(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Bezčasovosť
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Sep 04 2012 - 10:20 GMT


Múzeum Vojtecha Löfflera pripravilo výstavu s návom Bezčasovosť, vernisáž sa ukutiční vo štvrtok 6 septembra o 17. hodine. Výstava prezentuje výber z najnovšej maliarskej tvorby šiestich autorov a autoriek, absolventov Katedry maľby a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú v Bratislave. Ide o autorov, ktorí sa narodili v období  70. rokov a prvej polovice 80. rokov 20. storočia. Okrem generačnej blízkosti ich ako umelcov však predovšetkým spája istá príbuznosť umeleckého myslenia, ktoré sa pokúšajú prostredníctvom maľby vyjadriť, hoci už každý z nich individuálnym  prístupom, v zmysle nájdenia a uchopenia témy, použitého rukopisu či osvojeného maliarskeho štýlu. #CONT#Názov výstavy Bezčasovosť odkazuje k istému špecifickému pojítku, ktorý môže predstavené diela potenciálne zjednocovať. Všetci šiesti prezentovaní autori inklinujú k zvnútornenej intorvertnej maľbe, ktorá vypovedá o ich osobnej preferencii a snahe o zobrazovanie skrytých významov vonkajšieho sveta, pretaveného cez subjektívnu optiku reflexie videného a pozorovaného.Moderná jungiánska psychológia popisuje najhlbšie archaické vrstvy  nevedomia ako zónu bezčasovosti. Tento bezčasový duševný priestor je tvorený archetypálnymi predobrazmi, ktoré sú vlastné každému človeku. Počas individuálneho života sú ich obsahy napåňané  vo väzbe na konkrétne skúsenosti, prostredníctvom ktorých sa človek vyvíja a uskutočňuje.Jednotlivé  maľby vychádzajú z osobného prežívania autorov, ich skúseností, emócií a poznania nadobudnutého v realite. Prenášaním na plátno a následným vrstvením farebných plôch, alebo kolážovým rozložením obrazovej plochy, či netradičným alebo neočakávaným  spájaním v realite nie najbežnejších motívov, dochádza vo výsledných maľbách k vedomému potlačovaniu predmetnej reality. Charakteristické pre autorov je potom priznané rešpektovanie vnútorného sveta v koncentrovanom dialógu so svetom vonkajším. Prezentovaní  autori : Oto Hudec (1981) , Mária Matrková (1983), Michaela Rázusová Nociarová (1976), Klaudia Kosziba (1971), Juraj Toman (1985), Ivana Oroszová (1985)  Kurátorko výstavy je Zuzana Majlingová a výstava potrvá do 3. októbra,   


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/