzi či v nezamestnanosti ale tento sociálny systém je už potrebne upraviť  na podmienky reálneho života všetkých občanov. KORN mrzí vysoká rómska kriminalita a viac vysoká nezamestnanosť.Zatiaľ sa riešila rómska otázka o nás a bez nás, a to “expertmi“ na rómsku problematiku z majoritnej spoločnosti, kde aj finančné toky sa nevyužívali na riešenia rómskeho problému a spoločnosť si ani nevšímalo, kde tieto určené finančné prostriedky skončili.V dnešnej dobe už celá spoločnosť vníma situáciu v rómskych osadách ako za neznesiteľnú pre život a zároveň sa spoločnosť domnieva, že rómska komunita zneužívala finančné prostriedky na zlepšovanie ich životných podmienok, čo je  mylné a úmyselné zavádzajúce, pretože rómske komunity nemali prístup k finančným  prostriedkom z rôznych zdrojov. Toto KORN bude neustále spoločnosti prízvukovať a dokazovať.V súčasnej dobe sa môžeme stretnúť s opozičnými politikmi priamo v osadách, kde si urobia do konca aj tlačovku, aby sa zviditeľnili a stanú sa za dva dni ďalšími „expertmi“ na rómsku problematiku. Komora obrody rómskeho národa je odborne vyzbrojená na riešenie rómskej problematiky, je schopná v plnej miere vziať zodpovednosť za riešenia rómskej problematiky a spolunažívanie občanov v SR, preto žiada vládu SR o rokovanie a posúdenie tejto možnosti.

 Plne podporujeme doterajšie kroky vlády SR, ktoré sú prínosom pre občana, ako napríklad riešenie druhého piliera, riešenie zdravotných poisťovní, v oblasti riešenia vysokého školstva stojí na strane tých, ktorí podporu potrebujú a vytvára predpoklady na rozvoj krajiny. 

 Veríme tejto vláde SR, že bude akceptovať nás, Rómov a dostaneme dôveru v plnej miere riešiť problémy, ktoré sa doposiaľ hromadili a budeme môcť prevziať zodpovednosť za riešenia. Mgr.et. Mgr. Emil Samko, PhD.

prezident Komory obrody rómskeho národa ( KORN)


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/